Zájmové kroužky - 2020/2021

ŠIKULKY

  • 2. - 5. ročník - Drofová Jitka, Plechatová Jana - pondělí - 13:30 - 15:00

 

TANEČNÍ KROUŽEK

  • 1. - 2. ročník - Drofová Jitka - čtvrtek - 13:30 - 15:00
  • 3. - 5. ročník - Mgr. Šimková Petra - pondělí - 13:30 - 15:00

  

HUDEBNÍ KROUŽEK

  • 1 .- 3. ročník - Mgr. Kačírová Nina - úterý - 13:30 - 15:00
  • 4. - 5. ročník - Mgr. Kačírová Nina - středa - 14:15 - 15:00

 

LOGOPEDICKÁ A NÁPRAVNÁ PÉČE

  • pouze na doporučení třídní učitelky
  • Mgr. Kindlová Monika - pondělí - 13:30 - 14:15

 

KERAMIKA

  • 1. - 3. ročník - Mgr. Šimková Petra, Dvořáková Andrea - středa - 13:30 - 15:00
  • 4. - 5. ročník - Mgr. Šimková Petra , Dvořáková Andrea - čtvrtek - 13:30 - 15:00