Členy a členkami školské rady jsou:

  • zástupci obce: pan Bc. Libor Češka, pan Milan Zika, DiS.
  • zástupci/kyně rodičů: paní Marie Gogová, pan Ondřej Hicl
  • zástupkyně pedagogického sboru: Mgr. Monika Kindlová, Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS.