Zájmové kroužky - 2018/2019

Činnost zájmových kroužků začíná v týdnu od 17. 9. 2018

 

ŠIKULKY

  • 3. - 5. ročník - Drofová Jitka, Plechatová Jana - pondělí - 13:30 - 15:00

 

TANEČNÍ KROUŽEK

  • 1. - 2. ročník - Mgr. Šimková Petra - pondělí - 13:30 - 15:00
  • 3. - 5. ročník - Drofová Jitka - pátek- 13:30 - 15:00

 

SPORTOVNÍ HRY

  • 1. - 5. ročník - Mgr. Chaloupková Simona, DiS. - středa - 13:30 - 15:00

 

HUDEBNÍ KROUŽEK

  • 1.- 5. ročník - Mgr. Kačírová Nina - čtvrtek - 13:30 - 15:00

 

LOGOPEDICKÁ A NÁPRAVNÁ PÉČE

  • pouze na doporučení třídní učitelky
  • Mgr. Kindlová Monika - pondělí - 12:45 - 14:15

 

KERAMIKA

  • 3. ročník - Mgr. Šimková Petra, Dvořáková Andrea - úterý - 13:30 - 15:00
  • 4. - 5. ročník - Mgr. Šimková Petra , Dvořáková Andrea - středa - 13:30 - 15:00