Listopad 2020

Vážení rodiče,

 

 

                                                                                                                              

 

s návratem žáčků 1. a 2. ročníku k 18. 11. 2020 do školy bude samozřejmě obnoven i provoz školní družiny Smile .

 

 

 

 

 

 

Bohužel, z nařízení MŠMT musí být v ŠD jednotlivé ročníky oddělené, proto musíme přistoupit k organizačním a "prostorovým" změnám:

 • žáci 1. ročníku navštěvující ŠD
 • provoz bude probíhat v budově základní školy!!!
 • 6:00 - 15:30
 • dětičky vodit a vyzvedávat přímo v  budově školy
 • vychovatelka: Plechatová Žaneta
 • žáci 2. ročníku navštěvující ŠD
 • provoz v prostorách ŠD
 • 6:00 - 15:30
 • vychovatelka: Mgr. Mottlová Klára

V družce jsou také povinné roušky!

Moc vás ale prosíme, pokud to jen trochu půjde, vyzvedávejte si své dětičky po vyučování nebo po obědě (a to i vzhledem k tomu, že dětičky budou muset mít nasazenou roušku opravdu celý pobyt ve škole i v družině).

Moc děkujeme:).

Žádost ze školní jídelny:

 • přihlásit dítku nejpozději ve středu ráno (do 8:00) oběd, jinak ho nedostane.


 

Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Mgr. Kokešová Marcela

 • vychovatelka 2. oddělení (3. - 5. ročník) - žáci 5. ročníku budou přijati pouze v případě, že nebude naplněn maximální počet žáků v ŠD (48 žáků)

 

Šedivcová Šárka, Plechatová ŽanetaProvozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Provoz ranní družiny zajišťuje každý den kromě čtvrtka Mgr. Mottlová Klára. Ve čtvrtek je v ranní ŠD paní ředitelka školy Mgr. Kokešová Marcela.

Provoz odpolední družiny zajišťuje každý den kromě středy Mgr. Mottlová Klára a paní Šedivcová Šárka. Ve středu je v odpolední ŠD Mgr. Kokešová Marcela a paní Šedivcová Šárka.

 

 Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem písemně informovat
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

 

 Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2019)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2020)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

 

Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)

 

 Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD