Červen 2018

Vážení rodiče,

školní rok utekl jako voda a s ním i žití a bytí v naší družině. Pro příští školní rok by se v organizaci (ani personálním obsazení:-) nemělo nic výrazně měnit.

Moc děkujeme za Vaší podporu a vstřícnost:-).

Mgr. Mottlová K., Mgr. Kačírová J.

 

                                 Přejeme krásné léto plné pohodičky a sluníčka:-).   

                                                                   CoolCoolCool                                 
   

 


 

Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Mgr. Kačírová Jaroslava

 •  vychovatelka 2. oddělení (3. a 4. ročník)

 Provozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Provoz ranní družiny zajišťuje každý den kromě úterý Mgr. Mottlová Klára. V tento den je v ranní ŠD paní vychovatelka Mgr. Kačírová Jaroslava.

 

Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem osobně informovat 
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

 

Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2016)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2017)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

 

Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)
 • cvičky, nebo jiná vhodná obuv do tělocvičny

 

Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD