listopad 2020

Milí rodiče, na základě naší domluvy píši domácí úkoly-shrnutí: ( od uzavření školy)

ČJ-PS             14.10.2020= str.8    celá 

                       15.10.         = str.9

                       16.10.        = str.10

                       19.10.        = str.11

                       20.10         = str.12

                       21.10         = str.14

V domácím sešitě mají děti vlepené papíry s úkoly+ úkol z dnešního dne uč. str.40/5 ( druhá skupina pouze do slova lidem)= napsat do domácího

AJ - do slovníčku napsat slovíčka od 1.-6.lekce

PS- vše do str.13 + str.18, 20/1,2

!!!Nevšímejte si 7.lekce. Udělám s dětmi až po návratu do školy

Přírodověda

udělat výpisky z učebnice str. 27-střídání ročních období, pročíst od str.19 ( doporučuji rovnou zapsat do papíru čtení:) )

Ve čtvrtek 5.11.2020 od 9-11.30 vybíráme ČJ-PS, domácí sešity, anglický jazyk- slovníčky, PS

říjen 2020

Od 26.10.-30.10.2020 podzimní prázdniny

POZOR!!! od 14.10. do 2.11. je z důvodu nařízení vlády uzavřena škola.

Září 2020

Organizace 1.školního týdne

1.9. úterý- zahájení, do 8:45 ve škole (ŠD není v provozu)

2.9.středa do 10:45 (ŠD 6:00-7:40, poté -15:30)

3.9.+ 4.9. do 11:40.

Od 7.9.2020 výuka podle rozvrhu, střídání vyučujících.

Kroužky od 14.9.

MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE STŘEDU 9.9.2020 OD 15:00 V PODKROVÍ. PROSÍM, ÚČAST NUTNÁ!!!

----------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

Zkontrolujte, prosím, pracovní sešit a doplňte neúplná či nesplněná cvičení.

Veškeré domácí úkoly z učebnice pište do školního sešitu.

----------------------------------------------------------------------------------

DÚ 24.11.

MPS 17/2,3

------------------------------------------

SAMOSTATNÁ PRÁCE NA ZÍTRA 25.11.

MPS 16/7,10,11,12 + první část sloupce na str. 17 (pamětné sčítání)

------------------------------------------

DÚ 19.11.

UČ 31/4 - jen první sloupec do školního sešitu (písemně - pod sebou)

UČ 32/10 - druhý sloupec - písemně do ŠS

------------------------------------------------------------

SAMOSTATNÁ PRÁCE NA PÁTEK 20. 11.

PS 15/2,3,4, + sloupec vpravo (jen 3 části, bez dělení se zbytkem)

------------------------------------------------------------

DÚ 16. 11.

MPS 13/1,2 + půlka sloupce vpravo

STŘEDA (18. 11.) - samostatná práce

                13/3

                14/4,5,6,7 + druhá půlka sloupce vpravo na str. 13

-------------------------------------------------------------------------

DÚ 13. 11.

napiš na papír z 12. 11. (papír uschovej - neztrať!)

MUČ 30/20 zapiš JEN PRVNÍ ČTYŘI ČÍSLA pomocí rozvinutého zápisu

         30/23 vypočítej JEN první sloupec pamětně (vedle sebe)

V PONDĚLÍ (16. 11.) VÝUKA OD 11.00 - 11.30 !!!

---------------------------------------------------------------------------

DÚ 12. 11.

(VŠE NA PAPÍR)

UČ 27/3

     27/6

     27/7 a, c, d

     28/13 a, b

-------------------------------------------------------

DÚ 11. 11.

MPS 12/47 doplnit seřazená čísla na číselnou osu (pozor na záporná čísla)

         12/48 vyber si čtyři příklady a vynásob

           9/sloupec - zaokrouhli čísla na 1 000 a 10 000

----------------------------------------------------------------

DÚ - 10. 11.

Převody jednotek délky

PS 9/31, 33 (slovní úlohy - výpočet, odpověď)

     9/32a

---------------------------------------------------------------------------

DÚ - 9.11.

MPS 11/42 dokončit

        12/45 vypočítat

------------------------------------------------

DÚ - 6. 11.

MPS 10/39 převody jednotek objemu

-------------------------------------------------

DÚ - 5.11.

ZLOMKY - MUČ-21/4

                  MPS - 11/41

----------------------------------------------------

Matematika - domácí úkoly vypracovat na papír (přinést při návratu do školy)

PS - 8/29 doplnit magické čtverce

UČ - 17/6 celé - vypočítat ústně, napsat jen konečný výsledek řetězce

        17/8 jen poslední tři příklady (příklady opsat, vypočítat)

        17/10 jen poslední sloupec (příklady opsat, vypočítat, pozor na závorky)