charakteristika školy

ZŠ VINTÍŘOV, okres SOKOLOV je neúplná škola pouze s 1. stupněm  (1.– 5. ročník). 

Kapacita školy je 150 žáků. V současné době je však skutečný počet žáků nižší.
Jde o školu rodinného typu (vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících).


Priority školy:

 • Jazykové vzdělávání – výuka AJ již od 1. ročníku
 • Široká nabídka zájmových kroužků
 • Individuální přístup k žákům
 • Rozvoj studijních předpokladů nadaných žáků
 • Moderní metody a formy výuky
 • Vybavení školy moderními informačně komunikačními technologiemi

Historie školy:

ZŠ VINTÍŘOV  byla založena v roce 1894. Provoz školy nebyl nikdy přerušen.
Během své dlouhé existence prošla naše škola, tak jako celé školství, nemalými organizačními změnami.
K velkým proměnám došlo také po stránce stavební.
V roce 1995 byla realizována rekonstrukce půdních prostor. Byla zde vybudována jedna nová učebna a byt pro učitele. V současné době je zde umístěna moderně vybavená počítačová učebna, která je využívána všemi žáky i učiteli školy.

 

Díky ochotě, vstřícnosti a velkému zájmu ze strany našeho zřizovatele (obec Vintířov)
byla v létě roku 2012 realizována rozsáhlá rekonstrukce naší školy:

 • nová venkovní omítka + zateplení školní budovy
 • malování interiéru školy
 • oprava omítky v suterénu školy - injektáž
 • oprava kabinetu v 1. patře – podlaha, strop
 • úprava vchodu – položení dlažby + nájezd pro vozíčkáře
 • položení dlažby na schodišti do šaten

V současné době se můžeme pochlubit velmi pěknou, moderně vybavenou školou.