• PROJEKT

  OP JAK – Šablony I

  ZŠ Vintířov, okres Sokolov

  je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je zvyšování kvality a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, a to prostřednictvím zavádění inovativních forem výuky a dalšího vzdělávání pracovníků školy.

  Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004433

 • Projekt Vintířov 2022-2025

 • Konzultační hodiny

  Zákonní zástupci doprovázejí své děti pouze před budovu školy a k jednání s pedagogy využívají výhradně konzultačních hodin.