• Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

  Registrační čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

  Ve Vintířově 8. 4. 2024


  Projekt

  OP JAK – Šablony I

  ZŠ Vintířov, okres Sokolov

  je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je zvyšování kvality a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, a to prostřednictvím zavádění inovativních forem výuky a dalšího vzdělávání pracovníků školy.

  Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004433


 • Projekt Vintířov 2022-2025