Listopad 2020

16.  11. 2020 - distanční studium 

 • úřední hodiny ve škole 9:00 - 11:30

17. 11. 2020 - státní svátekK 18. 11. 2020 návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy

 • výuka v ročnících dle rozvrhu (TV a HV bude nahrazena jinými předměty nebo vycházkami)
 • v provozu ŠD (pro žáky 1. a 2. ročníku)
 • roušky  jsou po celou dobu pobytu ve škole i školní družině POVINNÉ


Provoz ŠD

Z nařízení MŠMT musí být v ŠD jednotlivé ročníky oddělené:

 • žáci 1. ročníku navštěvující ŠD 
 • provoz bude probíhat v budově základní školy!!!
 • 6:00 - 15:30
 • žáky vodit a vyzvedávat přímo v  budově školy
 • vychovatelka: Plechatová Žaneta
 • žáci 2. ročníku navštěvující ŠD 
 • provoz v prostorách ŠD
 • 6:00 - 15:30
 • vychovatelka: Mgr. Mottlová Klára

Žádáme rodiče, pokud to jde, aby si vyzvedávali své děti po vyučování nebo po obědě. 3. - 5. ročník - nadále distanční (on-line) výuka

 • žáci mají možnost si  vyzvedávat obědy ve školní jídelně (né je tam však konzumovat)