Září 2021

Vážení rodiče,

pravidelný provoz školní družiny začne ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 6:00

Žáci 5. ročníku mají možnost přihlášení až v případě nenaplnění kapacity ŠD (kromě dojíždějících žáků). Ostatní žáci dostanou přihlašovací lístek první školní den.

Běžná organizace zůstává i ve školním roce 2021/2022 stejná (viz "Informace o ŠD"). Přihlášky do školní družiny předáme rodičům žáčků 1. ročníku osobně. Žákům  2. - 5. ročníku předají třídní učitelky. 

Dítko přijmeme až po odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku. 

Obědy si rodič přihlašuje sám (není povinnost p. vychovatelky).

Moc se již těšímeSmile


Hygienická opatření:

Všichni žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest v prostorech školní družiny. Výjimku mají pouze tehdy, když jsou usazeni u stolu nebo na koberci - klidové činnosti. Dále není ochrana dýchacích cest povinná při pobytu venku.Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Plechatová Žaneta

 • vychovatelka 2. oddělení (3. - 5. ročník) - žáci 5. ročníku budou přijati pouze v případě, že nebude naplněn maximální počet žáků v ŠD (48 žáků)

Mgr. Kokešová Marcela

Šedivcová ŠárkaProvozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Provoz ranní družiny zajišťuje každý den kromě čtvrtka Mgr. Mottlová Klára. Ve čtvrtek je v ranní ŠD paní ředitelka školy Mgr. Kokešová Marcela.

Provoz odpolední družiny zajišťují všechny paní vychovatelky.

Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem písemně informovat
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2019)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2020)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)

Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD