Září 2023

Slavnostní zahájení šk. roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v parku pod školou

  • po zahájení přesun do tříd – ukončení v 8:45 (přítomnost rodičů pouze u žáčků 1. ročníku)
  • ŠD v běžném provozu od 5. 9. 2023 od 6:00 (bližší informace v sekci ŠD)