Ředitelka školy informuje

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

  

V důsledku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se upravují od 3. 9. 2018 pravidla pro vstup osob do budovy školy:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DOPROVÁZEJÍ SVÉ DĚTI POUZE PŘED BUDOVU ŠKOLY A K JEDNÁNÍ S PEDAGOGY VYUŽÍVAJÍ VÝHRADNĚ KONZULTAČNÍCH HODIN:

  • Mgr. Kačírová Nina:  PONDĚLÍ - 12:45 - 13:30
  • Mgr. Chaloupková Simona, DiS.:  PÁTEK - 11:50 - 12:35
  • Mgr. Šimková Petra:  PONDĚLÍ - 7:20 - 7:40, STŘEDA - 7:15 - 7:40
  • Mgr. Hetfleišová Jaroslava:  STŘEDA - 14:30 - 15:15
  • Mgr. Kindlová Monika:  STŘEDA - 13:15 - 14:00
  • Ředitelka školy - úřední hodiny: DENNĚ - 7:15 - 7:45, STŘEDA - 13:00 - 14:00          V jiný čas po předchozí telefonické domluvě.

  

  

Příjemce dotace: Základní škola Vintířov, okres Sokolov

Název projektu: Zvýšení kvality výuky II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010617

 

Období realizace: 1.2.2019 - 31.1.2021

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 713.724,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Doučování

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

 

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Projektový den v ŠD