TitleDateLink
Docházka do školy2023/03/08Stáhnout
Doporučení odborného lékaře2023/02/27Stáhnout
Dotazník pro rodiče k zápisu2023/01/30Stáhnout
Koncepce rozvoje 2020 – 20252023/01/30Stáhnout
Preventivní program pro šk. rok 2023/20242023/09/19Stáhnout
Přihláška do ŠD2023/02/27Stáhnout
Schválený rozpočet na rok 20232023/02/27Stáhnout
Školní řád2023/01/19Stáhnout
Školní vzdělávací program2023/04/25Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů2023/02/27Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 20252023/02/27Stáhnout
ŠVP školní družiny2023/01/30Stáhnout
Vnitřní řád školní družiny2023/09/12Stáhnout
Výroční zpráva 2021 – 20222023/03/09Stáhnout
Žádost o odklad2023/03/09Stáhnout
Žádost o přijetí – přestup2023/01/30Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání2023/03/09Stáhnout
Žádost o uvolnění žáka2023/01/30Stáhnout
Zápisní lístek do ŠD2023/01/30Stáhnout