Zájmové kroužky začnou v týdnu od 18. 9. 2023

KERAMIKA

  • 1. – 5. ročník – Suchá D. – pondělí – 13:30 – 15:00

HUDEBNÍ KROUŽEK

  • 1. – 5. ročník – Mgr. Kačírová N. – středa – 13:30 – 15:00

POHYBOVKY

  • 1. – 5. ročník – Mgr. Šíchová Chaloupková S., DiS., Drofová J. – středa – 13:30 – 15:00

 ŠIKULKY

  • 1. – 5. ročník – Drofová J., Plechatová J. – čtvrtek – 13:30 – 15:00

LOGOPEDICKÁ A NÁPRAVNÁ PÉČE

  • pouze na doporučení třídní učitelky
  • 1. – 5. ročník – Mgr. Kindlová M. – úterý – 11:50 – 12:35, pátek – 12:45 – 13:30