Provoz ZŠ a ŠD

Vymezení vyučovacích hodin a přestávek

  • 7.40 – otevření budovy školy
  •  Vyučovací hodina   Přestávka
  • 1.     8.00  –  8.45  8.45 –   8.55
  • 2.     8.55  –  9.40  9:40 – 10.00
  • 3.   10.00 – 10.45  10.45 – 10.55
  • 4.   10.55 – 11.40  11.40 – 11.50
  • 5.   11.50 – 12.35  12.35 – 12.50
  • 6.   12.50 – 13.35  13.35 – 13.45
  • 7.   13.45 – 14.30 

Žáci mají možnost v době mezi dopoledním a odpoledním  vyučováním (úterý) pobývat v budově školy, ve vyhrazené třídě, kde je zajištěn pedagogický dozor.

 

Provoz školní družiny

Denně    6.00 – 7.40      11.40 – 15.30