CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

 

LISTOPAD

Poslední aktualizace 24.11.

 

 


PLÁNOVANÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO 21.12. A 22.12. ZŮSTÁVÁ, MŮŽETE SE VÁNOČNĚ NALADIT.

 


 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÁS  K NÁSTUPU DĚTÍ  ZPĚT DO ŠKOLY 30.11.:

 

 Jak to bude vypadat?

 • bez online výuky, prezenčně proběhne výuka ve škole

 

 • sraz ráno u lípy v 7:45 (prosím přesně),s sebou 2 roušky (pytlík), děti se nesmí míchat, ani v ŠD. Děti i my musíme mít celý den roušku, nařízení MŠMT.

 

 • ŠD pro žáky 4. ročníku bude u nás ve třídě (ráno i odpoledne), zvažte, jak družinu využijete a informujte nás, prosím, potřebujeme to vědět z organizačních důvodů

 

 • nedružinové děti, které chodí na oběd, půjdou na oběd se čtvrťáky, kteří chodí do ŠD

 

 • výuka dle rozvrhu, i s odpoledkou, BEZ TV A HV (místo TV bude VL, místo HV ČJ nebo M)

 

 • pedagogická intervence od 30.11.  bude přesunuta na pondělí od 7:00 ráno, a s jedním žákem ve čtvrtek od 7:00, nahlaste prosím daným 2 žákům případně oběd. Odpoledne probíhá ve škole družina.

 

 • kroužky neprobíhají

 

 • "třetí osoby" do školy nesmějí, čekejte prosím na děti před školou, či si vše domluvíme individuálně

PROSÍM VE ČTVRTEK 26.11. OD 13:00 DO 14:00 VYBÍRÁME ŽK A ŠS Z ČJ S DOPSANÝMI CVIČENÍMI Z 13.10., dvě jsme dělali při online výuce, stačí mi pouze neúplná slova, zbývající dvě cvičení chci prosím přepsat celá, A skupina půlku cvičení. Děkuji Vám.

 

ÚTERÝ 24.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ - 36/5 dú  písemně do šs 2 věty A skupina, 3 věty B skupina. S mapou, ústně 37/6.

M - malá násobilka. Písemné násobení. DÚ: 39/4

 


 PONDĚLÍ 23.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ 36/4 třetí řádek za dú, poslat prosím

M geometrie, malá násobilka, písemné násobení. JE NUTNÉ, RPOSÍM,  DOCVIČIT MALOU NÁSOBILKU PRO NOVOU LÁTKU PÍSEMNÉ DĚLENÍ.  Jinak děti učivo nezvládnou. 

VL- učebnice strana 25, zápisky = obrázek řeky i s popisem, dělení vody. Otázky dole k ústnímu opakování. PL Opakování III. - Povrch, vodstvo. Dokončit za , poslat prosím.


PÁTEK 20.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ Vlastní/obecná podstatná jména, 35/4, mezipředmětový vztah s Vl, práce s mapou, pojem vyhledat na mapě

VL-skolakov.eu, mapa Zlínského kraje,  práce s mapou, PL 16/2,3 vodstvo ČR, řeky, úmoří

M - geometrický diktát,  kolmice, pravý úhel, strana 116,117, 118. Skolakov.eu - zaokrouhlování.


ČTVRTEK 19.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ vlastní a obecná podstatná jména strana 35-36, 35/c, d. 35/c poslat  do 20.11. do  8:00

M rýsování kolmic strana 116,117.v geo, zjistit si od spolužáků, prosím.

 


STŘEDA 18.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ  Vlastní podstatná jména (mezipředmětový vztah s Vl), str. 34,35. Zápis do sešitu: VLASTNÍ PODSTATNÁ JMÉNA - označují 1 určitou osobu, zvíře, město, řeku...(věc). Ústně 34/2 a, ukázat vlastní podstatná jména na mapě.

 

M geometrie - rýsování kolmic, uč. str. 116-117. Zápis do sešitu RÝSOVÁNÍ KOLMIC, sestrojení přímky p a přímky s, která je kolmá na přímku p.

 

  savci v okolí lidských sídel, učebnice str. 58-59. Zápisky do sešitu: SAVCI- myš domácí (všežravec), potkan obecný (všežravec, šplhá, plave), netopýr hvízdavý (kolonie, létá, loví v noci), kuna skalní (půdy domů, loví v noci). DO 25.11. STR. 59 - USTNÍ ZKOUŠENÍ


PONDĚLÍ 16.11.

PROBRÁNO, ZADÁNO

ČJ- vypravování o víkendu, přímá řeč, pročítání strana 1864

M - 37/5,2,3 slovní úlohy, matematické pojmy, skolakov- čtení čísel v řádech desetitisíců

VL - význam zítřejšího státního svátku, zápis do sešitu, DUNČ 110. díl, stream.slavné dny/17.11.  PL  z 13.11. cvičení 5,6, POSLAT DO DNEŠNÍ 21. HODINY

ZÍTRA BEZ ONLINE VÝUKY. HEZKÉ VOLNO...

 

 


 

PÁTEK 13.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

Čj  Bajka Vlk v rouše beránčím, přímá řeč, synonyma, slovní druhy, poučení

VL pracovní listy "práce online 13.11.", práce s mapami, DDÚ cvičení 4 na PL, písemně poslat do 16.11. do 8:00. KE KONTROLE ÚPRAVY ZÁPISU  POŠLE POSLEDNÍ DVA NAFOCENÉ  ZÁPISY V SEŠITĚ : Máťa (ostatní již poslali), DO DNEŠNÍ 20. HODINY. 

M tabulková evidence, 37 4 b. Přerýsování a doplnění tabulek. Matematické pojmy součin, činitel, menšenec, menšitel, rozdíl. KE KONTROLE ÚPRAVY V SEŠITĚ POŠLE PROSÍM DO DNEŠNÍ 20. HODINY PŘEFOCENÝ  ZÁPIS TERKA, DAMČA. Adámkové poslali, ukázali.


ČTVRTEK 12.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO:

ČJ  Bajky - pojmy Ezop, zosobnění,  poučení. Zápis do sešitu. Čtení bajky Liška a čáp. Přímá řeč. :PŘEČÍST BAJKU  ZAJÍC A ŽELVA, ZAPSAT DO SEŠITU JEJÍ NADPIS A VYPSAT 10 SLOVES Z BAJKY. ZÍTRA SE K BAJCE VRÁTÍME. POSLAT DO 13.11. DO 8. HODINY RANNÍ. MATĚJ, TÝNKA, MARŤA,  DAMČA MI POŠLOU DNEŠNÍ ZÁPISKY V SEŠITĚ ČTENÍ (KONTROLA ÚPRAVY).

 

M písemné násobení, slovní úlohy ze života. 36/2,4.  Zápis v desítkové soustavě, bankovky, mince, mezipředmětové vztahy, finanční gramotnost.  36/5, PÍSEMNĚ DO ŠS, POSLAT DO 13.11. DO 8.HODIN.


 STŘEDA 11.11. 

PROBRÁNO

ČJ 30/8 - druhá věta, očíslování slovních druhů, podmět, přísudek. 

PŘ- pranostika sv. Martin, učebnice str. 57-59, zápisky do sešitu

M- prezentace skolakov.cz- písemné násobení (123*9)

 


PONDĚLÍ 9.11.

PROBRÁNO A PŘÍPADNĚ ZADÁNO:

ČJ - vypravování o víkendu dle větných vzorců. DÚ DO 10.11. DO 8:00 POSLAT  POPIS DOMÁCÍHO MAZLÍČKA PODLE OSNOVY A S OBRÁZKEM.

 

M - porovnávání čísel nad 10 000, čtení velkých čísel 50/1, 50/5. DÚ DO 10.11. DO 8:00 POSLAT  DOKONČENÍ 50/5.

 

VL  povrch ČR, kraje a krajská města SKOLAKOV,  práce s mapou, slepá mapa, učebnice strana 22/2,3, stručný zápis do sešitu. DOBROVOLNÝ DÚ DO 13.11. DO 8:00 POSLAT PÍSEMNĚ 24/1,2,4.


PÁTEK 6.11.

ČJ sloh popis domácího mazlíčka dle osnovy (vzhled, živočišná třída, péče o něj, vlastnosti), obrázek

 

M zaokrouhlování, porovnávání čísel nad 10 000, písemné sčítání  a odčítání čísel nad 10 000, str. 50 -51

 

VL- ústní zkoušení, hlášené, otázky strana 21.Pohoří ČR a jejich nejvyšší vrcholy, 22 - 23.  Práce s mapou. Skolakov, kraje ČR, pohoří ČR slepá mapa


 

ČTVRTEK 5.11.

ČJ - slovo mnohovýznamové Lada (malíř, automobil), říkadla Josefa Lady, předpony/předložky 27/2 dokončit, písemně poslat do 6.11. do 8:00 jinak bude ohodnoceno 5. ÚJČ - trojúhelník, neúplný, neúspěch, neútulný. Skolakov.eu

 

M - písemné sčítání, odčítání, pokračování na straně 35/5, do ŠS. ZAOKROUHLOVÁNÍ - matematika.hrou.cz, DÚ PS 26/1 poslat do 6.11. do 8:00 jinak  bude ohodnoceno 5.

 


 

STŘEDA 4.11.  

DNES  4.11.  OD 14:00 DO 15:00 MI PROSÍM VY NEBO DĚTI PŘINESTE  ŽK (ZAZVOŇTE, NESMÍ ZŮSTAT NA CHODBĚ, JSOU V NICH OSOBNÍ ÚDAJE) A VYPRACOVANÉ PRACOVNÍ LISTY A PRACOVNÍ SEŠIT BAREVNOU ČEŠTINU.

 

PŘÍŠTÍ TÝDEN  SI DĚTI ŽÁKOVSKÉ KNIHY OPĚT SE ZAPSANÝMI ZNÁMKAMI VYZVEDNOU OD 11:00 DO 12:00, OBDRŽÍ I PRACOVNÍ LISTY. PŘÍŠTÍ STŘEDU MI PROSÍM DĚTI ODEVZDAJÍ ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT Z ČJ. PŘÍPADNOU ABSENCI ZAPIŠTE PROSÍM TAKÉ DO ŽK. DĚKUJI VÁM.

DNES PROBRÁNO:

ČJ UČEBNICE str. 26 dole předpony a psaní ú, 27/2 doplnění neúplných slov, zápis do ŠS

M  procvičení písemného odčítání, učebnice str. 35/5 do ŠS, matematické pojmy, zaokrouhlování

učebnice strana 54, 56 ZVÍŘATA V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ, DOMÁCÍ ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST ( toto zapsat také do sešitu), popis domácích mazlíčků i v rámci slohu

 


ÚTERÝ 4.11.

ČJ - kontrola a vysvětlení vypracovaných cvičení v Barevné češtině na straně 23,25,26

M - procvičení písemného sčítání a odčítání do 10 000, zaokrouhlování čísel.  DÚ  do středy 34/3 zbytek cvičení, součty zaokrouhlit na sta. 

 


 PONDĚLÍ 2.11.

ČJ     SLOH - ústně dle osnovy jsem trénovali vypravování o podzimních prázdninách, za dú písemně do zítřka. 

 

M - výklad písemného sčítání, odčítání, násobení. Str. 34,35,36. Zápis do ŠS. DÚ: 34/1 2. a 3. příklad, 35/3 2. a 3. příklad.

 

VL - opakování str. 11. Strana 20 -21 POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY, zápis do sešitu (obrázek uprostřed  u holčičky str. 20 i s popisem ) Do pátku odpovědi na otázky na str. 21


ŘÍJEN

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Od 2.11. do odvolání bude i nadále probíhat online výuka od 8:00 do 11:00, ÚTERÝ A ČVRTKY do 11:40, PRVNÍ DVĚ HODINY  AJ. Děti proberou učivo s vyčující, dostanou dú, který si následující den zkontroluji. Jako ve škole. Děti, které nebudou výuce přítomny, musí být rodiči omluveny a musí si samy učivo dozjistit a dopracovat. Tak jako ve škole. Velice Vám předem děkuji za spolupráci. Zdravím Vás a děti...

 


PÁTEK 23.10. online výuka od 8:00 do 11:40, 4. hodinu od 11:00 do 11:40 AJ. Připravte se prosím na hodinu, vypracujte si cvičení, která máte na papíře pro domácí práci offline. ZÍTRA PROSÍM SLOH, PŘIPRAVTE SI PŘED HODINOU SEŠIT SLOHU A NÁŠ ROZVRH (V ŽK). Prosím distanční vzdělávání je povinné jak v online (vzhledem k možnostem a připojení), tak v offline režimu. Je nutné být na hodinu připraveni předem jako ve škole, ne  si hledat pomůcky během hodiny, prosím. Brzdí to práci. Děkuji.

PROBRÁNO A ZADÁNO  - HEZKÉ PRÁZDNINY,  "CHOĎTE S UŠIMA A OČIMA NASTRAŽENÝMA " - UČÍME SE PRO ŽIVOT.   

2.11. BUĎ VE ŠKOLE NEBO OPĚT ONLINE. SLEDUJTE TYTO STRÁNKY, INFORMACE NALEZNETE DO 1.11. ZDE. 

ČJ SLOH (mezipředmětový vztah s M)- ROZVRH HODIN str. 27-28, rozpis hodin a přestávek. Zápis do sešitu.

 

VL - kalendáře, státní svátek 28.10. a jeho význam, zápis do sešitu. Dějiny udatného národa českého díl 95., práce s mapou, historické území Československa. Kontrola zadaného úkolu. Učebnice strana 11- otázky. Jsou i za dú do 2.11. Zda ústně či písemně je na dětech. Budu zkoušet. 

 

M- SLOVNÍ ÚLOHY, PRÁCE S PENĚZI, SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ- opakování matematických pojmů (menšenec, menšitel, rozdíl). Jednoduché, kombinované slovní úlohy, učebnice 21/2,3. Zápis do sešitu. Výsledek 1 157 - rozklad v desítkové soustavě, názorná ukázka na bankovkách, zaokrouhlování na tisíce, sta, desítky.

 

AJ- ZJISTIT SI OD SPOLUŽÁKŮ.


ČTVRTEK 22.10. online výuka od 8:00 do 11:00 ČJ, M, VL. Od 10:45 do 11:00 individuální konzultace. Připravte si prosím dopředu  učebnici, sešit, PČP, M PS, ŠS, VL učebnici, sešit, soubory map a psací potřeby, ať se tím nezdržujeme, prosím, "jako ve škole".

PROBRÁNO A ZADÁNO:

ČJ - PROCVIČENÍ PŘEDPONY OB- učebnice strana 26/3 ústně, 26/4 neúplná slova přepsat do sešitu.  Vyhledávání v PČP - vjezd (skloňování, 2.pád bez vjezdu jako hrad bez hradu). Skolakov.

 

M- PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ, MATEMATICKÉ POJMY MENŠENEC, MENŠITEL, ROZDÍL - učebnice strana 21, přepsat do ŠS nadpis a příklad s matematickými pojmy MENŠENEC, MENŠITEL, ROZDÍL. Do ŠS  písemně cvičení 1 na straně 21. Dopracovat za dú, zítra zkontrolujeme, budu chtít prosím vidět na kameru. Skolakov.

 

VL - učebnice strana 11 OSTRAVA, ZLÍN. Stručné zápisky zapsat do sešitu. Práce s mapkou vlevo v učebnici na straně 11, všechny pojmy objasněny. Práce s  fialovou mapou z vlastivědného souboru- kraje a krajská města. České pexeso - Zlínský a Moravskoslezský kraj. Znovu připomínám dú do zítřka, budu ho chtít, prosím, vidět na kameru. Některé ukázaly již dnes.


STŘEDA 21.10.  online výuka od 8:00 do 11:00 ČJ, M, PŘ. Po každých 45 minutách 15 minut přestávka. PŘIPRAVTE SI PČP NA ČJ. Od 10:45 do 11:00 individuální konzultace.


Probráno a zadáno:

M ps 16/1,2 DOKONČIT DO ZÍTRA JAKO DÚ, BUDU CHTÍT VIDĚT NA KAMERU, ČI POSLAT PŘES WA,  PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ, SKOLAKOV.EU, KONTROLA DÚ ZE VČEREJŠKA 34/2

 

ČJ - Předpona ob-, v-, učebnice str. 25, PČP str. 18. Do sešitu zapsáno : Předpony ob-, v-, oběd, objednávka, objezd, oběť.

 

PŘ - otázky str. 65, opakování PARK. Dnes "stálí ptáci v parku", učebnice str. 63 a 64. Zápisky do sešitu formou pojmové mapy.  Skolakov.eu - prvouka 3.ročník, prezentace ptáci, zvuky ptáků.


ÚTERÝ 20.10. práce probraná na online výuce a úkoly z ní: 

ČJ - PŘEDPONY A PŘEDLOŽKY BEZ, ROZ, VZ- projeli jsme stranu 24,  do sešitu jsme si přepsali obdélník nahoře, cvičení 24/2 ústně, cvičení 24/3 polovinu písemně skupina B do ŠS, ústně skupina A. Vysvětlili jsme si obdélník dole na straně 24.

 

M- ps 35/1 - kontrola dú, 35/2 - velikost úseček trojúhelníků, obdélníků. U obdélníků jsou protilehlé strany stejně dlouhé. Trojúhelníky rozlišujeme na rovnostranné, rovnoramenné, pravoúhlé. DÚ DO ZÍTŘKA 34/2

PŘ - str. 60,61,63. Téma PARK- ideálně jít do parku " s očima a ušima nastraženýma"


 

 

PONDĚLÍ 19.10.   dopracujte PS z M 35/3, úsečky seřaďte od nejdelší po nejkratší, zítra zkontrolujeme. DÚ z VL do pátku, stručné zápisky ze str. 10 Olomouc, Brno, budu chtít vidět na kameru. Děkuji.

online výuka od 8:00 do 10:00. ČJ (učebnice, školní sešit, psací potřeby), VL (učebnice, sešit, mapy), M (PS, pravítko, ořezaná tužka).  


 

PÁTEK 16.10.  -   se proběhla online od 8:00 do 10:00. Zvládli jsem PS z ČJ Barevná čeština 21/1,2, zopakovali jsme rozdíl mezi předponami a  předložkami.  Při  vlastivědě jsme zopakovali otázky a odpovědi ze strany 19,  ve vlastivědných soubor jsme pracovali s fialovou mapou- hledali jsem Liberecký kraj a krajské město Liberec, Královehradecký kraj a krajské město Hradec Králové, v učebnici na str. 9 jsem četli text a zapsali jsme zápisky do sešitu:  LIBEREC - řeka Nisa, Liberecký kraj    HRADEC KRÁLOVÉ - soutok Orlice a Labe, Královehradecký kraj, Petrof. KDO NEMÁ, PROSÍM DOPÍŠE SI.

Pracujte prosím dál na zadaných cvičeních, kdybyste měli otázky, připravte si je, dovysvětlím, zodpovím. Zdravím Vás a rodiče.  Hezký víkend...

 


ČTVRTEK 15.10. - pracujte prosím dle přehledu, odškrtávejte si vypracovaná cvičení.  Kdyby byl s něčím problém, dovysvětlím, probereme. Dnes se online setkáme od 10:00 do 12:00. Vezmeme si čj, m, př. K ruce prosím učebnice, pracovní sešit vyjmenovaná slova (malý zelený), pracovní sešit na M, školní sešit z čj, z m, sešit přírodovědy,  psací potřeby. Uvidíme, zda zvládneme i zápisky. Přeji Vám úspěšnou práci a hezký den. Zdravím Vás a rodiče.

 

RODIČE VŠECH ŽÁKŮ MAJÍ MOŽNOST VYZVEDÁVAT SI OBĚDY DO EŠUSŮ OD 11:30 DO 12:00. NA DANÝ DEN SI MUSÍ, V PŘÍPADĚ ZÁJMU,  OBĚDY NAHLÁSIT DO 8. HODINY RANNÍ!!!! POZDĚJI NE. 


STŘEDA 14.10. - milé děti, rodiče, děti mají zadanou domácí práci, kterou si mají rozvrhnout. Dnes cca mezi 11.-12. hodinou se zkusíme spojit online, včera jsme si ukazovali. Nedaří se mi nyní připojit se (si přetížení), stejně jako včera, snad to dopoledne půjde lépe. Kdyby ne, zkusíme zítra přibližně asi ve stejný čas. PROSÍM O SLEDOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDU SEM PSÁT INFO. Plánované plavání od 25.11. je prozatím přesunuto na neurčito.

 

Rodiče mají možnost vyzvedávat svým dětem obědy do ešusů. Týká se všech dětí, i těch které do ŠJ nedocházely.  Je třeba oběd nahlásit do 8. hodiny ranní a vyzvednout si  je mezi 11:30 - 12:00 s ešusem.

 

Ve čtvrtek proběhne online výuka od 10:00 do 12:00.


 

Vážení rodiče, z nařízení Vlády ČR je od 14.10. do 1.11. uzavřena ZŠ. Sejdeme se ve škole 2.11.  Děti dnes obdržely práci na distanční vzdělávání a budeme se setkávat online.

Případný postup jde dohledat i na youtube.com - Tomáš Jun, návod pro žáky.

 

Prosím, aby si zítra přinesly děti notebooky, telefony, pokusíme se společně přihlásit do office.com, budou mít již vygenerovaná hesla. V tomto prostředí bude probíhat online výuka. Děti dostanou ode mě i podrobný postup pro přihlášení se, zkoušeli jsme to i dnes. Je to nové i pro mě. Pokus - omyl. Prosím Vás o pravidelné sledování těchto  webových stránek. Děkuji Vám. Přeji Vám klid a zdraví. 

 

 • od  pondělí 5.10.  se omezí (prozatím na 14 dnů) rámci vyhlášeného nouzového stavu náplň hodin hudební výchovy, která  bude probíhat bez zpěvu, zejména v teoretické a poslechové rovině.   PO TUTO DOBU NEBUDE PROTO V ČINNOSTI  HUDEBNÍ KROUŽEK. Jinak se změny 1. stupně výrazně nedotknou. TV probíhá i nadále, pokud nám to dovolí počasí, budeme chodit ven.

 

 

 • dětem budou předány dotazníky, které zmapují Vaše možnosti pro "vzdělávání na dálku, z domova", v souvislosti s COVIDEM 19 či přírodních katastrof (ne běžných onemocnění).  Prosíme o jejich vyplnění a předání zpět. Jedná se nám především o Vaše možnosti či nemožnosti  práce v onlineovém prostoru,  účast na onlineových hodinách, o pravidelné sledování webových stránek školy  s informacemi a prací zadanou pro domácí samostudium apod., abychom zvážily formy práce pro případ individuální karantény či karantény třídy pouze v souvislosti s COVIDEM 19 (ne s nastydnutím apod.).  Distanční vzdělávání ("na dálku", " z domova") je nově zapracováno i do Školského zákona, je tudíž povinné pro žáky, zákonného zástupce i školu.

 

 

 

  

 • od 1.10. do 31.11. probíhá sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Každé ráno od 7:50 do 8:10 u vchodu do ZŠ ( v souvislosti s COVIDem 19).

 

 • od pondělí 26.10. do 30.10. podzimní prázdniny, 28.10. státní svátek, ŠD I ZŠ JSOU UZAVŘENY

 


ZÁŘÍ

V pátek 25.9. (viz informace v médiích), po důsledném vyhodnocení situace, naše ZŠ nevyhlásí ředitelské volno. Děti přijdou do školy.

 

ODKAZ, KDE NAJDETE  VŠECHNY ODPOVĚDI NA OTÁZKY OHLEDNĚ PRAVIDEL FUNGOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH:  www.msmt.cz

 • v úterý 1.9. bude slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 v parku pod školou od 8:00 jen pro děti a rodiče prvního ročníku (nařízení MSMT), my se sejdeme s dětmi v 7:50   u lípy před školou a půjdeme společně s dětmi hned do třídy. V 8:45 budou děti odcházet samostatně domů. Kdo si je prosím chce osobně převzít, informujte mě prosím dopředu (osobně, písemně). TENTO DEN NENÍ ŠD V PROVOZU. AŽ OD 2.9. na základě vyplněných zápisních lístků (jako každý rok).

 

 

 • středa 2.9. výuka od 8:00 do 10:45
 • čtvrtek 3.9., pátek 4.9. výuka od 8:00 do 11:40
 • od 7.9. výuka dle rozvrhu
 • činnost zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 14.9.
 • 24.9. nepřítomnost TU 
 • 28.9. státní svátek - ZŠ, ŠD UZAVŘENY