CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

 

LEDEN

Poslední aktualizace  27.1.2021 

VÁŽENÍ RODIČE,

OMLUVENKY ŽÁKŮ JE NUTNÉ ZAPISOVAT I DO ŽK, NESTAČÍ OMLUVENKA FORMOU SMS, VIZ OPAKOVANÉ ÚSTNÍ, ALE I  PÍSEMNÉ  INFORMACE V ŽK. PROSÍM O ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY, JINAK JSME NUCENY POVAŽOVAT ABSENCI ZA NEOMLUVENOU. DĚKUJI VÁM.

V pátek 29.1. mají děti pololetní prázdniny, bez online výuky. 

V úterý 2.2. od 12:30 do 13:30, prosím,  výběr PS z AJ, školních sešitů z čj.

 


STŘEDA 27.1. - děti  si i nadále pravidelně doma  čtou knihu dle svého výběru na referát

ČJ skloňování podstatných jmen rodu středního. Učebnice 109/11a, do ŠS. ÚJČ. 9 dětí mi má poslat zápisky ve ŠS z dnešní hodiny ke kontrole.

M souhrnné opakování.  Matematické pojmy. Učebnice 84/2, 85/4 - dú pověsit ponožky  a sledovat, zda uschne jedna za jiný čas než 5 dalších.

VL  učebnice strana 13-14 Konec slovanské bohoslužby, rozvoj řemesel, zánik Velkomoravské říše. Zápis do sešitu pouze:  5.7. státní svátek C+M.  V pondělí ústní zkoušení z otázek na straně 14.

ČTENÍ mezipředmětový vztah s VL čítanka 104 Český stát - plynulé čtení s porozuměním. Objasnění pojmů. Shrnutí textu. Klasický zápis do sešitu (název ukázky, autor, z knihy, tematický obrázek).


ÚTERÝ 26.1.

Připomínám, prosím: zítra při VL budou ústně zkoušeni ti, kteří nebyli zkoušeni v pondělí, z otázek na straně 12.

AJ - učebnice 77, 79. PS 69,70
GEO - trojúhelníková nerovnost,  konstrukce trojúhelníku. 120/3

ČJ  Barevná čeština 33/2. Učebnice 109/11 a - první věta. UJČ. DÚ Barevná čeština 35/1 DNES ODEVZDAT PŘI HLÁŠENÉM VÝBĚRU PS  DO ŠKOLY. 

ČTENÍ - čítanka báseň strana 97, stručný zápis (název, autor, z knihy) do sešitu čtení. Tematická kresba ke třetí sloce. Dobrovolný domácí úkol do 2.2. recitace zpaměti první 3 sloky (+ název a autor).


 PONDĚLÍ 25.1.  - pedagogická rada

- v úterý od 12:30 do 13:30  pro ŽK s Barevnou češtinou

- pátek pololetní prázdniny, bez online výuky

ČJ - vypravování o víkendu, spisovné tvary (s městy - s kouzly). Barevná čeština 34/1 DÚ skupina  A půlku cvičení, skupina B celé. NEPOSÍLAT, ZÍTRA DĚTI DONESOU PS DO SEŠIT.

M  převody jednotek objemu, učebnice strana 84. Skolakov.eu. Názorná demonstrace učiva. Zápis do ŠS. 84/1 první sloupec  a dva příklady z druhého sloupce společně. DÚ zbytek cvičení 1/84, POSLAT DO 8:00 DO 26.1.

VL působení Konstantina a Metoděje, strana 13, stručné zápisky do sešitu. Dějiny udatného národa českého. Kdo dnes nebyl zkoušen ze strany 12, bude ústně zkoušen ve středu.


PÁTEK 22.1. 


M GEOMETRIE konstrukce trojúhelníku. Strana 119. Zadání, náčrt, konstrukce, postup.

Časstrana 46, skolakov.eu

AJ učebnice 76 dole, 78 nahoře přivlastňování, PS 68/3 celé.


 

ČTVRTEK 21.1.  -  DVĚ DĚTI MI MAJÍ POSLAT ZÁPISKY Z DNEŠNÍ HODINY VL A ČTENÍ KE KONTROLE. 

ČJ skloňování podstatných jmen rodu středního. Tematické písně na youtube.com - Jana Rychterová Vzory podstatných jmen, pádové otázky.  BČ 32/1 dokončení. DÚ BČ 32/2 + napsat vzor nad neúplná slova. Poslat do 22.1. do 8:00.

M převody jednotek času. Dokončení 85/1. Skolakov.eu. DÚ 85/2, poslat do 22.1. do 8:00. Zítra geometrie, nutné kružítko, jinak nebudou moci děti sestrojit trojúhelník, tudíž by měly zbytečně za práci 5.

VL opakování tématu, objasnění pojmu Kosmas, kronika, kronikář. Velká Morava -strana 13, stručné zápisky do sešitu. Mapa- Velká Morava.  DÚ na 25.1. ústně odpovědi na otázky na straně 12/a (nekreslit). Ústní zkoušení.


STŘEDA 20.1. -  4 chlapci mi mají poslat ke kontrole dnešní zápis do sešitu z hodiny ČJ

ČJ skloňování podstatných jmen rodu středního. Učebnice strana 104, tabulku přepsat do sešitu. Učebnice strana  106  přehled skloňování. Skolakov.eu, skloňování podstatných jmen rodu středního. UJČ. BČ 32/1 - vzor kuře. ZÍTRA ZKOUŠENÍ Z PÁDOVÝCH OTÁZEK.

M převody jednotek času. Skolakov.eu. Učebnice strana 85/1- dokončení.

 

Vl + čítanka (98) Opakování tématu, prezentace, skolakov.eu. Minulost v pověstech. Učebnice VL strana 11, čítanka strana 98. Stručný zápis do sešitu. Pojmy: kronikář, Kosmas, kronika, pověst. Poslech youtube.com- Pověst o praotci Čechovi.


ÚTERÝ 19.1. - POZOR, PROSÍM:  ŽK I S PROSPĚCHEM K 1. POLOLETÍ Š.R. 2020/2021 BUDU VRACET DĚTEM V ÚTERÝ 26.1. OD 12:30 DO 13:30. VYSVĚDČENÍ DOSTANOU DĚTI AŽ PO NÁVRATU DO ŠKOLY.

GEO- konstrukce pravoúhlého trojúhelníku. Náčrt, postup, konstrukce. DÚ  na pátek kružítko, nutné, jinak nemohou děti rýsovat. Připomínám, prosím, na zítra kalkulačky.

 

ČJ Barevná čeština 28/1. Dú Barevná čeština 33/1, poslat do 20.1. do 8:00. Odůvodnění pravopisu. Skloňování podstatných jmen rodu středního, skolakov.eu

ČTENÍ  čítanka strana 95-96,  DÚ zapsat do sešitu čtení název ukázky, autora, obsah + tematický obrázek. Poslat do 20.1.do 8:00. 


PONDĚLÍ 18.1.

Zítra prosím výuka od  8:00 (AJ, GEO - pravítko s ryskou nutné, ČJ, ČTENÍ - čítanka nutná).

ČJ vypravování o víkendu s důrazem na slovní zásobu a spisovné tvary. Vzory rodu středního- skolakov.eu

VL strana 10 Sámův kmenový svaz, stručné zápisky. DÚ písemně do sešitu VL odpovědi na otázky na straně 10, poslat do 19.1. do 8:00.

 

M docvičení převodů jednotek délky, vzájemné převodní vztahy (m-mm, km-dm apod.) Jednotky času, převodní vztahy zapsány do ŠS. 85/1 první sloupec do ŠS, písemné násobení dvojciferným činitelem na kalkulačce (zatím neumíme). DÚ v ŠS, vloženo na Teamsech, poslat do 19.1. do 8:00. Na středu prosím kalkulačky či telefon. 


PÁTEK 15.1.

Milí žáci, vážení rodiče, do souborů na Teamsech jsem vložila prosím soubory, které děti mohou používat k výuce. V pondělí budou děti mít 3 hodiny (ČJ, M, VL). Od 11:00 bude pro některé děti (dané děti to vědí) probíhat intervence. Některá dítka nemají, prosím, potřebné pomůcky, či včas neodevzdávají dú. Termín odevzdání je, prosím, potřeba dodržet. Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám příjemný víkend...

 

M Geo - pravoúhlý trojúhelník, náčrt, konstrukce, postup. Učebnice strana 118. Další geometrie v úterý. Děti potřebují trojúhelníkové pravítko s ryskou, jinak nemohou rýsovat.

PŘ DÉLKA, mezipředmětový vztah s M. Učebnice strana 44, stručné zápisky do sešitu. Skolakov.eu- převody jednotek délky.

 


ČTVRTEK 14.1.


Zítra výuka od 8:00 do 11:00. M - GEO, je nutné, aby děti měly pravítko s ryskou, jinak nemohou pracovat. Připomínám prosím, že zítra od 12:30 do 13:30 mají děti přinést do školy PS z AJ, PS z ČJ  VS, ŽK. Kdo nepřinese, má prosím bohužel za 5. Je to prosím hlášené týden dopředu, s dětmi jsem se domlouvala. Je potřeba, aby se naučily plnit své povinnosti. Děkuji Vám.

 

ČJ učebnice strana 94, podstatná jména, dovysvětlení čísla podstatných jmen hromadných a pomnožných. Vzory rodu ženského, skolakov. eu. ÚJČ. Doplnění dvou slovních spojení ve cvičení 4 na straně 54, zápis do ŠS. DÚ PS VS 14/3,6. NEPOSÍLAT, DĚTI ZÍTRA PS ODEVZDAJÍ.

 

M Převody  jednotek délky. Práce s metrem, s pravítkem. Učebnice strana 82, přepis vztahů mezi jednotkami délky do ŠS. Cvičení 1 na straně 82, první sloupec společně do ŠS. DÚ 82/1 skupina A prostřední sloupec, skupina B prostřední a třetí sloupec. POSLAT DO 15.1. DO 8:00.

 

VL opakování tématu Keltové, prezentace, vložena na Teamsech. Učebnice strana 9 Příchod Slovanů, zápisky do sešitu, vloženy na Teamsech. V pondělí ústní zkoušení z odpovědí na otázky na straně 8 a 10 (opakování tématu Keltové a Slované).


STŘEDA 13.1.

Milí  žáci, vážení rodiče, stále se nedaří  opakovaně některým dětem důsledně si plnit své povinnosti a posílat úkoly v požadovaném termínu. Je to jejich povinnost. Děti si kazí zbytečně známky. Naposledy mají  děti možnost doposlat úkoly do dnešní 13. hodiny spolu s písemným zvláštním domácím úkolem.  Od této chvíle, prosím, pokud děti nedodrží termín odevzdání (stále připomínám, píši), dostanou 5. Bez dodatečného termínu, prosím. Jinak se plnit své povinnosti bohužel nenaučí. Je to na nich.  Pouze výjimečné případy (nemoc apod.) posoudím, prosím, individuálně.

 

ČJ dokončení PS 13 D, učebnice 53/2, podstatná jména přehled strana 94, pádové otázky. Skolakov.eu, vzory rodu ženského

M převody  a porovnávání jednotek hmotnosti, 83/3

 

VL Keltové, Dějiny udatného národa českého, učebnice strana 8, stručné zápisky, objasnění pojmů oppida, druidové, Bójové, duhovky. 


 

ÚTERÝ 12.1.

M převody jednotek hmotnosti, učebnice strana 83/1, první dva sloupce do šs. Skolakov.eu. DÚ do šs, třetí sloupec ze cvičení 1 na straně 83. Poslat do 8:00.

 

ČJ spolu s mapou ČR- 53/2 první dvě věty odůvodnit, doplnit a přepsat do sešitu. Skloňování podstatných jmen, číslování slovních druhů.  Skloňování podstatných jmen. Vzory rodu ženského. Skolakov.eu. Dú z PS VS 13/g,h bez očíslování slovních druhů. NEPOSÍLAT. DĚTI DONESOU PS V PÁTEK. Zopakovat pádové otázky ze strany 94.

 


 

 

PONDĚLÍ 11.1.

V úterý a ve čtvrtek děti mohou prezentovat (ne číst) dobrovolné referáty z PŘ a Vl a vylepšit si tím případně známku.

 

ČJ vypravování o víkendu. Určování slovních druhů 68/2. Odůvodnění  a doplnění ii,í/y, ý po obojetných souhláskách. DÚ Z PS Vyjmenovaná slova 13/e,f + očíslovat slovní druhy. NEPOSÍLAT, DĚTI MI ODEVZDAJÍ V PÁTEK PS VE ŠKOLE, POTÉ SI ZKOTROLUJI.

VL opakování s ústním zkoušením. Učebnice strana 7 doba bronzová, železná. DÚ (v rámci VL i ČJ) písemně do středy 13.1. do 8:00 odpovědi na otázky na straně 7. Kresby Zdeňka Buriana jsou na straně 6. Skupina A napíše polovinu, druhou polovinu prosím může nadiktovat rodičům či sourozencům. 

 

M procvičení písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení. PS 28/17 první dva příklady i se zkouškami 


PÁTEK 8.1.

M dokončení cvičení 14/28 z PS. Jednotky hmotnosti (mezipředmětový vztah s př), učebnice strana 83. Skolakov.eu- 4.ročník, jednotky hmotnosti, převod z kg na g (násobením 1 000).

PŘ hmotnost, strana 45. Zápis do sešitu. Skolakov.eu- jednotky hmotnosti. 

TÉMATA NA DOBROVOLNÉ REFERÁTY K VYPLEPŠENÍ ZNÁMKY (ústně nebo písemně, nečíst z papíru, odkaz na literaturu či webovou stránku, tematická fotografie či obrázek):

PŘ - zima (témata k učebnici strana 42-43), hmotnost, čas, teplota, délka

VL- pravěk 


ČTVRTEK 7.1.

Kdo si chce vylepšit známku z VL či PŘ, připraví si ústně či písemně tematický referát na hodinu. Aktivita a snaha je na Vás.

ČJ kontrola Dú koleda  Tři králové, význam slov kadidlo, myrha (ne myrta), vynšovat, mysl- ÚJČ. 68/2 a první věta písemně do DS. DÚ : A skupina další 3 věty písemně z cvičení 2a/68 do DS, B skupina zbytek cvičení.

VL  Starší doba kamenná, mladší doba kamenná. Prezentace - uložená v Teamsech. Práce s učebnicí strana 5-6. Zápisky do sešitu. DÚ kouknout na DUNČ 2. a 3. díl. Zítra  si ústně ověřím. V pondělí  ústní zkoušení.

 

z PS do ŠS dokončení 28/13, 28/14.


 

STŘEDA 6.1.

ČJ pranostika ke Třím králům. Dú youtube.com-  poslechnout si koledu  My 3 králové. Vlastnosti 66/5 ústně.

M upevnění písemného dělení, násobení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování.

VL PRAVĚK zápisky z učebnice na straně 5. Doba kamenná. Dějiny udatného národa českého. Zítra ústní zkoušení z dnešní  probrané látky.

ZÍTRA VÝUKA OD 8:00 DO 11:45 (ČJ, VL, VL, M). PROSÍM, ABYSTE OMLOUVALI A ZDŮVODŇOVALI POZDNÍ PŘÍCHODY DĚTÍ NA ONLINE VÝUKU ČI OPUŠTĚNÍ ONLINE VÝUKY. ZAPISUJE SE VŠE DO TK. DÍTKA SE OMLUVILA I KONRÉTNÍ VYUČUJÍCÍ. 


 ÚTERÝ 5.1.

INFO: ve středu výuka od 8:00 do 11:45 (AJ, M, VL, ČJ)

           ve  čtvrtek výuka od 8:00 do 11:45 (ČJ, VL, VL, M)

           v pátek výuka od 8:00 do 11:00

 

ČJ SLOH - vlastnosti. Učebnice 66/5 ústně. DÚ písemně do slohu 66/6 (A skupina 2 věty, B skupina 4 věty). Poslat do 8:00.

 

M - opakování písemného dělení jednociferným dělitelem a zkouška písemným násobením (2 žáci prosím učivo stále neovládají, prosím o domácí docvičení učiva).  DÚ PS 28/13 jen součet. Poslat do 8:00.


 

PONDĚLÍ 4.1. - pozor, zítra 5.1., výjimečně výuka od 10:00 do 11:45 (ČJ, M)

ČJ - ústní vypravování o vánočních prázdninách, vánoční nadílce, stráveném Silvestru. Zaměření na slovní zásoba, neopakování se stejných výrazů, spisovné tvary, ústní projev v souvětích, aktivní naslouchání ostatních. DÚ  vybrat si jeden dárek z vánoční nadílky, písemně ho ve větných celcích popsat do slohového sešitu, bez opakování stejných výrazů. Nakreslit tematický obrázek. Poslat do 5.1. do 8:00. Návodné otázky k popisu: K čemu slouží? Jak vypadá? Jak dárek užívám? Atd.

 

VL - učebnice dějepisná část. Práce se stolním kalendářem, význam státního svátku 1.1., seznam státních svátků během celého kalendářního roku. Práce s textem z učebnice a zápis do sešitu,  strana 4- Kalendář, přerýsovat časovou osu do sešitu i  s popisem.  


 

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě jste zaznamenali, že další rok 2021 zahájíme bohužel opět distanční výukou. Zatím je plánována do 10.1., zda tomu tak opravdu bude, uvidíme.

UVIDÍME SE PROSÍM V PONDĚLÍ 4.1. OD 8:00 DO 11:00 NA TEAMSECH. NA VŠEM OSTATNÍM SE DOMLUVÍME OSOBNĚ NA TEAMSECH. 

V PONDĚLÍ  4. 1. 2021 OD11:00 DO 11:45 BUDE PROBÍHAT PEDAGOGICKÁ INTERVENCE. 

 

V ÚTERÝ 5.1. BUDE DISTANČNÍ VÝUKA VÝJIMEČNĚ OD 10:00. 


PROSINEC

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme Vám klidné a zdravé prožití svátků vánočních a klidný a zdravý rok  nový rok 2021...

Simona Šíchová Chaloupková a Jitka Drofová

 

 • středa 16.12. beseda se spisovatelkou, výběr 50 Kč
 • výuka do pátku 18.12.
 • od 21.12. do 3.1.2021 vánoční prázdniny, ZŠ i ŠD uzavřeny
 • nástup do školy 4.1.2021

 

 


LISTOPAD

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci při distančním vzdělávání. Od pondělí, návratem k prezenční výuce,  "se uleví", Vám, dětem,  i mně. MOC PROSÍM, OPĚT SE VRÁTÍME K MODELU KOMUNIKACE PŘES ŠKOLNÍ TELEFON A E-MAIL. V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH JSEM PŘÍPADNĚ K DISPOZICI NA MOBILNÍM ČÍSLE, ALE PROSÍM OPRAVDU POUZE V  MIMOŘÁDNÝCH  PŘÍPADECH. VELMI VÁM DĚKUJI ZA RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ. Hezký víkend a v pondělí s dětmi na viděnou...

 


DŮLEŽITÉ: PANÍ KUCHAŘKY ŽÁDAJÍ O NAHLÁŠENÍ OBĚDŮ OD 30.11. DO PÁTKU 27.11. DĚKUJEME. 


PLÁNOVANÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO 21.12. A 22.12. ZŮSTÁVÁ, MŮŽETE SE VÁNOČNĚ NALADIT. 


 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÁS  K NÁSTUPU DĚTÍ  ZPĚT DO ŠKOLY 30.11.:

 

 Jak to bude vypadat?

 • bez online výuky, prezenčně proběhne výuka ve škole

 

 • sraz ráno u lípy v 7:45 (prosím přesně),s sebou 2 roušky (pytlík), děti se nesmí míchat, ani v ŠD. Děti i my musíme mít celý den roušku, nařízení MŠMT.

 

 • ŠD pro žáky 4. ročníku bude u nás ve třídě (ráno i odpoledne), zvažte, jak družinu využijete a informujte nás, prosím, potřebujeme to vědět z organizačních důvodů

 

 • nedružinové děti, které chodí na oběd, půjdou na oběd se čtvrťáky, kteří chodí do ŠD

 

 • výuka dle rozvrhu, i s odpoledkou, BEZ TV A HV (místo TV bude VL, místo HV ČJ nebo M)

 

 • pedagogická intervence od 30.11.  bude přesunuta na pondělí od 7:00 ráno, a s jedním žákem ve čtvrtek od 7:00, nahlaste prosím daným 2 žákům případně oběd. Odpoledne probíhá ve škole družina.

 

 • kroužky neprobíhají

 

 • "třetí osoby" do školy nesmějí, čekejte prosím na děti před školou, či si vše domluvíme individuálně

PROSÍM VE ČTVRTEK 26.11. OD 13:00 DO 14:00 VYBÍRÁME ŽK A ŠS Z ČJ S DOPSANÝMI CVIČENÍMI Z 13.10., dvě jsme dělali při online výuce, stačí mi pouze neúplná slova, zbývající dvě cvičení chci prosím přepsat celá, A skupina půlku cvičení. Děkuji Vám.

 


PÁTEK 27.11.

ČJ psaní cizích slov, učebnice strana 39, 40. Zápis do domácího sešitu, 40/8 psaní neúplných slov

M trénování a upevnění malé násobilky. DĚTI POTŘEBUJÍ OVLÁDAT PRO NOVÉ UČIVO - PÍSEMNÉ DĚLENÍ.

VL  VODNÍ NÁDRŽE, učebnice strana 27, tvoření zápisků do sešitů. DÚ do pondělí, ústní zkoušení: otázky na straně 25 a 27.

 


ČTVRTEK 26.11. 

ČJ  vlastní podstatná jména:  do šs 38/8 a, najít na mapě. DÚ do domácího sešitu  37/6 A skupina 2 věty, B skupina 4 věty, 30.11. diktát ve škole. Poslat.

M malá násobilka, matematické pojmy, dělení se zbytkem:  do školního sešitu 55/4 3. a 4. sloupec. DÚ: 55/4 1. a 2. sloupec, ústně zkouška. 

 


STŘEDA 25.11.

ČJ: pranostika svatá Kateřina, ústně s mapou 37/7, 38/8  VLASTNÍ PODSTATNÁ JMÉNA

 

M: ČÍSLA NAD 10 000, UČEBNICE 49/1,2,3. ŠKOLÁKOV. DĚTI MUSÍ DOTRÉNOVAT MALOU NÁSOBILKU, PROSÍM, JE NUTNÉ PRO NOVÉ UČIVO- PÍSEMNÉ DĚLENÍ. JE TO NA NICH.

 PŘ  ZIMA učebnice 41-43. Opakování otázky strana 65. Školákov.eu - savci

 


ÚTERÝ 24.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ - 36/5 dú  písemně do šs 2 věty A skupina, 3 věty B skupina. S mapou, ústně 37/6.

M - malá násobilka. Písemné násobení. DÚ: 39/4

 


 PONDĚLÍ 23.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ 36/4 třetí řádek za dú, poslat prosím

M geometrie, malá násobilka, písemné násobení. JE NUTNÉ, RPOSÍM,  DOCVIČIT MALOU NÁSOBILKU PRO NOVOU LÁTKU PÍSEMNÉ DĚLENÍ.  Jinak děti učivo nezvládnou. 

VL- učebnice strana 25, zápisky = obrázek řeky i s popisem, dělení vody. Otázky dole k ústnímu opakování. PL Opakování III. - Povrch, vodstvo. Dokončit za dú, poslat prosím.


PÁTEK 20.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ Vlastní/obecná podstatná jména, 35/4, mezipředmětový vztah s Vl, práce s mapou, pojem vyhledat na mapě

VL-skolakov.eu, mapa Zlínského kraje,  práce s mapou, PL 16/2,3 vodstvo ČR, řeky, úmoří

M - geometrický diktát,  kolmice, pravý úhel, strana 116,117, 118. Skolakov.eu - zaokrouhlování.


ČTVRTEK 19.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ vlastní a obecná podstatná jména strana 35-36, 35/c, d. DÚ 35/c poslat  do 20.11. do  8:00

M rýsování kolmic strana 116,117. Dú v geo, zjistit si od spolužáků, prosím.

 


STŘEDA 18.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ  Vlastní podstatná jména (mezipředmětový vztah s Vl), str. 34,35. Zápis do sešitu: VLASTNÍ PODSTATNÁ JMÉNA - označují 1 určitou osobu, zvíře, město, řeku...(věc). Ústně 34/2 a, ukázat vlastní podstatná jména na mapě.

 

M geometrie - rýsování kolmic, uč. str. 116-117. Zápis do sešitu RÝSOVÁNÍ KOLMIC, sestrojení přímky p a přímky s, která je kolmá na přímku p.

 

PŘ  savci v okolí lidských sídel, učebnice str. 58-59. Zápisky do sešitu: SAVCI- myš domácí (všežravec), potkan obecný (všežravec, šplhá, plave), netopýr hvízdavý (kolonie, létá, loví v noci), kuna skalní (půdy domů, loví v noci). DÚ DO 25.11. STR. 59 - USTNÍ ZKOUŠENÍ


PONDĚLÍ 16.11.

PROBRÁNO, ZADÁNO

ČJ- vypravování o víkendu, přímá řeč, pročítání strana 1864

M - 37/5,2,3 slovní úlohy, matematické pojmy, skolakov- čtení čísel v řádech desetitisíců

VL - význam zítřejšího státního svátku, zápis do sešitu, DUNČ 110. díl, stream.slavné dny/17.11. DÚ  PL  z 13.11. cvičení 5,6, POSLAT DO DNEŠNÍ 21. HODINY

ZÍTRA BEZ ONLINE VÝUKY. HEZKÉ VOLNO...

 

 


 

PÁTEK 13.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

Čj  Bajka Vlk v rouše beránčím, přímá řeč, synonyma, slovní druhy, poučení

VL pracovní listy "práce online 13.11.", práce s mapami, DDÚ cvičení 4 na PL, písemně poslat do 16.11. do 8:00. KE KONTROLE ÚPRAVY ZÁPISU  POŠLE POSLEDNÍ DVA NAFOCENÉ  ZÁPISY V SEŠITĚ : Máťa (ostatní již poslali), DO DNEŠNÍ 20. HODINY. 

M tabulková evidence, 37 4 b. Přerýsování a doplnění tabulek. Matematické pojmy součin, činitel, menšenec, menšitel, rozdíl. KE KONTROLE ÚPRAVY V SEŠITĚ POŠLE PROSÍM DO DNEŠNÍ 20. HODINY PŘEFOCENÝ  ZÁPIS TERKA, DAMČA. Adámkové poslali, ukázali.


ČTVRTEK 12.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO:

ČJ  Bajky - pojmy Ezop, zosobnění,  poučení. Zápis do sešitu. Čtení bajky Liška a čáp. Přímá řeč. DÚ:PŘEČÍST BAJKU  ZAJÍC A ŽELVA, ZAPSAT DO SEŠITU JEJÍ NADPIS A VYPSAT 10 SLOVES Z BAJKY. ZÍTRA SE K BAJCE VRÁTÍME. POSLAT DO 13.11. DO 8. HODINY RANNÍ. MATĚJ, TÝNKA, MARŤA,  DAMČA MI POŠLOU DNEŠNÍ ZÁPISKY V SEŠITĚ ČTENÍ (KONTROLA ÚPRAVY).

 

M písemné násobení, slovní úlohy ze života. 36/2,4.  Zápis v desítkové soustavě, bankovky, mince, mezipředmětové vztahy, finanční gramotnost.  36/5, PÍSEMNĚ DO ŠS, POSLAT DO 13.11. DO 8.HODIN.


 STŘEDA 11.11. 

PROBRÁNO

ČJ 30/8 - druhá věta, očíslování slovních druhů, podmět, přísudek. 

PŘ- pranostika sv. Martin, učebnice str. 57-59, zápisky do sešitu

M- prezentace skolakov.cz- písemné násobení (123*9)

 


PONDĚLÍ 9.11.

PROBRÁNO A PŘÍPADNĚ ZADÁNO:

ČJ - vypravování o víkendu dle větných vzorců. DÚ DO 10.11. DO 8:00 POSLAT  POPIS DOMÁCÍHO MAZLÍČKA PODLE OSNOVY A S OBRÁZKEM.

 

M - porovnávání čísel nad 10 000, čtení velkých čísel 50/1, 50/5. DÚ DO 10.11. DO 8:00 POSLAT  DOKONČENÍ 50/5.

 

VL  povrch ČR, kraje a krajská města SKOLAKOV,  práce s mapou, slepá mapa, učebnice strana 22/2,3, stručný zápis do sešitu. DOBROVOLNÝ DÚ DO 13.11. DO 8:00 POSLAT PÍSEMNĚ 24/1,2,4.


PÁTEK 6.11.

ČJ sloh popis domácího mazlíčka dle osnovy (vzhled, živočišná třída, péče o něj, vlastnosti), obrázek

 

M zaokrouhlování, porovnávání čísel nad 10 000, písemné sčítání  a odčítání čísel nad 10 000, str. 50 -51

 

VL- ústní zkoušení, hlášené, otázky strana 21.Pohoří ČR a jejich nejvyšší vrcholy, 22 - 23.  Práce s mapou. Skolakov, kraje ČR, pohoří ČR slepá mapa


 

ČTVRTEK 5.11.

ČJ - slovo mnohovýznamové Lada (malíř, automobil), říkadla Josefa Lady, předpony/předložky 27/2 dokončit, písemně poslat do 6.11. do 8:00 jinak bude ohodnoceno 5. ÚJČ - trojúhelník, neúplný, neúspěch, neútulný. Skolakov.eu

 

M - písemné sčítání, odčítání, pokračování na straně 35/5, do ŠS. ZAOKROUHLOVÁNÍ - matematika.hrou.cz, DÚ PS 26/1 poslat do 6.11. do 8:00 jinak  bude ohodnoceno 5.

 


 

STŘEDA 4.11.  

DNES  4.11.  OD 14:00 DO 15:00 MI PROSÍM VY NEBO DĚTI PŘINESTE  ŽK (ZAZVOŇTE, NESMÍ ZŮSTAT NA CHODBĚ, JSOU V NICH OSOBNÍ ÚDAJE) A VYPRACOVANÉ PRACOVNÍ LISTY A PRACOVNÍ SEŠIT BAREVNOU ČEŠTINU.

 

PŘÍŠTÍ TÝDEN  SI DĚTI ŽÁKOVSKÉ KNIHY OPĚT SE ZAPSANÝMI ZNÁMKAMI VYZVEDNOU OD 11:00 DO 12:00, OBDRŽÍ I PRACOVNÍ LISTY. PŘÍŠTÍ STŘEDU MI PROSÍM DĚTI ODEVZDAJÍ ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT Z ČJ. PŘÍPADNOU ABSENCI ZAPIŠTE PROSÍM TAKÉ DO ŽK. DĚKUJI VÁM.

DNES PROBRÁNO:

ČJ UČEBNICE str. 26 dole předpony a psaní ú, 27/2 doplnění neúplných slov, zápis do ŠS

M  procvičení písemného odčítání, učebnice str. 35/5 do ŠS, matematické pojmy, zaokrouhlování

PŘ učebnice strana 54, 56 ZVÍŘATA V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ, DOMÁCÍ ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST ( toto zapsat také do sešitu), popis domácích mazlíčků i v rámci slohu

 


ÚTERÝ 4.11.

ČJ - kontrola a vysvětlení vypracovaných cvičení v Barevné češtině na straně 23,25,26

M - procvičení písemného sčítání a odčítání do 10 000, zaokrouhlování čísel.  DÚ  do středy 34/3 zbytek cvičení, součty zaokrouhlit na sta. 

 


 PONDĚLÍ 2.11.

ČJ     SLOH - ústně dle osnovy jsem trénovali vypravování o podzimních prázdninách, za dú písemně do zítřka. 

 

M - výklad písemného sčítání, odčítání, násobení. Str. 34,35,36. Zápis do ŠS. DÚ: 34/1 2. a 3. příklad, 35/3 2. a 3. příklad.

 

VL - opakování str. 11. Strana 20 -21 POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY, zápis do sešitu (obrázek uprostřed  u holčičky str. 20 i s popisem ) Do pátku odpovědi na otázky na str. 21


ŘÍJEN

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Od 2.11. do odvolání bude i nadále probíhat online výuka od 8:00 do 11:00, ÚTERÝ A ČVRTKY do 11:40, PRVNÍ DVĚ HODINY  AJ. Děti proberou učivo s vyčující, dostanou dú, který si následující den zkontroluji. Jako ve škole. Děti, které nebudou výuce přítomny, musí být rodiči omluveny a musí si samy učivo dozjistit a dopracovat. Tak jako ve škole. Velice Vám předem děkuji za spolupráci. Zdravím Vás a děti...

 


PÁTEK 23.10. online výuka od 8:00 do 11:40, 4. hodinu od 11:00 do 11:40 AJ. Připravte se prosím na hodinu, vypracujte si cvičení, která máte na papíře pro domácí práci offline. ZÍTRA PROSÍM SLOH, PŘIPRAVTE SI PŘED HODINOU SEŠIT SLOHU A NÁŠ ROZVRH (V ŽK). Prosím distanční vzdělávání je povinné jak v online (vzhledem k možnostem a připojení), tak v offline režimu. Je nutné být na hodinu připraveni předem jako ve škole, ne  si hledat pomůcky během hodiny, prosím. Brzdí to práci. Děkuji.

PROBRÁNO A ZADÁNO  - HEZKÉ PRÁZDNINY,  "CHOĎTE S UŠIMA A OČIMA NASTRAŽENÝMA " - UČÍME SE PRO ŽIVOT.   

2.11. BUĎ VE ŠKOLE NEBO OPĚT ONLINE. SLEDUJTE TYTO STRÁNKY, INFORMACE NALEZNETE DO 1.11. ZDE. 

ČJ SLOH (mezipředmětový vztah s M)- ROZVRH HODIN str. 27-28, rozpis hodin a přestávek. Zápis do sešitu.

 

VL - kalendáře, státní svátek 28.10. a jeho význam, zápis do sešitu. Dějiny udatného národa českého díl 95., práce s mapou, historické území Československa. Kontrola zadaného úkolu. Učebnice strana 11- otázky. Jsou i za dú do 2.11. Zda ústně či písemně je na dětech. Budu zkoušet. 

 

M- SLOVNÍ ÚLOHY, PRÁCE S PENĚZI, SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ- opakování matematických pojmů (menšenec, menšitel, rozdíl). Jednoduché, kombinované slovní úlohy, učebnice 21/2,3. Zápis do sešitu. Výsledek 1 157 - rozklad v desítkové soustavě, názorná ukázka na bankovkách, zaokrouhlování na tisíce, sta, desítky.

 

AJ- ZJISTIT SI OD SPOLUŽÁKŮ.


ČTVRTEK 22.10. online výuka od 8:00 do 11:00 ČJ, M, VL. Od 10:45 do 11:00 individuální konzultace. Připravte si prosím dopředu  učebnici, sešit, PČP, M PS, ŠS, VL učebnici, sešit, soubory map a psací potřeby, ať se tím nezdržujeme, prosím, "jako ve škole".

PROBRÁNO A ZADÁNO:

ČJ - PROCVIČENÍ PŘEDPONY OB- učebnice strana 26/3 ústně, 26/4 neúplná slova přepsat do sešitu.  Vyhledávání v PČP - vjezd (skloňování, 2.pád bez vjezdu jako hrad bez hradu). Skolakov.

 

M- PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ, MATEMATICKÉ POJMY MENŠENEC, MENŠITEL, ROZDÍL - učebnice strana 21, přepsat do ŠS nadpis a příklad s matematickými pojmy MENŠENEC, MENŠITEL, ROZDÍL. Do ŠS  písemně cvičení 1 na straně 21. Dopracovat za dú, zítra zkontrolujeme, budu chtít prosím vidět na kameru. Skolakov.

 

VL - učebnice strana 11 OSTRAVA, ZLÍN. Stručné zápisky zapsat do sešitu. Práce s mapkou vlevo v učebnici na straně 11, všechny pojmy objasněny. Práce s  fialovou mapou z vlastivědného souboru- kraje a krajská města. České pexeso - Zlínský a Moravskoslezský kraj. Znovu připomínám dú do zítřka, budu ho chtít, prosím, vidět na kameru. Některé ukázaly již dnes.


STŘEDA 21.10.  online výuka od 8:00 do 11:00 ČJ, M, PŘ. Po každých 45 minutách 15 minut přestávka. PŘIPRAVTE SI PČP NA ČJ. Od 10:45 do 11:00 individuální konzultace.


Probráno a zadáno:

M ps 16/1,2 DOKONČIT DO ZÍTRA JAKO DÚ, BUDU CHTÍT VIDĚT NA KAMERU, ČI POSLAT PŘES WA,  PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ, SKOLAKOV.EU, KONTROLA DÚ ZE VČEREJŠKA 34/2

 

ČJ - Předpona ob-, v-, učebnice str. 25, PČP str. 18. Do sešitu zapsáno : Předpony ob-, v-, oběd, objednávka, objezd, oběť.

 

PŘ - otázky str. 65, opakování PARK. Dnes "stálí ptáci v parku", učebnice str. 63 a 64. Zápisky do sešitu formou pojmové mapy.  Skolakov.eu - prvouka 3.ročník, prezentace ptáci, zvuky ptáků.


ÚTERÝ 20.10. práce probraná na online výuce a úkoly z ní: 

ČJ - PŘEDPONY A PŘEDLOŽKY BEZ, ROZ, VZ- projeli jsme stranu 24,  do sešitu jsme si přepsali obdélník nahoře, cvičení 24/2 ústně, cvičení 24/3 polovinu písemně skupina B do ŠS, ústně skupina A. Vysvětlili jsme si obdélník dole na straně 24.

 

M- ps 35/1 - kontrola dú, 35/2 - velikost úseček trojúhelníků, obdélníků. U obdélníků jsou protilehlé strany stejně dlouhé. Trojúhelníky rozlišujeme na rovnostranné, rovnoramenné, pravoúhlé. DÚ DO ZÍTŘKA 34/2

PŘ - str. 60,61,63. Téma PARK- ideálně jít do parku " s očima a ušima nastraženýma"


 

 

PONDĚLÍ 19.10.   dopracujte PS z M 35/3, úsečky seřaďte od nejdelší po nejkratší, zítra zkontrolujeme. DÚ z VL do pátku, stručné zápisky ze str. 10 Olomouc, Brno, budu chtít vidět na kameru. Děkuji.

online výuka od 8:00 do 10:00. ČJ (učebnice, školní sešit, psací potřeby), VL (učebnice, sešit, mapy), M (PS, pravítko, ořezaná tužka).  


 

PÁTEK 16.10.  -   se proběhla online od 8:00 do 10:00. Zvládli jsem PS z ČJ Barevná čeština 21/1,2, zopakovali jsme rozdíl mezi předponami a  předložkami.  Při  vlastivědě jsme zopakovali otázky a odpovědi ze strany 19,  ve vlastivědných soubor jsme pracovali s fialovou mapou- hledali jsem Liberecký kraj a krajské město Liberec, Královehradecký kraj a krajské město Hradec Králové, v učebnici na str. 9 jsem četli text a zapsali jsme zápisky do sešitu:  LIBEREC - řeka Nisa, Liberecký kraj    HRADEC KRÁLOVÉ - soutok Orlice a Labe, Královehradecký kraj, Petrof. KDO NEMÁ, PROSÍM DOPÍŠE SI.

Pracujte prosím dál na zadaných cvičeních, kdybyste měli otázky, připravte si je, dovysvětlím, zodpovím. Zdravím Vás a rodiče.  Hezký víkend...

 


ČTVRTEK 15.10. - pracujte prosím dle přehledu, odškrtávejte si vypracovaná cvičení.  Kdyby byl s něčím problém, dovysvětlím, probereme. Dnes se online setkáme od 10:00 do 12:00. Vezmeme si čj, m, př. K ruce prosím učebnice, pracovní sešit vyjmenovaná slova (malý zelený), pracovní sešit na M, školní sešit z čj, z m, sešit přírodovědy,  psací potřeby. Uvidíme, zda zvládneme i zápisky. Přeji Vám úspěšnou práci a hezký den. Zdravím Vás a rodiče.

 

RODIČE VŠECH ŽÁKŮ MAJÍ MOŽNOST VYZVEDÁVAT SI OBĚDY DO EŠUSŮ OD 11:30 DO 12:00. NA DANÝ DEN SI MUSÍ, V PŘÍPADĚ ZÁJMU,  OBĚDY NAHLÁSIT DO 8. HODINY RANNÍ!!!! POZDĚJI NE. 


STŘEDA 14.10. - milé děti, rodiče, děti mají zadanou domácí práci, kterou si mají rozvrhnout. Dnes cca mezi 11.-12. hodinou se zkusíme spojit online, včera jsme si ukazovali. Nedaří se mi nyní připojit se (si přetížení), stejně jako včera, snad to dopoledne půjde lépe. Kdyby ne, zkusíme zítra přibližně asi ve stejný čas. PROSÍM O SLEDOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDU SEM PSÁT INFO. Plánované plavání od 25.11. je prozatím přesunuto na neurčito.

 

Rodiče mají možnost vyzvedávat svým dětem obědy do ešusů. Týká se všech dětí, i těch které do ŠJ nedocházely.  Je třeba oběd nahlásit do 8. hodiny ranní a vyzvednout si  je mezi 11:30 - 12:00 s ešusem.

 

Ve čtvrtek proběhne online výuka od 10:00 do 12:00.


 

Vážení rodiče, z nařízení Vlády ČR je od 14.10. do 1.11. uzavřena ZŠ. Sejdeme se ve škole 2.11.  Děti dnes obdržely práci na distanční vzdělávání a budeme se setkávat online.

Případný postup jde dohledat i na youtube.com - Tomáš Jun, návod pro žáky.

 

Prosím, aby si zítra přinesly děti notebooky, telefony, pokusíme se společně přihlásit do office.com, budou mít již vygenerovaná hesla. V tomto prostředí bude probíhat online výuka. Děti dostanou ode mě i podrobný postup pro přihlášení se, zkoušeli jsme to i dnes. Je to nové i pro mě. Pokus - omyl. Prosím Vás o pravidelné sledování těchto  webových stránek. Děkuji Vám. Přeji Vám klid a zdraví. 

 

 • od  pondělí 5.10.  se omezí (prozatím na 14 dnů) rámci vyhlášeného nouzového stavu náplň hodin hudební výchovy, která  bude probíhat bez zpěvu, zejména v teoretické a poslechové rovině.   PO TUTO DOBU NEBUDE PROTO V ČINNOSTI  HUDEBNÍ KROUŽEK. Jinak se změny 1. stupně výrazně nedotknou. TV probíhá i nadále, pokud nám to dovolí počasí, budeme chodit ven.

 

 

 • dětem budou předány dotazníky, které zmapují Vaše možnosti pro "vzdělávání na dálku, z domova", v souvislosti s COVIDEM 19 či přírodních katastrof (ne běžných onemocnění).  Prosíme o jejich vyplnění a předání zpět. Jedná se nám především o Vaše možnosti či nemožnosti  práce v onlineovém prostoru,  účast na onlineových hodinách, o pravidelné sledování webových stránek školy  s informacemi a prací zadanou pro domácí samostudium apod., abychom zvážily formy práce pro případ individuální karantény či karantény třídy pouze v souvislosti s COVIDEM 19 (ne s nastydnutím apod.).  Distanční vzdělávání ("na dálku", " z domova") je nově zapracováno i do Školského zákona, je tudíž povinné pro žáky, zákonného zástupce i školu.

 

 

 

  

 • od 1.10. do 31.11. probíhá sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Každé ráno od 7:50 do 8:10 u vchodu do ZŠ ( v souvislosti s COVIDem 19).

 

 • od pondělí 26.10. do 30.10. podzimní prázdniny, 28.10. státní svátek, ŠD I ZŠ JSOU UZAVŘENY

 


ZÁŘÍ

V pátek 25.9. (viz informace v médiích), po důsledném vyhodnocení situace, naše ZŠ nevyhlásí ředitelské volno. Děti přijdou do školy.

 

ODKAZ, KDE NAJDETE  VŠECHNY ODPOVĚDI NA OTÁZKY OHLEDNĚ PRAVIDEL FUNGOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH:  www.msmt.cz

 • v úterý 1.9. bude slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 v parku pod školou od 8:00 jen pro děti a rodiče prvního ročníku (nařízení MSMT), my se sejdeme s dětmi v 7:50   u lípy před školou a půjdeme společně s dětmi hned do třídy. V 8:45 budou děti odcházet samostatně domů. Kdo si je prosím chce osobně převzít, informujte mě prosím dopředu (osobně, písemně). TENTO DEN NENÍ ŠD V PROVOZU. AŽ OD 2.9. na základě vyplněných zápisních lístků (jako každý rok).

 

 

 • středa 2.9. výuka od 8:00 do 10:45
 • čtvrtek 3.9., pátek 4.9. výuka od 8:00 do 11:40
 • od 7.9. výuka dle rozvrhu
 • činnost zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 14.9.
 • 24.9. nepřítomnost TU 
 • 28.9. státní svátek - ZŠ, ŠD UZAVŘENY