Ředitelka školy informuje

 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka ZŠ Vintířov oznamuje, že zápis dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (včetně dětí s odloženou školní docházkou) probíhá distančně (bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců)

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Žádost + kopii rodného listu dítěte mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (pokud ji mají zřízenou)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou nebo vhozením do schránky školy
 • osobním předáním ve škole (v úředních hodinách) za dodržení hygienických nařízení

Tiskopis žádosti (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) je k vyzvednutí ve vestibulu školy nebo ke stažení na webových stránkách školy.

                                                                                                           Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

V důsledku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se upravují pravidla pro vstup osob do budovy školy:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DOPROVÁZEJÍ SVÉ DĚTI POUZE PŘED BUDOVU ŠKOLY A K JEDNÁNÍ S PEDAGOGY VYUŽÍVAJÍ VÝHRADNĚ KONZULTAČNÍCH HODIN:

 • Mgr. Kačírová Nina:  PONDĚLÍ - 14:00 - 14:45
 • Mgr. Šíchová Chaloupková Simona, DiS.:  STŘEDA - 13:45 - 14:30
 • Mgr. Šimková Petra: PONDĚLÍ - 7:20 - 7:40, STŘEDA - 7:15 - 7:40
 • Mgr. Hetfleišová Jaroslava: ÚTERÝ - 14:00 - 14:45
 • Mgr. Kindlová Monika:  ÚTERÝ - 13:30 - 14:15
 • Ředitelka školy - úřední hodiny:  
 • pro rodiče: ÚTERÝ - 13:00 - 14:00 
 • pro žáky: PO, ÚT, PÁ - 13:00 - 14:00    
 • V jiný čas po předchozí telefonické domluvě.

    

Příjemce dotace:       

Základní škola Vintířov, okres Sokolov

Název projektu:         

Zvýšení kvality výuky III

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018299

Období realizace:

1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 322.389 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

 

  

 

Příjemce dotace: Základní škola Vintířov, okres Sokolov

Název projektu: Zvýšení kvality výuky II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010617

 

Období realizace: 1.2.2019 - 31.1.2021

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 713.724,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Doučování

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

 

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Projektový den v ŠD