Prosinec 2021

Vážení rodiče,

pokud současná situace dovolí, uděláme si s dětičkami 7. 12. 2021 od 17:00 do 19:00 předvánoční pohodový podvečer ve školní družině. 

Sraz před ŠD v 17:00.

Ukončení v 19:00.

Prosíme, aby měly dětičky teplé oblečení (část "putování" proběhne venku:-).


V době ředitelského volna (22. 12. 2021) a vánočních prázdnin (23. 12. 2021 - 2. 1. 2022) bude ŠD uzavřena.


Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a životní pohodu:).

 

 

 


 

Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Plechatová Žaneta

 • vychovatelka 2. oddělení (3. - 5. ročník) - žáci 5. ročníku budou přijati pouze v případě, že nebude naplněn maximální počet žáků v ŠD (48 žáků)

Mgr. Kokešová Marcela

Šedivcová ŠárkaProvozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Provoz ranní družiny zajišťuje každý den kromě čtvrtka Mgr. Mottlová Klára. Ve čtvrtek je v ranní ŠD paní ředitelka školy Mgr. Kokešová Marcela.

Provoz odpolední družiny zajišťují všechny paní vychovatelky.

Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem písemně informovat
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2019)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2020)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)

Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD