Prosinec 2022

Vážení rodiče,

v úterý 6. 12. 2022 podnikneme s dětičkami "adventní putování za zvířátky do lesa". Vše proběhne v čase odpolední ŠD. Děti, co mají odpolední vyučování (2., 4., 5. ročník), budou na tyto vyučovací hodiny omluveny (hodiny se nebudou započítávat do absence).

Ukončení akce v 15:00 – 15:30 u ŠD. Děti si, prosíme,  vyzvedávejte až nejdříve v tento čas. Děti, které chodí domu samy, pustíme po ukončení.V době ředitelského volna (21. a 22. 12. 2022) a vánočních prázdnin  (23. 12. 2022 - 2. 1. 2023) bude ŠD uzavřena.Přejeme všem krásné a klidné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a životní pohodu. 

Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Plechatová Žaneta

 • vychovatelka 2. oddělení (3. - 5. ročník) - žáci 5. ročníku budou přijati pouze v případě, že nebude naplněn maximální počet žáků v ŠD (48 žáků)

Mgr. Kokešová Marcela

 Provozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem písemně informovat
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2019)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2020)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)

Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ !!!
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD !!!