1. 4. 2019 - Návštěva MŠ v 1. ročníku

 • v průběhu vyučování 

4. 4. 2019 - Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka ZŠ Vintířov oznamuje, že zápis dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013     (včetně dětí s odloženou školní docházkou) se koná

4. 4. 2019 od 13.00 do 16.30 hod.

K zápisu přineste:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • vyplněný dotazník pro rodiče (předá MŠ nebo ZŠ)
 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte  (předá MŠ nebo ZŠ)

 

Náhradní termín POUZE PRO NEMOCNÉ DĚTI - zápis žáků do 1. ročníku

24. 4. 2019 od 14:00 do 16:00

K zápisu přineste:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • vyplněný dotazník pro rodiče (předá MŠ nebo ZŠ)
 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte  (předá MŠ nebo ZŠ)

16. - 17. 4. 2019 - Přijímací zkoušky na gymnázia

 • žáci 5. ročníku

18. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

 • v době velikonočních prázdnin bude uzavřena i ŠD

19. 4. 2019 - Státní svátek

 • státní svátek

22. 4. 2019 - Velikonoční pondělí

 • státní svátek

25. 4. 2019 - Pedagogická rada

 • zhodnocení a ukončení 3. čtvrtletí šk. roku 2018/2019

29. 4. 2019 - Čtenářská soutěž

 • od 15:00 v učebně 1. ročníku
 • soutěže se zúčastní  3 nejlepší čtenáři z každého ročníku + 1 náhradník
 • zodpovídá Mgr. Šimková

 

Výhled 5/2019

1. 5. 2019 - státní svátek

8. 5. 2019 - státní svátek

9. - 10. 5. 2019 - ředitelské volno