TitleDateLink
Docházka do školy2023/03/08Stáhnout
Doporučení odborného lékaře2023/02/27Stáhnout
Dotazník pro rodiče k zápisu2023/01/30Stáhnout
Koncepce rozvoje 2020 – 20252023/01/30Stáhnout
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 – 20262023/10/06Stáhnout
Preventivní program na školní rok 2023/20242024/05/13Stáhnout
Přihláška do ŠD2023/02/27Stáhnout
Schválený rozpočet na rok 20232023/02/27Stáhnout
Školní preventivní strategie 2023-20282024/05/13Stáhnout
Školní řád2023/01/19Stáhnout
Školní vzdělávací program2023/04/25Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů2023/02/27Stáhnout
Souhrnný návrh rozpočtu na rok 20242023/10/06Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 20252023/02/27Stáhnout
ŠVP školní družiny2023/01/30Stáhnout
Vnitřní řád školní družiny2023/09/12Stáhnout
Výroční zpráva 2022-20232023/10/06Stáhnout
Žádost o odklad2023/03/09Stáhnout
Žádost o přijetí – přestup2023/01/30Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání2023/03/09Stáhnout
Žádost o uvolnění žáka2023/01/30Stáhnout
Zápisní lístek do ŠD2023/01/30Stáhnout