• Placení obědů si zajišťuje rodič individuálně v prostorách ŠJ,
  • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič (nikoliv učitelka, vychovatelka ŠD),
  • podmínkou umístění dítěte do ŠD je také jeho stravování ve školní jídelně.