Návrat žáků do škol k 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

12. 4. 2021 dojde k opětovnému zahájení prezenční výuky. 

Organizace výuky:

 • povinné testování žáků (pondělí, čtvrtek) - antigenní test je podmínkou přítomnosti žáka ve škole  (pokud rodiče odmítají nechat testovat své dítě, doloží prohlášení o nesouhlasu s testováním, žák však nesmí navštěvovat školu a nebude mu ani poskytována distanční výuka)

 

 • testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT - PCR testu s pozitivním výsledkem - tuto skutečnost musí rodiče žáka prokazatelně doložit

 

 • organizace výuky bude probíhat ve stejném režimu jako v listopadu, prosinci 
 • žáci jsou povinni nosit v průběhu celého vyučování (pobytu ve škole) roušku
 • žáci jednotlivých ročníků budou opět navštěvovat školní jídelnu "odděleně" - "časy v jídelně" budou vloženy každou třídní učitelkou v informacích svého ročníku 
 • výuka bude probíhat dle rozvrhu (TV a HV bude nahrazena jinými předměty)
 • zájmové kroužky probíhat nebudou 


Internetové odkazy - testování žáků:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 Provoz ŠD:

 • jednotlivé ročníky musí být i ve školní družině striktně oddělené
 • žáci, kteří navštěvují ranní ŠD, budou v pondělí a ve čtvrtek testovaní po příchodu do ŠD (poté už ne ve třídě)
 • 1. ročník - provoz v prostorách ŠD (zajišťuje Mgr. Mottlová Klára)
 • 2. ročník - provoz v prostorách budovy základní školy (zajišťuje Plechatová Žaneta)
 • 3. ročník - provoz v prostorách budovy základní školy (zajišťuje Plechatová Jana)
 • při pobytu ve školní družině je také povinná rouška


Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ, informace k odkladu povinné školní docházky

Ředitelka ZŠ Vintířov oznamuje, že zápis dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (včetně dětí s odloženou školní docházkou) probíhá distančně (bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců)

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Žádost + kopii rodného listu dítěte mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (pokud ji mají zřízenou)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou nebo vhozením do schránky školy
 • osobním předáním ve škole (v úředních hodinách) za dodržení hygienických nařízení

Tiskopis žádosti (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) je k vyzvednutí ve vestibulu školy nebo ke stažení na webových stránkách školy.

                                                                                                               Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠInformace k odkladu povinné školní docházky

Rodiče žádající o odklad povinné školní docházky doloží:

 • Žádost o odklad - tiskopis je k vyzvednutí ve vestibulu ZŠ nebo ke stažení na webových stránkách ZŠ, případně bude předán v den vyšetření v MŠ)
 • Doporučení školského poradenského zařízení (bude vydáno po realizaci vyšetření)
 • Doporučení odborného lékaře (dětský lékař) - tiskopis je k vyzvednutí ve vestibulu ZŠ nebo ke stažení na webových stránkách ZŠ, případně bude předán v den vyšetření v MŠ

 

Případné dotazy:

Telefon: 352 665 123 v úředních hodinách po, st, pá - 10.00 – 12.00

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.