Ředitelka školy informuje

V důsledku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se upravují od 3. 9. 2018 pravidla pro vstup osob do budovy školy:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DOPROVÁZEJÍ SVÉ DĚTI POUZE PŘED BUDOVU ŠKOLY A K JEDNÁNÍ S PEDAGOGY VYUŽÍVAJÍ VÝHRADNĚ KONZULTAČNÍCH HODIN:

  • Mgr. Kačírová Nina:  PONDĚLÍ - 12:45 - 13:30
  • Mgr. Chaloupková Simona, DiS.:  PÁTEK - 11:50 - 12:35
  • Mgr. Šimková Petra:  PONDĚLÍ - 7:20 - 7:40, STŘEDA - 7:15 - 7:40
  • Mgr. Hetfleišová Jaroslava:  STŘEDA - 14:30 - 15:15
  • Mgr. Kindlová Monika:  STŘEDA - 13:15 - 14:00
  • Ředitelka školy - úřední hodiny: DENNĚ - 7:15 - 7:45, STŘEDA - 13:00 - 14:00          V jiný čas po předchozí telefonické domluvě.

  

  

 Příjemce dotace: Základní škola Vintířov, okres Sokolov

 Název projektu: Zvýšení kvality výuky

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004143

 Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

 

 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 403.094,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost

 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Cizí jazyky

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem