Ředitelka školy informuje

  

 Příjemce dotace: Základní škola Vintířov, okres Sokolov

 Název projektu: Zvýšení kvality výuky

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004143

 Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

 

 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 403.094,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost

 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Cizí jazyky

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem