• Volby do školské rady

  Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady.

  Termín konání voleb: 24. 6. 2024

  Místo konání voleb: ZŠ Vintířov – přízemí školní budovy

  Základní informace o účelu a činnosti školské rady – viz příloha

  Plánovaný průběh voleb:

  Vyhlášením voleb se rozumí zveřejnění na nástěnce školy, webových stránkách školy a podání písemné informace zákonným zástupcům prostřednictvím žáků školy.

  Návrhy na kandidáty lze volební komisi (viz příloha) podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb (tj. do 10. 6. 2024).

  Příloha:

  Školská rada – informace pro rodiče

  Co je to školská rada

     Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

     Jak vzniká školská rada

     Školskou radu zřizuje zřizovatel (OÚ Vintířov), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

     Jak se volí členové školské rady

     Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

     Na jaké období se školská rada volí

     Funkční období členů školské rady je tři roky.

     Jak často zasedá školská rada

     Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

     Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona

     Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, v tomto složení:

     1. Mgr. Nina Kačírová

     2. Mgr. Jaroslava Hetfleišová

     3. Šárka Šedivcová

     Ve Vintířově dne 24. 5. 2024

     Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy


    1. Květen 2024

     1. 5. 2024 – státní svátek


     6. – 7. 5. 2024 – ŘEDITELSKÉ VOLNO

     • uzavřena i ŠD

     8. 5. 2024 – státní svátek


     13. 5. 2024 – kulturní vystoupení ke „Dni matek“

     • od 16:00 v lesoparku (sraz v 15:45)

     15. 5. 2024 – Dvorana Loket – kulturní vystoupení „Písničkový kolotoč“


     17. 5. 2024 – Karlovy Vary – Lázně III. – kulturní vystoupení „Smetana na Smetaně“


     21. 5. 2024 – výlet do Koněpruských jeskyní a na Karlštejn


     24. 5. 2024 – fotografování


     27. 5. 2024 – turistický výlet do Svatošských skal


     31. 5. 2024 – oslava „Dne dětí“


    2. Květen

     1. 5. (ST) STÁTNÍ SVÁTEK

     • Uzavřena ZŠ i ŠD.

     6. – 7. 5. (PO, ÚT) ŘEDITELSKÉ VOLNO

     • Uzavřena ZŠ i ŠD.

     8. 5. (ST) STÁSTNÍ SVÁTEK

     • Uzavřena ZŠ i ŠD.

     9. 5. (ČT) ÚPRAVA VÝUKY

     • ČJ, GEO, VL, INF.

     10. 5. (PÁ) ÚPRAVA VÝUKY

     • AJ, PŘ, HV.

     13. 5. (PO) KULTURNÍ VYSTOUPENÍ „KE DNI MATEK“

     • Sraz v lesoparku v 15:30.
     • Začátek vystoupení v 16:00.
     • Odpadá kroužek BEZVA PARTA (REU).

     17. 5. (PÁ) KONCERT „ORCHESTR NA SMETANĚ“ – KARLOVY VARY

     • Odjezd od školy: 8:00.
     • Vhodné oblečení.
     • Procházka městem.
     • 11:00 – 12:00 koncert.
     • Návrat: cca 12:45.
     • Vstupné hrazeno z projektu.

     21. 5. (ÚT) VÝLET – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, KARLŠTEJN

     • Se 3. ročníkem.
     • Sraz: 6:15. Odjezd: 6:30.
     • Návrat: cca 16:30 – 17:00.
     • Bližší informace budou v úkolníčku.

     22. 5. (ST) ZRUŠENÍ KONZULTAČNÍCH HODIN TU

     • Z důvodu školení.

     24. 5. (PÁ) FOTOGRAFOVÁNÍ

     • V rámci vyučování. Zahájení: 9:00.
     • Ceny: společná – 45 Kč. ve skupině – 25 Kč, min. 3 ks jednotlivec – 25 Kč/ks, celoškolní – 90 Kč (na objednání).

     31. 5. (PÁ) OSLAVA DNE DĚTÍ

     • V rámci vyučování.
     • Bližšlí informace budou v úkolníčku.


     Výhled 6/24

     Psaní pololetních písemných prací

     Cyklistika

     Textilní dílna ve škole

     Výlet do Lokte nad Ohří

     Slavnostní předání vysvědčení
    3. Květen

     ST 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK

     • ZŠ i ŠD uzavřeny

     PO 6.5., ÚT 7.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO

     • ZŠ i ŠD uzavřeny

     ST 8.5. STÁTNÍ SVÁTEK

     • ZŠ i ŠD uzavřeny

     PO 13.5. DEN MATEK

     • od 16:00 v Lesoparku Jiřího Ošeckého

     ST 15.5. DVORANA LOKET

     • kulturní vystoupení „Písničkový kolotoč“
     • vstupné hrazeno z projektu
     • odjezd od školy v 7:45
     • odjezd z Lokte ve 12:15, návrat cca 12:45 (objížďka)
     • podrobné informace budou v úkolníčku
     • pohybovky zůstávají, posune se jejich začátek dle potřeby

     ČT 16.5. LANOVÝ PARK LINHART A PROCHÁZKA LÁZEŇSKÝMI LESY

     • odjezd v 8:00 od školy
     • cesta i vstupné hrazeny z projektu
     • odjezd zpět ve 14:00
     • podrobné informace budou v úkolníčcích

     PÁ 17.5. KONCERT “ ORCHESTR NA SMETANĚ “ V LÁZNÍCH III

     • oslava Bedřicha Smetany
     • cesta i vstupné hrazeny z projektu
     • odjezd v 8:00 od školy, procházka Karlovými Vary
     • drobné kapesné na oplatky
     • hudební program od 11:00 do 12:00
     • návrat cca 12:45 ke škole
     • informace budou upřesněny v úkolníčcích

     PO 20.5. BEZ KONZULTAČNÍCH HODIN

     • od 11:40 návštěva lékaře

     PÁ 24.5. FOTOGRAFOVÁNÍ

     • jako minulý školní rok
     • tabulky dostane dopředu v úkolníčcích , promyslete, prosím, kdo se s kým bude fotit
     • vycházím jen z toho, co je od Vás napsané, ne co dítka sama bez Vašeho písemného souhlasu domluví

     PO 27.5. ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

     • od 14:30

     PÁ 31.5. DĚTSKÝ DEN

     • ve spolupráci s SDH Vintířov
     • informace budou upřesněny

     VÝHLEDOVĚ ČERVEN

     • ST 19.6. MINIATUR PARK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – cesta i vstupné hrazeny z projektu
     • PÁ 28.6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ – ukončení v 8:45
    4. KVĚTEN

     1. 5. Státní svátek

     6. – 7. 5. Ředitelské volno

     8. 5. Státní svátek

     13. 5. Kulturní vystoupení ke „Dni matek“ – sraz v lesoparku v 15:45

     15. 5. Dvorana v Lokti – kulturní vystoupení „Písničkový kolotoč“ – výběr 60,- Kč

     (odjezd od školy 7:45 – odjezd z Lokte 12:15)

     17. 5. K. Vary – kulturní vystoupení „Orchestr na Smetaně – Má vlast – výběr 80,- Kč

     (odjezd od školy v 8:00, návrat 12:45)

     24. 5. Fotografování – podrobnosti budou upřesněny

     31. 5. Oslava Dne dětí – bude upřesněno

     ——————————————————–

     ČERVEN

     17. – 19. 6. Třídní třídenní školní výlet do Perninku – bude upřesněno

    5. DUBEN

     PO 1.4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

     • státní svátek, ZŠ i ŠD jsou uzavřeny

     ÚT 2.4. DEN NARUBY – DODATEČNÝ APRÍL, „DNES JE DOVOLENO TO, CO JE JINDY ZAKÁZÁNO“

     • bez dú, kšiltovky, kapuce, PC, žvýkačky, svačina, wc, pití v hodině…vše dnes (pouze dnes) můžeme 🙂

     ST 3.4. NEPŘÍTOMNOST TU

     • školení
     • výuku povede asistentka pedagoga
     • pohybovky se nekonají

     ČT 4.4. ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

     • od 13:00 do 16:30
     • „doučování“ zůstává

     ÚT 9.4. NEPŘÍTOMNOST TU

     • lékař (transfúze)
     • výuku povede AP

     ST 10.4. TECHMANIE PLZEŇ

     • podrobnější informace jsou v úkolníčku
     • odjezd v 7:00
     • příjezd cca 15:20 (odjezd ve 14:00 z Plzně), po návratu, pokud nebudou rodiče u školy, odchází dítko samo domů
     • cesta a vstupné hrazeno z projektu
     • přiměřené kapesné s sebou do peněženky 🙂
     • obědy odhlášeny
     • pohybovky se nekonají, budeme se pohybovat v Plzni 🙂

     PO 22.4. PEDAGOGICKÁ RADA

     • od 13:30

     ST 24.4. ŠKOLNÍ LIGA V MINIVOLEJBALU

     • vybraní žáci
     • organizuje pan Šín
     • informace budou upřesněny
     • doprovod p. uč. 3. ročníku Mgr. J. Polák

     PO 15.4., ÚT 23.4., PO 29.4. TERMÍNY INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ

     • dle Vámi zvoleného termínu a času
     • účast dětí vítána, jich se to především týká

     PONDĚLÍ 29.4.2024 McDONALD´S CUP

     • minifotbal
     • vybraní žáci 1.-5. ročník
     • od 8:30 Chodov, umělka
     • s sebou: vhodné oblečení (ráno chladno, termo vhodné, vhodné boty na umělku, dresy děti dostanou zapůjčené), TURNAJ PROBĚHNE VENKU (pravděpodobně za každého počasí)
     • více podrobných informací v úkolníčku, jakmile je obdržím

     VÝHLEDOVĚ KVĚTEN

     • ST 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK – ZŠ i ŠD uzavřeny
     • ST 8.5. STÁTNÍ SVÁTEK – ZŠ i ŠD uzavřeny
     • PO 6.5., ÚT 7.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO – ZŠ i ŠD uzavřeny
     • PO 13.5. VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK – v Lesoparku Jiřího Ošeckého, podrobnosti budou upřesněny
     • ST 15.5. DVORANA LOKET – podrobnosti budou upřesněny, hrazeno z projektu
     • ČT 16.5. LANOVÝ PARK LINHART – třídní výlet, podrobnosti budou upřesněny, cesta i vstup hrazeny z projektu
     • PÁ17.5. KONCERT LÁZNĚ III – podrobnosti budou upřesněny (odjezd v 8:00, koncert od 11:00)
     • PÁ 24.5. FOTOGRAFOVÁNÍ
    6. DUBEN

     PSANÍ ČTVRTLETNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ

     • Bude upřesněno.

     1.4. (PO) STÁTNÍ SVÁTEK

     • Uzavřena ZŠ i ŠD.

     4.4. (ČT) ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

     • 13:00 – 16:30.
     • Zájmové kroužky odpadají.

     10.4. (ST) TECHMANIE PLZEŇ – VÝLET 2. A 4. ROČNÍKU

     • Bližší informace budou v úkolníčku.
     • Odjezd v 7:00.
     • Návrat v 15:20 (odjezd v 14:00 z Plzně).
     • Cesta a vstupné hrazeno z projektu.
     • Obědy budou odhlášeny.
     • Odpadá kroužek POHYBOVEK.

     22.4. (PO) PEDAGOGICKÁ RADA

     • Od 13:30.
     • Zrušen kroužek „Bezva parta“ (REU).

     22.4. (PO) TŘÍDNÍ SCHŮZKY

     • Hodnocení prospěchu a chování k III. čtvrtletí.
     • Od 16:00 ve třídě 4. ročníku.

     24. 4. (ST) ŠKOLNÍ LIGA V MINIVOLEJBALU – CHODOV

     • Vybraní žáci.
     • Bližší informace budou v úkolníčku.
     • Zajišťuje p. uč. J. Polák.


     Výhled 5/24

     1.5. STÁTNÍ SVÁTEK

     6.-7.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO

     8.5. STÁTNÍ SVÁTEK

     13.5. VYSTOUPENÍ – DEN MATEK

     17.5. KONCERT NA SMETANĚ

     21.5. VÝLET SE 3. ROČNÍKEM – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, KARLŠTEJN

     24.5. FOTOGRAFOVÁNÍ

     31.5. AKCE – DEN DĚTÍ
    7. BŘEZEN

     ÚT 5.3. MEZITŘÍDNÍ KLÁNÍ V PŘESKOKU PŘES ŠVIHADLO

     • kategorie předepsaná DDM Bludiště Chodov 2.+3. ročník
     • 5 dívek + náhradnice, 5 chlapců + náhradník s nejvíce přeskoky postupují do přeboru Chodova dne 12.3.

     ÚT 12.3. DIVADLO LETADLO

     • v rámci výuky na sále U Kahanu
     • hrazeno z projektu

     ÚT 12.3. PŘEBOR V PŘESKOKU PŘES ŠVIHADLO V CHODOVĚ

     • vybraní žáci a žákyně z mezitřídního kola od 13:45 v Chodově
     • informace budou upřesněny v úkolníčku doprovázejícími pedagogy Mgr. N. Kačírová, D. Suchá

     ST 13.3. ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA

     • od 9:00 v rámci výuky
     • hrazeno z projektu

     PO 18.3. TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

     • nejúspěšnější postupují do školního kola recitační soutěže

     ÚT 19.3. ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

     • v rámci výuky (bez účasti rodičů)
     • jednotliví soutěžící z třídních kol, kategorie 2.+3.ročník, 4.+5. ročník
     • vítězové z jednotlivých kategorií postupují do okresního kola v Sokolově

     ST 20.3. TURNAJ V MINIVOLEJBALU V CHODOVĚ

     • vybraní žáci panem Šínem
     • podrobné informace budou upřesněny v úkolníčku
     • pohybovky zůstávají

     ČT 21.3. BRUSLENÍ V NEJDKU

     • vše jako při předchozích výjezdech
     • poslední výjezd v tomto školním roce
     • výběr 40 Kč
     • doučování, PSPP zůstávají
     • nebruslící zůstávají ve škole

     ČT 28.3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

     • ZŠ i ŠD jsou uzavřeny

     PÁ 29.3. STÁTNÍ SVÁTEK

     • ZŠ i ŠD jsou uzavřeny

     PO 1.4. STÁTNÍ SVÁTEK

     • ZŠ i ŠD jsou uzavřeny

     VÝHLEDOVĚ DUBEN

     • PO 1.4. STÁTNÍ SVÁTEK – ZŠ i ŠD jsou uzavřeny
     • ÚT 2.4. APRÍL – DEN NARUBY – bude upřesněno, obrátíme si role
     • ST 3.4. NEPŘÍTOMNOST TU – školení, pohybovky se nekonají
     • ČT 4.4. ZÁPIS ŽÁKŮ/YŇ DO 1. ROČNÍKU– od 13:00 do 16:00
     • ST 10.4. TECHMÁNIE PLZEŇ – bude upřesněno v úkolníčcích, pohybovky se nekonají
    8. BŘEZEN

     5. 3. (ÚT) VÝBĚR REPREZENTANTŮ – PŘEBOR VE SKOKU PŘES ŠVIHADLO

     • Společná kategorie 4. a 5. ročník.
     • Vybraní žáci dorazí na odpolední vyučování k tělocvičně.
     • S sebou: cvičební úbor a obuv do tělocvičny.
     • Po skončení budou žáci odvedeni na odpolední výuku do školy.
     • Přeboru se zúčastní 5 dívek a 5 chlapců z dané kategorie (popř. 1 náhradník + 1 náhradnice)

     12. 3. (ÚT) DIVADLO LETADLO – „JARO“

     • V rámci vyučování (od 9:00 v sále U Kahanu).
     • Bude placeno z projektu.

     12. 3. (ÚT) PŘEBOR VE SKOKU PŘES ŠVIHADLO – CHODOV

     • Bližší informace budou v úkolníčku.

     13. 3. (ST) ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA ZMĚNA PROGRAMU A TERMÍNU NA 25. 3.!!!

     • 4. vyučovací hodina.
     • Výuka: ČJ, M geo, AJ, PŘ

     14. 3. (ČT) TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

     • 4. vyučovací hodina.

     19. 3. (ÚT) ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

     • Od 10:00.
     • Bez účasti rodičů.

     20. 3. (ST) TURNAJ V MINI VOLEJBALU – MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA CHODOV

     • 3. a 4. ročník + část 2. ročníku.
     • Bližší informace budou v úkolníčku.

     21. 3. (ČT) VÝCVIK BRUSLENÍ – ZIMNÍ STADION NEJDEK

     • Bližší informace budou v úkolníčku.
     • Odjezd: 8:20.
     • Návrat: 11:40.
     • 5. vyuč. hodina zůstává.
     • Výběr: 40,- Kč.

     NEBRUSLÍCÍ – VLASTNÍ PROGRAM


     25. 3. (PO) PLETENÍ POMLÁZKY – MÍSTO ŘEZBÁŘSKÉ DÍLNY

     • Od 8.00.
     • Žáci si přinesou barevné stuhy.
     • Výuka: ČJ, M, AJ.

     28. 3. (ČT) VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

     • Uzavřena ZŠ i ŠD.

     29. 3. (PÁ) STÁTNÍ SVÁTEK

     • Uzavřena ZŠ i ŠD.


     Výhled 4/24

     1. 4. Státní svátek

     4. 4. Zápis žáků do 1. ročníku

     10. 4. Výlet do Techmanie Plzeň

     Psaní čtvtletních písemných prací

     22. 4. Pedagogická rada

     22. 4. Třídní schůzky
    9. ÚNOR

     2. 2. (PÁ) POLOLETNÍ PRÁZDNINY

     • ZŠ i ŠD uzavřeny.

     5. 2. (PO) ÚPRAVA VÝUKY

     • ČTENÍ, ČJ, M, M GEO, AJ
     • TV – čtvrteční bruslení

     8. 2. (ČT) VÝCVIK BRUSLENÍ – ZIMNÍ STADION V NEJDKU (9:00 – 11:00)

     • bližší informace viz úkolníček
     • odjezd: 8:20
     • návrat: 11:40
     • 5. vyuč. hodina zůstává
     • výběr: 40,- Kč

     NEBRUSLÍCÍ – NÁVŠTĚVA NOVÉ KNIHOVNY V CHODOVĚ

     • bližší informace viz úkolníček

     12. – 16. 2 (PO – PÁ) JARNÍ PRÁZDNINY

     • ZŠ i ŠD uzavřeny.

     22. 2. (ČT) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     • bližší informace budou v úkolníčku

     27. 2. (ÚT) PŘEBOR VE ŠPLHU O TYČI V CHODOVĚ

     • vybraní žáci budou mít bližší informace v úkolníčku

     27. 2. (ÚT) PROJEKTOVÝ DEN S KNIHOU S M. KOTOVOU

     • 10:00 – 11:40     Výhled 3/24

     12. 3. Divadlo Letadlo

     12. 3. Přebor v přeskoku přes švihadlo

     21. 3. Výcvik bruslení

     28. 3. Velikonoční prázdniny

     29. 3. Státní svátek
    10. ÚNOR

     PÁ 2.2. JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY

     • ZŠ i ŠD uzavřeny

     ČT 8.2. BRUSLENÍ NEJDEK / NEBRUSLÍCÍ CHODOV NOVÁ KNIHOVNA

     • podrobnosti pro bruslící i nebruslící budou upřesněny v úkolníčku
     • výběr na brusle 40 Kč /nebruslící bez výběru peněz
     • doučování zůstává

     PO 12.2. – 16.2. JARNÍ PRÁZDNINY

     • ZŠ i ŠD uzavřeny

     ČT 22.2. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     • podrobnosti budou upřesněny v úkolníčku

     ÚT 27.2. PŘEBOR VE ŠPLHU O TYČI V CHODOVĚ 2. ZŠ

     • vybraní žáci z třídních kol
     • podrobné informace budou upřesněny v úkolníčku

     VÝHLEDOVĚ BŘEZEN

     • ÚT 12.3. DIVADLO LETADLO
     • ÚT 12.3. PŘEBOR V PŘESKOKU PŘES ŠVIHADLO – vybraní žáci z třídních kol, Chodov
     • ČT 21.3. BRUSLENÍ

    11. LEDEN 2024

     Vážení rodiče, milí žáci,

     přejeme Vám do nového roku mnoho zdraví, odhodlání a radosti… 🙂


     ST 3.1. NÁSTUP DO ŠKOLY

     • výuka podle rozvrhu včetně pohybovek

     ČT 18.1. BRUSLENÍ V NEJDKU

     • dobrovolné, stejné jako minulý školní rok
     • podrobné informace budou upřesněny
     • doučování zůstává
     • nebruslící program – návštěva ZUŠ v Chodově, bude upřesněno v úkolníčcích

     PO 22.1. PEDAGOGICKÁ RADA

     • nekonají se konzultace TU a ŠMP

     ST 24.1. HUDEBNÍ DIVADLO

     • v rámci výuky od 10:00 do 11:00
     • hrazeno z projektu

     ÚT 30.1. PROJEKTOVÝ DEN S KNIHOU A SE SPISOVATELKOU M. KOTOVOU

     • v rámci výuky
     • hrazeno z projektu

     ST 31.1. PŘEDÁNÍ POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ

     • pevné desky s sebou prosím
     • vysvědčení se vrací zpět, bude Vám ponecháno na konci školního roku (stejně jako minulý školní rok)
     • výuka dle rozvrhu včetně pohybovek

     PÁ 2.2. JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY

     • ZŠ i ŠD uzavřeny

     VÝHLEDOVĚ ÚNOR

     • PÁ 2.2. JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY, ZŠ i ŠD jsou uzavřeny
     • ČT 8.2. BRUSLENÍ V NEJDKU
     • PO – PÁ 12.2.-16.2. JARNÍ PRÁZDNINY, ZŠ i ŠD jsou uzavřeny
     • ČT 22.2. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
     • ÚT 27.2. PŘEBOR VE ŠPLHU V CHODOVĚ – vybraní žáci z třídních klání

    12. leden 2024

     Aktualizace: 27. 1. 2024

     3. 1. (ST) NÁSTUP DO ŠKOLY


     PSANÍ POLOLETNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ

     • 5. 1. – 17. 1.
     • Bližší informace budou v notýskách.

     18. 1. (ČT) BRUSLENÍ – ZIMNÍ STADION V NEJDKU (9:00 – 11:00)

     • odjezd: 8:20
     • návrat: 11:40
     • 5. vyuč. hodina zůstává
     • výběr: 40,- Kč

     22. 1. (PO) PEDAGOGICKÁ RADA

     • Zrušen kroužek „Bezva parta“ (REU).

     24. 1. (ST) HUDEBNÍ DIVADLO (10:00 – 11:00)

     • Bude placeno z projektu.
     • Výuka: M geo, ČJ, divadlo, PŘ

     31. 1. (ST) PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

     • 4. vyuč. hodinu
     • Výuka: M geo, AJ, PŘ, předání vysvědčení, PČ
     • Přinést obratem zpět.


     Výhled 2/24

     2. 2. pololetní prázdniny

     8. 2. bruslení

     12. – 16. 2. jarní prázdniny

     22. 2. Den otevřených dveří
    13. Prosinec

     Vážení rodiče, milí žáci,

     přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a ve středu 3.1. 2024 se těšíme na viděnou…

     • úterý 19.12. návštěva vánoční besídky v Denním stacionáři Mateřídouška od 9:00. Odchod od školy pěšky v 7:50, příchod ke škole cca 11:40. Obědy zůstávají. Více info na Bakalářích, v úkolníčcích.

     • čtvrtek 21. 12., pátek 22.12. ředitelské volno – ZŠ i ŠD uzavřeny

     • od 23.12. 2023 do 2.1.2024 vánoční prázdniny – ZŠ i ŠD uzavřeny, nástup do školy, prosím, ve středu 3.1.2024

     • středa 20.12. od 10:30 beseda se spisovatelkou Fišarovou U Kahanu, výběr 70 Kč, budeme odcházet společně ze školy, děti přijdou normálně v 7:40

     • 23.12. od 18:00 v Lesoparku zpívání u Vánočního stromečkuZRUŠENO VZHLEDEM K UDÁLOSTEM A VYHLÁŠENÉMU STÁTNÍMU SMUTKU!

     • výhledově 18.1. bruslení

    14. LISTOPAD 2023

     PÁ 17. 11. –  STÁTNÍ SVÁTEK

     PO 20. 11. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY

     • Od 15:30

     VÝHLED:

     ČT, PÁ 21. 12. – 22. 12. – ŘEDITELSKÉ VOLNO

     SO 23. 12. – ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU

     SO – ÚT 23. 12. – 2. 1.  – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY