Zájmové kroužky - 2017/2018

Zájmové kroužky začnou v týdnu od 11. 9. 2017

Sraz, vyzvedávání a předávání dětí bude probíhat vždy u vstupu do budovy ŠD.

 

ŠIKULKY

  • 2. ročník - Mgr. Šimková Petra, Drofová Jitka - středa - 13:30 - 15:00
  • 3. - 5. ročník - Drofová Jitka, Plechatová Jana - pondělí - 13:30 - 15:00

 

 TANEČNÍ KROUŽEK

  • 1. - 2. ročník - Mgr. Šimková Petra - pondělí - 13:30 - 15:00
  • 3. - 5. ročník - Drofová Jitka - pátek- 13:30 - 15:00

 

SPORTOVNÍ HRY

  • 3. - 5. ročník - Mgr. Chaloupková Simona, DiS. - středa - 13:30 - 15:00

 

HUDEBNÍ KROUŽEK

  • 1.- 4. ročník - Mgr. Kačírová Nina - čtvrtek - 13:45 - 14:30

 

LOGOPEDICKÁ A NÁPRAVNÁ PÉČE

  • pouze na doporučení třídní učitelky
  • Mgr. Kindlová Monika - pondělí - 12:45 - 14:15