Co nás čeká a nemine

ÚNOR

 • pátek 4.2. jednodenní pololetní prázdniny, ZŠ i ŠD uzavřeny
 • pátek 11.2. bruslení (výběr 40 Kč), Bernard (výběr 100 Kč), více v úkolníčcích
 • středa 23.2. "papoušci v tělocvičně", výběr 60 Kč

 


LEDEN

 •  pondělí 3.1. nástup do školy, vše běží dle rozvrhu, PI, kroužky, vše

 

 • doučování (pro ty, kteří se v září přihlásili, viz MŠMT) pokračuje až do června, oproti původnímu záměru do prosince

 

 • pondělí 10.1. bez pedagogické intervence (pro ty, kteří na ni chodí), bez konzultačních hodiny TU, ŠMP. Od 3. hodiny povede výuku AP.

 

 • pátek 14.1. bruslení v Nejdku, informace v úkolníčku, výběr 40 Kč

 

 • pátek 14.1. nebruslící - skautská výstava na statku Bernard. Do školy příchod normálně, odjezd v 9:00, příjezd v 11:40, pátá hodina zůstává, doučko (kdo chodí) zůstává. Výběr: 100 Kč.

 

 • pololetní kontrolní práce - termíny i obsah jsou na Bakalářích (před vánočními prázdninami byly vyvěšeny)

 

 • 24.1. pondělí od 13:30 pedagogická rada

 

 • 31.1. předávání pololetního vysvědčení, během výuky

 

 • testování žáků, mění se pravidla v postupu v případě pozitivity žáka - rodič MUSÍ nahlásit škole případnou pozitivitu žáka na základě PCR testu, škola  nahlašuje přes systém KHS (viz www.msmt.cz), viz předané informační letáčky

 


PROSINEC

 

Vážení rodiče,

přejeme Vám klidné a hlavně zdravé  prožití adventního i vánočního času  a klidný rok 2022.

Jitka Drofová, Simona Šíchová Chaloupková

 

 • pátek 10.12. bruslení Nejdek, více  informací mají děti v úkolníčcích, výběr: 70 Kč
 • pátek 10.12. Muzeum Sokolov pro nebruslící, více informací v úkolníčcích, výběr: 70 Kč

 

 • úterý 21.12. bez odpoledního vyučování. Družinové děti jdou do ŠD, nedružinové odcházejí  domů.

 

 • středa 22.12. ředitelské volno, ZŠ i ŠD jsou uzavřeny

 

 • od 23.12.2021 do 3.1.2022 (nástup do školy) Vánoční prázdniny, ZŠ i ŠD jsou uzavřeny  

 

 • zpívání u vánočního stromku v obci 23.12. je zrušeno

LISTOPAD

 • čtvrtletní kontrolní práce (jejich termíny a obsah obdržely děti před podzimními prázdninami)
 • individuální konzultace s rodiči (cca  termíny kolem poloviny listopadu dle potřeby rodičů), informace o prospěchu mají bezprostředně rodiče na Bakalářích
 • úterý 16.11. návštěva Chebu a planetária Gymnázia Cheb, více v úkolníčcích. Odjezd v 8:00, návrat cca 14:00. Po návratu ve 14:00 půjdou děti samy domů, družinové děti půjdou do ŠD. Obědy jsou odhlášeny. Vstupné a doprava hrazeny z projektu. Drobné kapesné radši s sebou. 

 

 • středa 17.11. státní svátek, ZŠ i ŠD jsou uzavřeny
 • pondělí 22.11. pedagogická rada, konzultační hodina TU i ŠMP se tímto, prosím, nekoná

 

 • Výhledově:
 • Předvánoční spaní se z epidemiologického hlediska ruší
 • 22.12. ředitelské volno
 • od 23.12. vánoční prázdniny
 • 23.12. 18:00 zpívání u vánočního stromku

 


ŘÍJEN

 • od pondělí 4.10. je zahájena činnost zájmových kroužků

 

 • čtvrtek 7.10. - ekologická výchova DDM Bludiště "Děti šetří přírodu", odchod v 7:45 od školy pěšky  k CHOTES, návrat cca 12:15  po návštěvě  skládky SATER ke škole autobusem. Domů či na oběd půjdou děti až po skončení výuky ve 12:35, či po "doučování".  Nutné vhodné sportovní oblečení dle počasí. Svačinu, pití s sebou. 

 

 

 • pondělí 25.10., úterý 26.10. ředitelské volno, ZŠ i ŠD uzavřena
 • středa 27.10., pátek 29.10. podzimní prázdniny, ZŠ i ŠD uzavřena
 • čtvrtek 28.10. státní svátek, ZŠ i ŠD uzavřena  

ZÁŘÍ

 

Vážení rodiče, milí žáci,

léto a prázdniny utekly a jdeme na to plni sil a nadšení.Smile

Prosím  Vás  opět, tak jako minulý rok, o pravidelné sledování těchto stránek. Naleznete  zde všechny potřebné informace, děti je denně  dostávají opakovaně  ústně i  písemně do úkolníčků.  Na telefonické  či smskové  dotazy  v odpoledních a večerních hodinách či  o víkendech  nebudeme, prosím pěkně, tedy vůbec reagovat.  Soukromý čas neslučujeme s pracovními záležitostmi, je pro nás  osobně, naše rodiny  i  relaxaci  našich sil velmi důležitý,   a proto si ho musíme pro sebe i naše nejbližší  ochraňovat.Smile Mimořádné situace jsou samozřejmě výjimkou. Předem Vám velice děkujeme za pochopení, respektování a spolupráci.

 

V průběhu září  najedeme i na  dlouho avizované Bakaláře, takže budete mít  vy i děti dvě místa pro  získávání informovací .  Děti s Bakaláři budou seznámeny v rámci informatiky.  Vám  vše můžeme  na vyžádání  dovysvětlit osobně,  bude Vám poskytnut  "manuál"  v tištěné podobě.  Řada z Vás již máte zkušenosti s Bakaláři od svých starších dětí.  Na 2. stupni  ZŠ  Bakaláře nebo jinou obdobu používají již téměř všude. Není se čeho bát, je to sice nové (pro všechny), ale budete mít  Vy i děti vždy při ruce  přehled nad výchovně vzdělávacím procesem.  Věřím, že s odstupem času to oceníte. Zvládli jsme distanční výuku, zvládneme i toto...Smile

S pozdravem Simona Šíchová Chaloupková a Jitka Drofová

 

 • středa 1. září  od 8:00 zahájení nového školního roku v parku pod školou pouze pro prvňáčky, my ve třídě s testováním. Ukončení v 8:45, děti ocházejí domů, bez ŠD, bez ŠJ.

 

 • čtvrtek 2.9.  výuka do 10:45, sešity s sebou, obaly s sebou, penál, úkolníček, přezůvky, věci na PČ, VV. ŠD V PROVOZU NA ZÁKLADĚ PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU, NUTNÉ NAHLÁSIT SI OBĚDY, PROSÍMDO ÚKOLNÍČKU ZAPIŠTE, PROSÍM, ZDA MOHOU DĚTI PO UKONČENÍ VÝUKY SAMY DOMŮ. NUTNÉ!

 

 

 •  ŠD pro žáky 5. ročníku je pouze k dispozici pro dojíždějící žáky

 

 • pátek 3.9.  výuka do 11:40, sešity, penál, úkolníček, přezůvky, pomůcky na VV, PČ s sebou

 

 • od pondělí 6.9. výuka dle rozvrhu, začíná také pedagogická intervence pro některé děti

 

 • středa 8.9. zahájení plaveckého výcviku, do školy děti přijdou na 8.:00, první hodinu mají  PČ, odjíždí  v 8:50, vrací se kolem cca 11:50, poté mají  Aj do 12:35 a obědváři odchází na oběd.  S sebou: plavky, dobrovolně koupací čepice, mýdlo, ručník, hřeben, svačinu, děvčata gumičku

 

 • výběr za pracovní sešity do 30.9.2021 ve výši 454 Kč (moc prosím o přesnou částku, moc Vám předem děkuji)

 

 • "doučování" pro ty, kteří mají zájem v rozsahu 20 hodin, každý čtvrtek a pátek od 12:50 do 13:35, obědvářům, prosím, odhlaste oběd. Začínáme  ve čtvrtek 16.9. Po přihlášení se  je účast povinná.

 

 • pondělí 27.9. ředitelské volno, úterý 28.9. státní svátek - ZŠ i ŠD jsou uzavřeny

 

 • činnost zájmových kroužků zahájena   v týdnu od 4.10.
 • ve středu ráno  před plaveckým výcvikem se děti musí otestovat, protože se plaveckého výcviku účastní také děti z jiných škol