Zájmové kroužky začnou v týdnu od 12. 9. 2022

 ŠIKULKY

  • 2. – 5. ročník – Drofová Jitka, Plechatová Jana – středa – 13:30 – 15:00

TANEČNÍ KROUŽEK

  • 3. – 5. ročník – Drofová Jitka – pátek – 13:30 – 15:00

HUDEBNÍ KROUŽEK

  • 1. – 5. ročník – Mgr. Kačírová Nina – středa – 13:30 – 15:00

LOGOPEDICKÁ A NÁPRAVNÁ PÉČE

  • pouze na doporučení třídní učitelky
  • 1. – 5. ročník – Mgr. Kindlová Monika – čtvrtek – 13:00 – 13:45

KERAMIKA

  • 1. ročník – Mgr. Šimková Petra, Suchá Dagmar – pondělí – 13:00 – 14:30
  • 2. – 5. ročník – Mgr. Šimková Petra , Suchá Dagmar – čtvrtek – 13:30 – 15:00