Duben 2020

Poslední aktualizace: 31. 3. 2020

 

Milí rodiče a milé děti,

doufáme, že nejste přetíženi a zvládáte úkoly, obzvlášť rodiče, kteří pracují a po práci se ještě věnují učení s dětmi. Děti, zkuste být co nejvíce samostatné a ohleduplné vůči rodičům, zbytečně je nezatěžujte věcmi, které zvládnete samy a rodičům naopak pomáhejte.  Nepodceňujte každodenní práci a snažte se odvést ji tak, jak nejlépe dovedete. Na druhou stranu se nepřetěžujte a nezapomínejte odpočívat a trávit spolu čas, ať je vám všem dobře. Kdyžtak nám napište na e-mail ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), jak vám to jde, popř. co vám nejde a hlavně jak se máte..? Stýská se nám po vás.. S Horní Blatnou se neví, zatím jsou školy v přírodě zakázány, uvidíme.. V pátek 3. 4. jsme s paní Glosovou ve škole od 9 do 12 h.

Toto období bude trošku náročnější matematika, ale český jazyk bude zato odlehčenější. Zadané úkoly jsou navržené na první pohled možná na přeskáčku, ale postup má své odůvodnění, jako když se učíme ve škole. Každopádně záleží na rodičích, pokud budete chtít dané úkoly splnit jinak. Po příchodu do školy práci vybereme a vybraná cvičení budou ohodnocena.

Děkujeme za pochopení, přejeme hodně sil, pevné zdraví a veselou mysl navzdory všemu.

      Hetfleišová J., Glosová J.

 

 

Období od 1. 4. do 17. 4. 2020

Další zajímavé odkazy vhodné k využití:

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

 

2) Matematiku pro 1. - 9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in

https://www.matika.in/cs/

 

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

  

4) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy. https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

MATEMATIKA

Úlohy z učebnice děti stále zpracovávají na papír. Stránky a úlohy ve staré učebnici označeny červeně (děti vědí, kdo má starou učebnici)! Práce je i na dny volna před Velikonocemi.

1. 4.     Jednotky objemu - uč. 83 (82) tabulka, uč. 83/1, 3

            PS 14/1, 2 a 13/8 (2 příklady)

2. 4.     PS 14/3, 4, 5

            uč. 83/4 (82/4)

            PS 13/8 (2 příklady)

3. 4.     Geo - Síť krychle - uč. 141 (132) tabulka nahoře - naučit

            uč. 141/1, 2 (132/1, 2)

            PS 52/1 jen krychle a PS 52/2a

6. 4.     PS 14/6, 7 a PS 15/8

            uč. 84/7, 9

7. 4.     PS 15/9, 10, 11 a zaokrouhlování 2 sloupce vpravo

            uč. 84/6, 11 (83/6, 11)

8. 4.     PS 15/12, 13 a zaokrouhlování 2 sloupce vpravo

            uč. 85/13, 17 (84/13, 17)

9. 4.     Jednotky obsahu - uč. 86 (85) tabulka, 86/4, 5 (85/4, 5)

            PS 16/7

10. 4.   Geo - PS 52/3 a 53/1

            uč. 142/6 (133/6)

14. 4.   uč. 87/6, 7, 9 (86/6, 7, 9)

            PS 16/4 a 17/12

15. 4.   uč. 88 tabulka nahoře a 88/13 (87/13)

            PS 16/1, 2, 3

16. 4.   PS 16/5, 6 a 17/8, 9 (2 příklady násobení, 1 příklad dělení)

            uč. 87/10a, b (86/10a, b)

17. 4.   PS 53/3

            uč. 142/5, 8 (133/5, 8)

            Síť kvádru - tabulka uč. 143 (134) - naučit

            PS 52/1 jen kvádr a 52/2b

 

ČESKÝ JAZYK

Každý den opakovat vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen, zájmena MĚ, MNĚ.

1. 4.     uč. 145/1 a 146 tabulka, 147 tabulka a 147/2, 3

2. 4.     uč. 147/4, PS 30/1

3. 4.     PS 30/2, uč. 148/1, 149 tabulka, 149/2

6. 4.     uč. 149/3 a 150/4

7. 4.     uč. 150/5, tabulka 150 - 151, 151/1 a PS 31/3

8. 4.     uč. 151/2, 3 a PS 31/4

9. 4.     uč. 152/4, 1 a 153 tabulka

14. 4.   uč. 153/2, 3 a 154 tabulka, 154/1

15. 4.   uč. 156 tabulka a 157/1, 2

16. 4.   uč. 158/3, PS 31/6 a 32/7

17. 4.   PS 32/8, 9, 10

SLOH - uč. 158 - 160 Napiš krátké vyprávění na libovolné téma, např. „Jaro“

ČTENÍ - čítanka 110 - 116 + každý den číst (cokoliv)

 

ANGLICKÝ JAZYK

1. 4.     uč. s. 137 – četba, překlad (ústně), 139/2, 3, 4 (ústně)

3. 4.     uč. s. 142/5 – četba HOLIDAYS IN CZECH SCHOOLS – PRÁZDNINY V ČESKÝCH ŠKOLÁCH

            for five days - překládáme 5 dní (trvají), sometimes = někdy, always = vždy, předložka s názvy                    měsíců vždy IN jako v češtině (in april = v dubnu), předložka k ročním obdobím vždy IN (in spring                = na jaře)

             - 1. odstavec přeložit do sešitu English

6. 4.     uč. 142/6 Zápis do sešitu - otázka WHEN IS YOUR BIRTHDAY? = KDY MÁŠ NAROZENINY?

            - odpověď s doplněním měsíce MY BIRTHDAY IS IN _____. MÉ NAR. JSOU V _____.

            uč. s. 128 – A SPRING SALAD – JARNÍ SALÁT poslech CD 28, četba, překlad, vyhledávání ve                       slovníku, ústně odpovědi

            PS 82/1 – doplnění slov bez poslechu

8. 4.     uč. 128, 129 – četba, překlad MY CHOCOLATE RABBIT, EASTER

            PS 82/2, 83/3 bez poslechu

15. 4.   uč. 144 – 145 – poslech CD č. 33, četba, překlad

            PS 91/1, 92/2 – zápis „ing“ tvarů sloves s pomocí uč. na str. 144 – 145

            - u sloves končících na tzv. „němé e“ toto „e“ mizí: come – coming, skate – skating

            - vybraná slovesa zdvojují poslední písmeno (obvykle jednoslabičná, která se čtou krátce, např. sit,               run, swim): swim – swimming

17. 4.   uč. 147/3 – utvořit otázku – zapsat do sešitu English

            uč. 147/5 – utvořit zápor – zapsat do sešitu, např. I am sitting. – I am not sitting.

 

 

PŘÍRODOVĚDA

 

2. - 3. 4. SMYSLY - četba a prohlédnutí obrázků v uč. 62 - 63. Do sešitu nadepsat SMYSLY a zpracovat tyto otázky pod sebe:

 

 1. O čem nás informují smysly?
 2. Jak se nazývá orgán zraku? Co vše zrakem vnímáme?
 3. Uveď podle tebe nejdůležitější zásadu ochrany zraku.
 4. Jak se nazývá smyslový orgán sluchu? Z jakých částí se skládá ucho? Kde najdeme ústrojí rovnováhy? Uveď 1 zásadu ochrany sluchu.
 5. Nos je orgánem kterého smyslu? Jak se nazývají buňky, které posílají informace o pachu do mozku?
 6. Jak se jmenuje orgán chuti? Jaké základní chutě rozeznáváme? Který další smysl je důležitý pro rozpoznání chutí?
 7. Kůže je smyslovým orgánem kterého smyslu? V kterých částech těla se nachází nejvíce hmatových tělísek?

 

16. 4.   NERVOVÁ SOUSTAVA (ŘÍDÍCÍ CENTRA LIDSKÉHO TĚLA) - četba a obrázky v uč. 64. Zápis poznámek do sešitu s nadpisem NERVOVÁ SOUSTAVA, opsat věty z růžového rámečku v uč. dole.

 

17. 4.   ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA - četba a obrázky v uč. 65. Zkuste pohovořit s rodiči, pokud vás něco zajímá, popř. zapište otázky do sešitu a zodpovíme ve škole. Zápis poznámek do sešitu s nadpisem ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA - vypsat co umožňuje, co ji tvoří, vypsat název ženských pohlavních žláz a pohlavních buněk, vypsat název mužských pohlavních žláz a pohlavních buněk.

 

 

 

VLASTIVĚDA

 

Od 30. 3. do 8. 4.

 

Další 2 kapitoly:

 

9. STROJE OVLÁDLY ŽIVOT 30 - 31

 

 • - stručné zápisky
 • - otázky a odpovědi (nechám na Vás, zda ústně či písemně)

 

 

10. NÁROD SOBĚ 32 - 33

 

 • - stručné zápisky
 • - otázky a odpovědi (nechám na Vás, zda ústně či písemně)

 

 

- Souhrnné opakování str. 34 (nechám na Vás, zda ústně či písemně)

 


 

Poslední aktualizace: 22. 3. 2020

 

 

 

Vážení rodiče,

 

stále prosíme o pravidelné sledování webových stránek, jakmile budeme mít nějaké oficiální informace, naleznete je zde. Každý den od 9:00 do 12:00 h bude ve škole k dispozici jedna paní učitelka, která vám poskytne informace či potřebná potvrzení. Ve středu 25. 3. 2020 budu ve škole k dispozici já. V případě dotazů mne můžete kontaktovat na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 

ZDARMA ZPŘÍŠTUPNĚN WEB DIDACTA – DĚTI ZNAJÍ ZE ŠKOLY

 

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro naši školu: LOGIN: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. HESLO: UJRN

 

Informace webu pro rodiče:

 

Aplikace jsou určeny pro PC A TABLETY S OS WINDOWS 7, 8, 10

 

KE SPOUŠTĚNÍ NAŠICH VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME VYUŽÍT NAŠI VLASTNÍ APLIKACI DIDAKTACZ PROJEKTOR, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DIDAKTACZ PROJEKTOR je možné stahovat z tohoto linku HTTP://WWW.DIDAKTA.CZ/DIDAKTACZ-SETUP-1.0.0.ZIP.

 

UPOZORŇUJEME, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

 

Prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná.

 

 

 

Období od 23. 3. do 31. 3. 2020

 

 

 

MATEMATIKA

 

Úlohy z učebnice děti zpracovávají na papír. Stránky a úlohy ve staré učebnici označeny červeně (děti vědí, kdo má starou učebnici)! Neustále opakovat dělení dvojciferným dělite-lem a jednotky délky.

 

23. 3.   PS 11/13 + 2 sloupce vpravo, PS 6/5 (2 příklady)

 

            uč. 77/4, 7 a 78/9 (stará uč. 77/9)

 

24. 3.   PS 11 – 2 sloupce vpravo, 8/6, 6/8

 

            uč. 78/10, 11, 12, 13 (77/10, 11, 12, 13)

 

25. 3.   uč. 79/14, 15, 16 (78/14, 15, 16)

 

            PS 6/5 (2 příklady), 12/1, 2

 

26. 3.   PS 5/1 (2 příklady), 12/3, 4, 5

 

            uč.80/3, 5, 6, 7 (79/3, 5, 6, 7)

 

            uč. 80 dole – 1 metrický cent – 1 q, 1 dekagram – 1 dkg

 

27. 3.   Geo - PS 50/4, 6, dobrovolně 50/5, 7, 51/1, 2, 3, 4, s. 49 – sčítání vpravo

 

            uč. 139/3 (130/3), 140/1, 2, 3, 4, 5 (131/1, 2, 3, 4, 5)

 

30. 3.   PS 7/13, 14 (3 příklady), 5/1 (2 příklady), 13/6, 7, 9

 

            uč. 81/8, 9, 10, 11 (80/8, 9, 10, 11), dobrovolně 81/12 (80/12)

 

31. 3.   PS 7/14 (3 příklady), 15, 5/3, 13/10, 11       

 

            uč. 82/14, 15, 16 (81/14, 15, 16)      

 

 

 

!! Upřesnění zadání práce z M minulý týden – týká se 4 dětí, které mají starou učebnici!!

 

nové učebnice                                              staré učebnice

 

75/12                                                             74/12

 

76/17                                                             75/17

 

75/13                                                             74/13

 

77/1, 8                                                           76/1, 8

 

Geometrie:

 

138/4, 5                                                         129/4, 5

 

139/2                                                             130/2

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

 

(Nejen) pro opakování doporučujeme využívat web Didacta.cz (viz výše).

 

23. 3.   uč. 139 – naučit tabulku, cv. 2

 

            PS 29/3

 

            Opakování přídavných jmen tvrdých a měkkých dle uč. a PS

 

24. 3.   Opakování uč. 134 – tabulka

 

            uč. 143/1

 

            Opakování vyjmenovaných slov, zájmen MĚ, MNĚ

 

25. 3.   uč. 143/2, 3

 

            Opakování zájmen – druhy

 

26. 3.   uč. 144 – tabulka

 

            Opakování – časování sloves (osoba, číslo, čas, způsob) – různé příklady: pracuji,

 

            učíme se

 

            Opakování přídavných jmen

 

30. 3.   uč. 146 – 147 – tabulka, uč. 145/1a

 

            PS 30/1           

 

            Opakování vyjmenovaných slov

 

31. 3.   uč. 147/2, 3, 4

 

            PS 30/2

 

            Opakování vzorů podst. jmen

 

SLOH – 145/1b

 

ČTENÍ – každý den! čítanka 102 – 109 + vlastní četba

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

23. 3.   uč. s. 123 – zapište do sešitu English odpovědi na otázky (celými větami), na které už

 

            umíte odpovědět, ostatní vynechte.

 

            Zkuste prosím využít web a aplikaci Didacta, kde najdete program „Moje první slovíč-

 

            ka“ a také „Dobrodružná angličtina“.

 

25. 3.   uč. 131 – poslech 30 z CD, četba, překlad, zapamatovat si názvy ročních období

 

            (SEASONS)

 

            uč. 132 – 133 – naposlouchat novou slovní zásobu na překladači google, četba, pře-

 

            klad, píseň „Počasí“ z youtube: WEATHER SONG FOR KIDS EnglishThroughMusic

 

            Madrid (https://www.youtube.com/watch?v=7kay1v3F7jc)

 

            PS 84/4

 

27. 3.   uč. 135 – číst texty a zkusit přeložit ústně a odpovědět na otázky dole

 

            uč. 136 – FOR HIM = PRO NĚJ X FOR HER = PRO NI – poslech 31 z CD, četba a překlad,

 

            otázka KDY MÁŠ NAROZENINY? – WHEN IS YOUR BIRTHDAY?

 

            PS 86/1

 

            Píseň „Měsíce v roce“ z youtube: MONTHS OF THE YEAR Dream English Kids

 

            (https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI)

 

30. 3.   uč. 137 – četba, překlad

 

            PS 87/2, 3 - FROM HIM = OD NĚJ, NĚHO X FROM HER = OD NÍ

 

            PS 88 – 89 - dopsat názvy měsíců

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA

 

Četba s. 61 - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

 

Zápis poznámek do sešitu – každé téma zvlášť: DÝCHACÍ SOUSTAVA (s. 57 – opis posledních 3 vět dole v růžovém rámečku), OBĚHOVÁ SOUSTAVA (opis vybraných vět ze s. 61 – věty z růžového rámečku), TRÁVICÍ SOUSTAVA (opis vybraných vět ze s. 61), VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (opis vybraných vět tamtéž). Lze zakreslit i obrázek – dobrovolně.

 

 

 

VLASTIVĚDA

 

Prostudovat kapitolu OBROZENÍ a Z PODDANÉHO ČLOVĚKA OBČAN - učebnice 25-27, 28-29 zápis do sešitu, odpovědi na otázky na str. 27, 29 (ústně či písemně, nechám na každém), ověřím si

 

+ dějiny udatného národa českého tematické díly

 

+ práce s vlastivědným souborem


PRÁCE PRO 5. ROČNÍK

Vážení rodiče,

prosíme o pravidelné sledování webových stránek, jakmile budeme mít nějaké oficiální informace, naleznete je zde. Každý den od 9:00 do 12:00 h bude ve škole k dispozici jedna paní učitelka, která vám poskytne informace či potřebná potvrzení. Ve středu 18. 3. 2020 budu ve škole k dispozici já. V případě dotazů mne můžete kontaktovat na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Práce je prozatím do 20. 3. 2020. ČJ a M jsou rozepsány na dny, ostatní předměty ať si děti rozvrhnou a každý den udělají něco.

 

M

Týden do 13. 3. 2020 – každý den dělení dvojciferným dělitelem, příklady typu 2464 : 44 = , 14 067 : 27 = apod. se zkouškou, po zvládnutí začít se složitějšími v PS 5/1, 3, PS 6/5

Geometrie – PS 48/8, 49/11, uč. 138/4, 5 (na papír)

 

Týden od 16. 3. do 20. 3. 2020 (Úlohy z učebnice děti zpracují na papír.)

16. 3.   PS 9/7, 8, 9 + 2 sloupce vpravo

            uč. 75/12, 76/17

17. 3.   PS 9/11, 12, 13 + 2 sloupce vpravo, PS 10/1

            uč. 75/13

18. 3.   Jednotky času – PS 10/2, 3, 4

            uč. 77/1, 8

19. 3.   PS 10/5, 6; PS 11/10, 11, 12

20. 3.   Geo – PS 49/12, PS 50/1, 2, 3

            uč. 139/2

 

ČJ

Opakování – učebnice, web skolakov.eu ČJ 4. ročník

16. 3.   Opakování zájmen MY, VY

            uč. 125, 132 ústně, 133/1, 134 – tabulka – naučit

17. 3.   uč. 135/2, 3, 4, 5

            PS 29/1

            Opakování zájmen MĚ, MNĚ

18. 3.   PS 29/2

            uč. 135/6

            Opakování vyjmenovaných slov

19. 3.   uč. 137 Skloňování číslovek, 138 – celá strana

            Opakování vzorů podst. jmen

SLOH – uč. 141/8 - 142/9, 10

ČTENÍ – čítanka 95 – 101

AJ – ať zkusí děti samy, časové rozvržení nechám na vás

Uč. s. 119/5 do sešitu English

Uč. s. 120 - 121 – poslech č. 26 (CD vzadu v PS) + PS 77/1, 2), výraz TO YOU = TOBĚ (3. pád)

                 - s. 122 – četba, překlad do sešitu English (neznámá slova vyhledat ve slovníku

                  vzadu v uč. či na „překladač google“) CAN YOU PLAY SOMETHING? – HRAJEŠ NA

                   NĚCO? (hudební nástroj), WE GO TO THE COUNTRY FOR THE WEEKENDS.. – JEZDÍ-

                  ME O VÍKENDECH A PRÁZDNINÁCH NA VENKOV.

Web english-time.eu – hry a interaktivní pracovní listy, youtube.com – písně, seriál GOGO´S ADVENTURES WITH ENGLISH (1 – 21):

 https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM&list=PLta2xE-Usvl-ua1eEk9XnDW1ajvBpZ1f

 

 

VL

Četba – s. 17 – 23, zpracovat písemně či ústně (možnost výběru) odpovědi na otázky na s. 187, 21, 23, 24

Osvojení učiva bude ověřeno ústně či písemně

Doporučuji využít i tematické díly Dějiny udatného národa českého

Děkuji Vám za ochotu a vstřícnost, aby Vaše děti nevypadly z učebního tempa. Prosím o rozvržení učiva, ne o učení se najednou (neefektivní)

 

Uč. s. 57 – 60 – četba, pochopení učiva, zaměření se na tučně vytištěné informace, děti mohou dobrovolně vymyslet pár otázek k vybranému tématu, po návratu do školy nás bude čekat kontrolní práce z témat KOSTRA, SVALOVÁ SOUSTAVA, KŮŽE. Lze zhlédnout i vybrané díly seriálu „Byl jednou jeden život“ na webu youtube.com