Září 2023

Vážení rodiče,

běžný provoz školní družiny začne v úterý 5. 9. 2023 (6:00 – 15:30).

Do ŠD přijmeme pouze žáky, kteří nám předají vyplněný zápisní lístek, který jim předáme v pondělí 4. 9. 2023 při zahájení a budou již v úterý přihlášení na obědy (zajišťují si rodiče).

Níže jsou uvedené obecné informace o školní družině:)


Vychovatelky

  • 1. oddělení (1. a 2. ročník): Plechatová Žaneta
  • 2. oddělení (3. a 4. ročník): Mgr. Mottlová Klára – vedoucí vychovatelka
  • Mgr. Kokešová Marcela

Provozní doba ŠD:   6:00 – 7:40  11:40 – 15:30

Telefonní číslo:         +420 352 629 742

Žáci 5. ročníku mohou navštěvovat ŠD pouze v případě, že nemají bydliště ve Vintířově (jsou “dojíždějící”).

Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě vyplnění zápisního lístku. Žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku. Pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem osobně informovat.

Odchody dítěte ze ŠD se řídí údaji v zápisním lístku. Pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno, musí mít písemné potvrzení od rodičů. Nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát.  Vyzvedávání dětí do 13:30 a poté až nejdříve ve 14:45.

Platby za pobyt:

Poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc. Je však vybírán jednotně:

  • za měsíce září až prosinec – 200 Kč (platba nejpozději do 30. září)
  • za měsíce leden až červen –  300 Kč (platba nejpozději do 31. ledna)

V případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc.  

Potřeby:

  • přezůvky v látkovém pytlíku
  • věci na pobyt venku v označené tašce (nejlépe věci i podepsat)

Obědy:

  • za přihlašování a odhlašování obědů zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD,
  • placení si zajišťují rodiče individuálně a poplatky je nutné uhradit v termínu udaném školní jídelnou.

Pokud nebude mít žák nahlášené a uhrazené obědy, nemůže být ani v ŠD.

  • tel. číslo do školní jídelny: 352 665 900