Září 2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od 10. 9. 2020 opět povinné roušky ve společných prostorách školy. Ve školní družině je ji nutné mít po celou dobu pobytu uvnitř a to vzhledem k prolínání žáků napříč ročníky. Při pobytu venku ji dětičky mít nemusí.Tento školní rok dochází k personálním změnám v naší "družce". Vedoucí vychovatelkou a zároveň vychovatelkou 1. oddělení zůstává Mgr. Klára Mottlová, vychovatelkou 2. oddělení nyní bude paní ředitelka školy Mgr. Marcela Kokešová a výchovnou činnost bude také zajišťovat školní asistentka v ŠD paní Šedivcová Šárka. 

Všechny podrobné informace o provozu ŠD jsou sepsané níže a žáci je také dostanou 1. školní den od svých třídních učitelek:-).

V prvním školním týdnu si budeme žáky navštěvující ŠD vyzvedávat vždy po ukončení výuky (tzn. pokud bude výuka ukončena např. v 9:40, převezmeme si žáky v tento čas).

Od pondělí 7. 9. 2020 bude již výuka dle rozvrhu, vše se ustálí a bude to jako vždy. Žáci vyšších ročníků  dostanou veškeré informace a přihlášku do ŠD od své třídní učitelky 1. školní den (1. 9. 2020). Dokud žák  nepředá vyplněnou přihlášku, nebude přijat do ŠD.

Pokud bude žák navštěvovat ŠD, musí být přihlášen na obědy. Vše ohledně obědů si zajišťuje rodič sám ve školní jídelně. 

Pokud půjde žák na obědy již 2. 9. 2020, musí ho rodiče nahlásit nejpozději do 1. 9. 2020 v kanceláři školní jídelny. 

Informace o ŠD

Vychovatelky

Mgr. Mottlová Klára

 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka 1. oddělení  (1. a 2. ročník)

Mgr. Kokešová Marcela

 • vychovatelka 2. oddělení (3. - 5. ročník) - žáci 5. ročníku budou přijati pouze v případě, že nebude naplněn maximální počet žáků v ŠD (48 žáků)

 

Školní asistentka v ŠD - Šedivcová Šárka

 

Provozní doba ŠD

 • 6:00  –   7:40
 • 11:40 –  15:30

Provoz ranní družiny zajišťuje každý den kromě čtvrtka Mgr. Mottlová Klára. Ve čtvrtek je v ranní ŠD paní ředitelka školy Mgr. Kokešová Marcela.

Provoz odpolední družiny zajišťuje každý den kromě středy Mgr. Mottlová Klára a paní Šedivcová Šárka. Ve středu je v odpolední ŠD Mgr. Kokešová Marcela a paní Šedivcová Šárka.

 

 Odchody dítěte ze ŠD

 • žáka může vyzvedávat jen osoba uvedená na zápisním lístku
 • pokud dítě vyzvedává někdo jiný, je nutné o tom vychovatelku předem písemně informovat
 • doba pro odchody se řídí údaji v zápisním lístku
 • pokud dítě odchází samo v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemné potvrzení od rodičů - nestačí pouze ústní žádost, e-mail nebo telefonát

 

 Platby za pobyt

 • poplatek za ŠD činí 50 Kč/měsíc, poplatek je však vybírán:
 • 200 Kč za měsíce září až prosinec (platba nejpozději do 30. září 2019)
 • 300 Kč za měsíce leden až červen (platba nejpozději do 30. ledna 2020)
 • v případě, že je dítě ze ŠD během pololetí odhlášeno, má rodič nárok na vrácení poplatku za každý nezapočatý měsíc

 

Potřeby

 • přezůvky v látkovém pytlíku (podepsané!)
 • převlečení do přírody v označené tašce (přizpůsobené aktuálnímu počasí)

 

 Obědy

 • placení obědů si zajišťuje zákonný zástupce individuálně v prostorách ŠJ
 • za přihlašování a odhlašování stravy zodpovídá rodič, nikoliv vychovatelka ŠD