duben 2019

15. 4. Okrskové kolo ve vybíjené (1. ZŠ Chodov) - vybraní žáci třídy

---------------------------------------------------------------------------------------

16. - 17. 4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

---------------------------------------------------------------------------------------

ROZPIS PÍSEMNÝCH PRACÍ

24. 4. Český jazyk

25. 4. Vlastivěda

26. 4. Matematika

-----------------------------------------------

KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE - zhodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí

23. 4. od 15.00 - 18.00

24. 4. od 14.00 - 18.00

----------------------------------------------

18. 4. Velikonoční prázdniny

19. 4. Státní svátek

22. 4. Velikonoční pondělí

29. 4. Čtenářská soutěž - od 15.00 (tři nejlepší čtenáři třídy + jeden náhradník)