Konzultační hodiny

Zákonní zástupci doprovázejí své děti pouze před budovu školy a k jednání s pedagogy využívají výhradně konzultačních hodin.