Ředitelka školy informuje

V důsledku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se upravují pravidla pro vstup osob do budovy školy:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DOPROVÁZEJÍ SVÉ DĚTI POUZE PŘED BUDOVU ŠKOLY A K JEDNÁNÍ S PEDAGOGY VYUŽÍVAJÍ VÝHRADNĚ KONZULTAČNÍCH HODIN:

  • Mgr. Kačírová Nina:  PONDĚLÍ - 13:00 - 13:45
  • Mgr. Šíchová Chaloupková Simona, DiS.:  PONDĚLÍ - 13:35 - 14:20
  • Mgr. Šimková Petra: PONDĚLÍ - 7:20 - 7:40, STŘEDA - 7:15 - 7:40
  • Mgr. Hetfleišová Jaroslava: ÚTERÝ - 14:00 - 14:45
  • Mgr. Kindlová Monika:  PONDĚLÍ - 13:30 - 14:15
  • Ředitelka školy - úřední hodiny:  
  • PONDĚLÍ - 13:00 - 14:00    
  • v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

    

Příjemce dotace:       

Základní škola Vintířov, okres Sokolov

Název projektu:         

Zvýšení kvality výuky III

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018299

Období realizace:

1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 322.389 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

 

  

 

Příjemce dotace: Základní škola Vintířov, okres Sokolov

Název projektu: Zvýšení kvality výuky II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010617

 

Období realizace: 1.2.2019 - 31.1.2021

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 713.724,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Doučování

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

 

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Projektový den v ŠD