Leden 2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. ročníku proběhne v dubnu 2021.Pololetní vysvědčení

 • pololetní vysvědčení se bude předávat  žákům 1. a 2. ročníku v řádném termínu (28. 1. 2021) ve škole,
 • žáci 3., 4., 5. ročníku si vysvědčení převezmou ihned po zahájení prezenční výuky (po návratu do školy). Zákonní zástupci však budou s klasifikací za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 seznámeni třídními učitelkami nejpozději do 28. 1. 2021.

 Pololetní prázdniny

 • 29. 1. 2021
 • ZŠ i ŠD bude uzavřena


Vážení rodiče,

z nařízení Vlády ČR bude opět od 4. ledna 2021 výuka ve 3., 4., 5. ročníku probíhat  distančním způsobem.

Sledujte, prosím, stránky jednotlivých ročníků (3. - 5. ročník), kde třídní učitelky vloží aktuální informace o organizaci  on-line výuky.

Výuka v 1. a 2. ročníku probíhá od 4. ledna prezenčně (ve škole). I nadále však platí všechna hygienická a organizační opatření z minulých měsíců.Provoz ŠD

 • 1. - 2. ročník 
 • provoz bude probíhat v prostorách ŠD - odděleně!!!
 • 6:00 - 15:30
 • žáky vodit tedy normálně do ŠD

Žádáme však rodiče, aby školní družinu opět využívali jen v nutném případě.  Žádost ze školní jídelny

 • Žáci 1. a 2. ročníku, kteří docházeli na obědy před Vánocemi, budou mít automaticky přihlášené obědy i v lednu 2021. Ostatní žáky je nutné přihlásit nejpozději do pondělí 4. 1. 2021 do 8:00. Stejně tak případně odhlásit i žáka, který před Vánocemi chodil a v lednu 2021 již nebude.

 

 • Žáci 3. - 5. ročníku - obědy je nutné nahlásit do pondělí 4. 1. 2021 do 8:00. Nelze ho však konzumovat v jídelně.

 
HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ OD 4. 1. 2021  (pro žáky 1. a 2. ročníku)

 • roušky  jsou po celou dobu pobytu ve škole i školní družině POVINNÉ
 • výuka v ročnících dle rozvrhu (TV a HV bude nahrazena jinými předměty nebo vycházkami)
 • napříč ročníky se nesmí žáci setkávat - i školní jídelnu budou třídy navštěvovat postupně