Leden 2021

29. 1. 2021 - pololetní prázdniny

 • školní družina bude v tento den UZAVŘENA


Platba ŠD (leden - červen 2021)

Od pondělí 25. 1. 2021 vybíráme poplatek za ŠD (leden až červen 2021).                                       

Platba činí 300,- (50,- / měsíc).

Poplatek vybíráme zatím pouze od žáků 1. a 2. ročníku, kteří "fyzicky" navštěvují ŠD. Ti, kteří jsou přihlášení, ale nyní ŠD z epidemiologického důvodu nenavštěvují, zatím platit nemusí. Toto platí i pro děti, které chodí jen na obědy.  

Vážení rodiče,

bohužel je opět od 4. ledna zavedeno distanční vzdělávání žáků od 3. ročníků výše a do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Z nařízení  MŠMT musí být v ŠD jednotlivé ročníky oddělené, proto musíme přistoupit opět k organizačním změnám:

 • žáci 1. a 2. ročníku navštěvující ŠD
 • provoz bude v prostorách ŠD - odděleně!!!
 • 6:00 - 15:30
 • dětičky vodit a vyzvedávat "normálně" v ŠD
 • vychovatelka: Mgr. Mottlová Klára, Plechatová Žaneta

V družce jsou po celou dobu pobytu povinné roušky!

Moc vás ale prosíme, pokud to jen trochu jde, využívejte ŠD pouze v nutných případech. 

Moc děkujeme:).

  

Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Mgr. Kokešová Marcela

 • vychovatelka 2. oddělení (3. - 5. ročník) - žáci 5. ročníku budou přijati pouze v případě, že nebude naplněn maximální počet žáků v ŠD (48 žáků)

 

Šedivcová Šárka, Plechatová ŽanetaProvozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Provoz ranní družiny zajišťuje každý den kromě čtvrtka Mgr. Mottlová Klára. Ve čtvrtek je v ranní ŠD paní ředitelka školy Mgr. Kokešová Marcela.

Provoz odpolední družiny zajišťuje každý den kromě středy Mgr. Mottlová Klára a slečna Plechatová Žaneta. Ve středu je v odpolední ŠD Mgr. Kokešová Marcela a slečna Plechatová Žaneta.

 

 Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem písemně informovat
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

 

 Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2019)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2020)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

 

Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)

 

 Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD