Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Registrační čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ve Vintířově 8. 4. 2024


Projekt

OP JAK – Šablony I

ZŠ Vintířov, okres Sokolov

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, a to prostřednictvím zavádění inovativních forem výuky a dalšího vzdělávání pracovníků školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004433