CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

ČERVEN

Poslední aktualizace  30.6.

 

Vážení  rodiče, velice Vám děkujeme za spolupráci a nádherné dary. Krásné léto Vám i dětem.  Simona Šíchová Chaloupková a Jitka Drofová

 

 • zítra 29.6. s sebou, pokud děti chtějí, deskové hry, oblečení na ven 

 

 • milí žáci, vážení rodiče, pouze polovina dětí (i přes informace na webovkách, opakovaných připomenutích v úkolníčcích)  přinesla k odevzdání kompletně učebnice. SITUACE S PLNĚNÍM POVINNOSTÍ NĚKTERÝCH ŽÁKŮ, ŽÁKYŇ, TEDY SPÍŠE S JEJICH SOUSTAVNÝM NEPLNĚNÍM,  JE OPRAVDU JIŽ NEÚNOSNÁ A VELMI NEPŘÍJEMNÁ. Komplikují tím poté situaci mně a celé třídě, řešíme za ně jejich nesplněné povinnosti. PROSÍM, DOHLÉDNĚTE  DŮSLEDNĚ NA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ SVÝCH DĚTÍ (týká se poloviny třídy). SAMY TO NĚKTEŘÍ  DOPOSUD NEUMĚJÍ. Předem Vám velice děkuji.

   

 

 

 

 • chválím  druhou polovinu žáků, žákyň za důsledné plnění svých povinností

   

 • v pondělí 28.6. výběr všech vygumovaných, slepených učebnic (ČJ, M, ČÍTANKA, AJ, VL dvě učebnice, PŘ, HV).  PS a soubory map si ponecháváte, hradili jste je. Kdyby děti nebyly ve škole, přineste je v pondělí, prosím, vy rodiče. Musíme je mít vybrány kompletně. Děkuji. Pozn.: Jestli, děti, něčemu nerozumíte, přečtěte si info  znovu, několikrát.

 

 • 28.6., 29.6. výuka do 11:40. Poté žáci odcházejí sami domů, nebo do ŠD, či na oběd. 

 

 • středa 30.6. slavnostní předání vysvědčení, desky s sebou. Od 8:00 do 8:45. Poté odcházejí žáci sami domů. 

 

 

 

 • Prosím, aby od  22.6. děti chodily ve sportovním oblečení, nosily s sebou ŽK, úkolníček, svačinu, penál, pití, PS z M, BČ, PS vyjmenovaná slova. 

 

Vážení rodiče, milé děti,

děkuji Vám za spolupráci v tomto velmi netradičním školním roce. I toto jsme společně zvládli...Laughing

V září se těšíme na viděnou, snad v tradičnějším  školním roce...

 • 1. června úterý Den dětí - výprava do Chodova a na Bílou vodu.
 • 9. června středa fotografování
 • v týdnu od 8.6. pololetní kontrolní práce, rozsah a obsah hlášeny. K 18.6.uzavření známek. 
 • od 10.června budou domácí úkoly jen při porušení třídních pravidel
 • 14.června pondělí Volby do školské rady- zástupci z řad zákonných zástupců, od 7:40 do 15:00. Děti přinesou domů volební lístky, zakřížkujte nejvíce dva kandidáty, pošlete po dětech zpět. 

 

 • 15. června úterý - třídní výlet do Lokte. Prohlídka s průvodcem, vstupné 120 Kč. Autobus zajištěn školou. Odjezd v 8:00 od ZŠ. Návrat cca 15:15 (odjezd v 15:00 z Lokte), poté děti samy domů.

 

 • 16. června středa konzultace 13:40-14:35 dle potřeby k pololetní klasifikaci
 • 21. června pondělí Pedagogická rada
 • prosím o  průběžná "protivšivová" opatření
 • do 25.6. (včetně)  výuka dle rozvrhu i s odpoledkami
 • pondělí 28.6., úterý 29.6. výuka do 11:40
 • v pondělí 28.6. odevzdávání zalepených a vygumovaných knih
 • ve středu 30.6. slavnostní předávání vysvědčení od 8:00 do 8:45, poté žáci odcházejí domů nebo do ŠD

 

 

 • výhledově:
 • od září Bakaláři 
 • třídní výlet do Karlových Varů - Jelení skok, Karlovarské podzemí, léčivé prameny. Počítat prosím s penízky. Děkuji.

 

 • od středy 8.9. plavecký výcvik od 9:30 do 11:00, ráno do školy, odjezd: 8.50 od školy, příjezd cca 11:50 do školy, poté AJ

KVĚTEN

Vážení rodiče, milí žáci,

 • od pondělí 17.5.: 
 • se mohou mísit třídy, tudíž, se vrací do normálu provoz ŠD
 • do  ŠJ se chodí také již normálně podle ukončeného vyučování, ne podle rozpisu skupin

 

 • testování probíhá jednou týdně v pondělí antigenními testy
 • děti  mohou již chodit samy do školy do šatny
 • povinnost roušek ve škole zůstává
 • zamezení vstupu třetích osob také zůstává
 • TV venku bez roušek, jsou-li děti 2 metry od sebe, zůstává
 • pátek 21.5. třídní kolo čtenářské soutěže (školní neproběhne)

DUBEN

 

Vážení rodiče, milí  žáci, od 12.4. by měl mít uskutečněn nástup dětí 1.stupně do škol, informace jsou již k dispozici k prostudování na MŠMT. V pátek v 8:00 Vám Vaše otázky zodpovím. Na Teamsy do souborů Vám  vložím informace o testování a provozu škol. 

 

 • od 12.4. dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním, místo TV jiný předmět, domluvíme se s dětmi

 

 • v úterý 13.4. bude dětem předáno pololetní vysvědčení, desky s sebou, prosím, přinesou zpět

 

 • kdo se nesouhlasí s otestováním dítěte, musí mi to, prosím, předložit písemně. Dítě bez antigenního testu se nemůže účastnit výuky. Učí se s Vámi doma dle průběžných informací o učivu

 

 • netestuje se ten, kdo prodělal COVID před méně než 90 dny, potřebuji písemné potvrzení s datem

 

 • při příznacích děti, prosím, neposílejte do školy, pošleme Vám je, prosím, stejně zpět

 

 • vzhledem k počtu dětí na škole, budou děti naší školy chodit STÁLE PREZENČNĚ, BEZ ROTACÍ (bez střídání výuky online a ve škole)

 

 • V ŠD SE NESMÍ MÍCHAT SKUPINY ŽÁKŮ Z JINÝCH TŘÍD

 

 • od 12.4. bude probíhá pedagogická intervence v klasické dny: pondělí (12:50 - 13:35), čtvrtek  (12:50 -13:35, týká se 1 žáka), pokud to půjde, budeme chodit ven

 

 • děti musí mít roušky (chirurgické), vyučující respirátory
 • ŠJ bude v těchto časech pro žáky 4. ročníku: PO 13:30 - 13:50, ÚT 12:30 - 12:50, ST 13:10 - 13:30, ČT 13:30 - 13:50, PÁ 13:10-13:30. Kdo bude chodit sám domů, prosím o písemnou informaci.

 

 • testování v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy, samoodběrem, bez přítomnosti rodičů žáků 4. ročníku, v případě potvrzeného PCR testu u žáka na základě  předchozích pozitivního antigenního testu, jdou žáci třídy do karantény. U vyučující dozjištujeme. V případě pozitivního PCR testu u vyučující, jdou všichni do karantény. 

  

 • po návratu do školy nebudou probíhat kroužky 

PÁTEK 9.4.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • některé děti dnešní "snad" poslední online výuky nebraly důsledně, nereagovaly na otázky, vypínaly si kamery, práce tím dosti vázla a nebyla pro ostatní vůbec příjemná  a méně efektivní nežli obvykle

 

 • děkuji Vám, rodičům, za spolupráci během online výuky

 

 • v pondělí v 7:45 u lípy se těším na viděnou, chvilku potrvá, než si vše sedne. Děti, které mají příznaky, prosím do školy neposílejte, jsou povinné poslat Vám je, prosím, zpět domů a ohledem na ostatní. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

 

 • na pondělí je hlášen nacvičený diktát, DDÚ ze čtení, z Vl,  někteří by dobrovolných úkolů měli využít, aby si zlepšili prospěch, děti si mají zopakovat učivo z Vl

 

1. hodina byla věnována organizaci nástupu do škol, otázkám a odpovědím dětí a rodičů. Dovysvětlení chyb v DÚ z ČJ  v PS z předchozího dne. Znovu vše bylo vysvětleno.

 

hospodářská zvířata 51, zápis do sešitu. Objasnění pojmu tur domácí, kur domácí.Prezentace skolakov.eu

 

VL  Husitské války  strana 34, zápis do sešitu, kalich = symbol husitů, rovnoprávnosti mezi lidmi. Dějiny udatného národa českého - Husité


ČTVRTEK 8.4.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • dnes práci chválím
 • děkuji Tomovi za ukázku cepu
 • děkuji Vám, rodiče, za spolupráci, pochopení a vstřícnost během online výuky

 

AJ  učebnice 104,105. PS 88,89.

 

ČJ dovysvětlení chyb v dú, PS 42/1. Pokračování. Barevná čeština 42/2 první sloupec, DÚ dokončit a poslat 42/2. Zaměřit se nejprve na životnost a neživotnost, až poté na životné a neživotné vzory rodu mužského.

M  slovní úlohy, vztahy mezi čísly. Učebnice 79/1,2 do ŠS: zápis, výpočet formou rovnice, odpověď.

 


STŘEDA 7.4.

Zpětná vazba rodičům, žákům, zhodnocení dnešní práce:

 • děkujeme velice  rodičům dětí, které běžně chodí do ŠD, za vstřícnost, pochopení a spolupráci s organizací ŠD

 

ČJ skloňování, skolkov.eu, souhrnná cvičení, učebnice 133/4a, ve škole jako diktát. Barevná čeština 42/1. Tom, prosím, mi pošle vypracovanou práci v BČ z hodiny.

 

M slovní úlohy, PS 17/6, 7. Ověření výsledku zkouškou.

VL  gotický styl, strana 32, stručné zápisky, DUNČ, poslech středověké hudby. DDÚ 9.4.,12.4. gotické stavby, DDÚ 12.4., 14.4. husitské války.

ČTENÍ Husité 136-137. Zápis do sešitu, tematická kresba. DDÚ do 14.4. báseň zpaměti 137.


 

ÚTERÝ 6.4.


Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení  dnešní práce:

 • opět jsem řešili nezapnuté kamery, neodpovídání některých žáků na vyvolání

 

 

AJ  učebnice 104 nahoře a cvičení 3 (zápor nedělat). PS 88/3 (jen 3 otázky).

 

ČJ - slohový výcvik, jazyková výchova, spisovný mluvený projev se správnými koncovkami, v celých větných celcích. Aktivní naslouchání. ČJ učebnice 127/14 do šs, Barevná čeština 41/1, za pomoci přehledu se skloňováním podstatných jmen rodu mužského. DÚ do SLOHU vypravování o Velikonočním pondělí- CÍL: neopakování stále slovesa být, spisovného tvary slov, bohatá slovní zásoba, větné celky, ideálně souvětí. Může být, ale nemusí tematický obrázek. POSLAT do 7.4. do 8:00.


BŘEZEN

 

 • výhledově
 • čtvrtek 1.4. velikonoční prázdniny
 • pátek 2.4. státní svátek Velký pátek
 • pondělí 5.4. Velikonoční pondělí státní svátek
 • vše bez online výuky

 

 

 • vážení rodiče, milé děti, denně budeme s paní asistentkou  k dispozici, prosím, do 20:00 ke kontrole DÚ či k individuálním konzultacím. Vše ostatní (Vaše informace, či zaslané úkoly po tomto čase) doopravíme, či dořešíme, prosím,  den následující. Předem Vám velice děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

 

 • prosím o důsledné omlouvání absence žáků zákonnými zástupci (viz  školní řád), dopsání omluvenek do ŽK, nyní je mám u sebe, budu zapisovat data, vy potom dopíšete důvod nepřítomnosti

 

 

 

 • děti, pokud si minulý rok stáhly Didaktu, mohou i nadále využívat výukové programy, kód 4KNK

 

 

 • V týdnu od 8.3. změna v  online rozvrhu: 
 • pondělí zůstává beze změny  ČJ, M, VL
 • úterý  AJ, M, ČJ, ČTENÍ     
 • středa zůstává beze změny ČJ, M, VL, ČTENÍ                     
 • čtvrtek AJ, M, ČJ, PČ 
 • pátek  M, VL, PŘ  

STŘEDA 31.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 

 • dnes byla výuka ve znamení aprílových šprýmů

 

 

 

 • užijte si vy, i rodiče, prodloužené velikonoční volno. ČTĚTE SI, PROSÍM, PRAVIDELNĚ NA VAŠE REFERÁTY Z  VÁMI VYBRANÉ KNIHY.

 

 

 

ČJ Dokončení pracovních listů k tématu Velikonoce.

 

 

 

M PL 40. Znovu dovysvětlení zaokrouhlování. PS 17/2,4.

 

 

 

VL otázky 28. Učebnice 30-31. Život ve středověku. Výprava na Karlštejn - youtube.com Noc na Karlštejně.

 

ČTENÍ Velikonoční AZ kvíz. Obrázek- Velikonoce naruby. 


ÚTERÝ 30.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • zlobilo nás dnes připojení a ztracená hodina změnou na letní čas, proto jsme dnes zvolnili

 

 • zítra "aprílový den opaků", bude dovoleno to, co jinak ne, jen mi to radši připomeňte, než se budu čertitSmile

 

 

AJ učebnice 102, 103

 

M zaokrouhlování,  dovysvětlení chyb z předchozího dú, zopakování pravidel, trénování, skolakov.eu.  DÚ PS 17/1. POSLAT.

 

ČJ kontrola domácího úkolu, společná oprava. Pracovní listy k tématu Velikonoce. DÚ z PL článek Veliká noc,  kořeny Velikonoc, datum. Na který letos připadá Velikonoční neděle? Přečíst, odpovědět na otázku, poslat, nebo nahrát čtení i s odpovědí a poslat. 

 


PONDĚLÍ 29.3.

Zpětná vazba rodičům, žákům, zhodnocení dnešní práce:

 

 • dnes velmi často vypadávalo připojení tentokrát dětem místo mněSmile

 

 

 

 • ve středu (protože ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny) máme aprílový den opaků, bude dovoleno to, co jinak dovoleno není (snad to zvládnuSmile), máme to povoleno...Smile . Děti budou učiteli.

 

 

 

ČJ mluvní cvičení, vypravování o víkendu s důrazem na spisovné tvary. Barevná čeština 39/3, společně slova ředitel, sup- znovupřipomenutí.  DÚ 39/3 10 minut pokračovat v práci. POSLAT.

 

M dokončení převodů jednotek z páteční hodiny. Zaokrouhlování - dávno probrané,  soustavně procvičované, někomu stále činí obtíže, prosím o domácí dotrénování. Děkuji Vám. Společně PS 13/8 a. DÚ PS 13/8 b POSLAT.

 

VL opakování prezentace Jan Hus, Jan Amos Komenský, prezentace k využití na Teamsech v souborech. Učebnice 28, Zikmund Lucemburský, stručné zápisky. Na středu otázky strana 28 (ústně či písemně, nechám na dětech).

 

 

 

 


PÁTEK 26.3.

Zpětná vazba rodičům a žákům, zhodnocení dnešní práce:

 

 • chválím práci, děkuji za spolupráci (pra)rodičům, hezký víkend

 

mluvní cvičení - jarní příroda, hlášená kontrolka, letní čas o víkendu, skolakov.eu - poznáváme ptáky, poslech: Datel- Zdeněk Svěrák

 

M - dovysvětlení jednoho převodu jednotek ze včerejšího DÚ, dotrénování, procvičení. PS 13/6. Názorná demonstrace.

 

VL - referáty žáků Jan Amos Komenský - přesah do M (200 Kč), do současnosti - Komenského ulice,  učitel národů, 28.3. Den učitelů, metody učení, "škola hrou". DUNČ 65.

 


ČTVRTEK 25.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • chválím dnešní práci

 

 L

 

 • milé děti, vážení rodiče, denně budeme s  AP, prosím, k dispozici pro kontrolu DÚ či individuální konzultace do 20:00.  Vše po tomto čase případně dořešíme, či doopravíme  následující den. Děkujeme  Vám za pochopení, vstřícnost a spolupráci.

 

AJ učebnice strana 100, PS 86,87

ČJ  Velikonoční šifra (Déčko). Množné číslo podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného, učebnice 127/14 do ŠS. DÚ jít ven na procházku " s očima otevřenýma a s ušima nastraženýma", souvisle mi nahrát, co jste venku viděli a slyšeli, poslat, nebo mi to budete vypravovat zítra při PŘ. Připrava na hlášenou kontrolku (47-49).

 

M hlášená kontrolka, převody jednotek. Skolakov. eu. PS 13/6, 3 řádky společně, zbytek za DÚ, POSLAT.


STŘEDA 24.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • chválím dnešní práci, děkuji za spolupráci rodičům

 

ČJ  

M 

VL prezentace dobrovolných referátů podle zadaných kritérií na téma Jan Hus.

 

 


ÚTERÝ 23.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • prosím rodiče některých žáků (individuálně jsme  spolu řešili) o spolupráci a kontrolu, zda mají  jejich děti zapnuté kamery z důvodu kontroly jejich práce v online hodinách, řešily jsme i s kolegyní na AJ. Informovala jsem děti i rodiče o případných sankcí nedojde-li, prosím, ke změně, řeším to s danými dětmi nespočetněkrát dennodenně, a změnu spíše nevidím. Předem Vám velice děkuji za pochopení a spolupráci.

 

 

 

 • velice mi dnes opět vypadávalo připojení, omlouvám se za komplikace, nic s tím bohužel už víc  nezmůžu

 

 • ve středu hned po vyučování přinesou, prosím, Máťa a Míša dodatečně sešit z AJ a vyzvednou si ŽK. Je to první a zároveň poslední náhradní termín. 

 

AJ časování slovesa být, učebnice strana 73, 99, otázky na straně 72. Opakování slovíček k tématu jídlo, potí, čísla 0-100.

 

ČJ skloňování podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem rodu mužského životného, neživotného. Skolakov. eu. Učebnice 126/13 pokračování v přepisu/diktátu do ŠS. Určování slovních druhů. DÚ 127 odstavec nahoře přepsat /nadiktovat do ŠS, poslat. Zítra diktát/přepis.

 

M opakování převodů jednotek (až na výjimky probrané učivo děti zapomněly). Učebnice strana 82- vzájemné vztahy. Pravidla převodu jednotek zapsány do ŠS. PS 13/1. DÚ PS 13/7 poslat. Ve čtvrtek kontrolka z probraných cvičení (oproti hlášenému pátku, to máme kontrolku z PŘ).

 

ČTENÍ zítra čtení na známky (127), zaměření na přesnot, rychlost, plynulost čtení. Pojmová mapa k Velikonocům. Déčko - Velikonoční kvíz.


PONDĚLÍ 22.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • většinu třídy chválím
 • 2 žáky stále musím napomínat, aby měli zapnuté kamery, abych viděla,  co dělají

 

ČJ slohový výcvik, vypravování o víkendu se zaměřením se na spisovné tvary slov. DÚ vyhledat si, přečíst, nahrát, poslat informace k Velikonocům. 2 minuty, bude uveden zdroj. Děkuji.

 

M opravné pokusy kontrolky. PS 11/4. DÚ 12/4  (A  skupina 4 příklady). Poslat.

VL hlášená kontrolka.  Referát o Mistru Janu Husovi, DUNČ. DDÚ do pátku 26.2. referát na Jana Ámose Komenského (požadavky stejné).


PÁTEK 19.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • 4 žáci neposlali DÚ z PŘ z minulého pátku, připomínala jsem včera při online výuce i zde na webovkách, 1 žákyně ho neposlala správně dle zadání (ani po včerejším připomenutí), ostatní chválím za splnění DÚ

 

 • v pondělí kontrolka z VL - otázky strana 27

 

 • DDÚ z VL do 22.3. nebo do 24.3. referát o Janu Husovi (zajímavou formou- obrázek, odkaz, zdroj, apod.)

 

 • v pondělí od 11:30 do 13:30 výběr sešitů (ne PS) z AJ, vyzvednutí ŽK. Alča a Tom předají AP i ŽK, prosím, s dopsanými omluvenkami. Děkuji. Přeji Vám hezký víkend, v pondělí na viděnou...

 

 

PŘ  Živočichové na jaře, strana 48, zápisky do sešitu.   Kontrolka 26.3. ze strany 46-49, zápis ze sešitu, "chodíme s očima otevřenýma a ušima nastraženýma"

 

M hlášená kontrolka, slovní úloha, zápis výpočtu pomocí rovnice. PS 7/2.

 

VL 28 Synové Karla IV., práce s textem, tvoření zápisků.  V pondělí kontrolka strana 27.

 


ČTVRTEK 18.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce: 

 • první hodinu při AJ děti paní učitelce "spaly", později se probaly a práce šla dobře. Chválím, že všechny děti měly pomůcky připravené od přestávce.

 

AJ učebnice 94,95

 

ČJ hlášený diktát, přepis. Slovo mnohoznačné jeřáb (stroj, rostlina, pták- rod mužský životný, neživotný). ÚJČ. Shoda přísudku s podmětem. Učebnice 126/13

 

M Slovní úlohy, zápis výpočtu jako rovnice. Správný zápis rovnice. PS 10/2,3 DÚ: PS 11/2, POSLAT.  Zítra kontrolka, nacvičené slovní úlohy v PS strana 9-11. 2 vyberu a zadám žákům k vypracování, důraz bude kladen na správný zápis výpočtu jako u rovnice.

 


STŘEDA 17.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • některé děti znovu nebyly připraveny na hodinu Vl podle rozvrhu

 

ČJ dokončení PS 9/2, přepis/diktát do ŠS, příprava na zítřejší diktát/přepis. Shoda přísudku s podmětem rodu mužského životného, neživotného.

 

M slovní úlohy. PS 9/7. Znovu správný zápis rovnice.

 

VL učebnice 25-27, tematické obrázky. OTÁZKY 27- dú  na středu. DDÚ na 19.3., 22.3. referát na téma korunovační klenoty (obrázky, zdroj, info).

 

ČTENÍ  strana 40 hlášené,  nacvičené  hlasité čtení na známky (přesnost, plynulost, rychlost, idividuální pokroky). DDÚ z 16.3. současná královna, králové království. Zápis do sešitu, tematická kresba, poslat.


 

ÚTERÝ 16.3.

Zpětná vazba pro rodiče a děti, zhodnocení dnešní práce:

 • dnešní výuka byla poznamenáná častými výpadky u mě v připojení, omlouvám se

 

 • snažím se, aby online výuka co nejvíce podobná prezenční výuce, tzn. delší 15 minutové a 20 minutové přestávky pro odpočinek, svačinu, WC apod. Prosím žáky o totéž. Nikoliv prosím řešit tyto potřeby při hodině, pokud to není nic mimořádného.  Děkuji.

 

 

AJ - učebnice 97. DÚ PS 85.

 

M - slovní úlohy. Znovuvysvětlení správného zápisu včerejší slovní úlohy, vzorový zápis rovnice do šs. DÚ PS 9/5,6. Poslat do 17.3. 8:00.

 

ČJ -  rod mužský životný, rod mužský neživotný. Skolakov. eu. PS 40/2. Ve čtvrtek jako diktát/přepis.

 

ČTENÍ -  čítanka 40, viz Vl. Objasnění pojmů na ÚJČ hranostaj, hermelín. Slova mnovýznamová.  Synonyma - hoduje, jí. Plynulé čtení, zítra na známky (plynulost, rychlost, přesnost). DÚ 40 -nahrávka 1 minuta - POSLAT. DDÚ krátký referátek  o současném králi, královně či nějakém království. 


PONDĚLÍ 15.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • pokud, prosím, nefungují kamery, ani mikrofony, děti mi mají psát, ať vím, že jsou na online výuce, děkuji Vám.

 

 •  opět některé děti nebyly naučené na hodinu VL

 

 

 • 1 žákyně souhlasila s tím, že mi dodatečně do 12:00 přinese ŽK do školy, termín nedodržela

 

 • Míša, Áda V., Tom, Damča, Máťa, Alča mi měli během hodiny VL nebo těsně po ní poslat ke kotrole zápisky z VL. Skoro všichni tak udělali. 

 

 

ČJ slohový výcvik - vypravování o víkendu, spisovné výrazy, spisovné tvary přídavným jmen, sloves. Mluvený projev ve větách, v souvětích. Neopakování stejných výrazů.

 

 

písemné násobení dvojciferným činitelem ve slovních úlohách. 74/5 do šs. DÚ DO DS 74/2 - zápis, výpočet, odpověď. poslat do 16.3. do 8.00. Kdo, prosím, chyběl, připravte si na zítra do šs tabulku  75/4, budeme v práci pokračovat.

 

 

VL strana 25, Karel IV. - referáty dětí. Naučit se ze sešitu do středy.


PÁTEK 12.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • některé děti se stále od začátku 4. třídy nepřipravují na předměty podle rozvrhu, zbytečně tak dostávají nedobré známky. Prosím rodiče, aby jim s organizací učiva a přípravou na následující den  podle rozvrhu pomohli. Děkuji.

 

 

 

 

 • dětem byla ukázána práce v prostředí Power Pointu, kde si mohou jednoduše a efektivně připravovat referáty dle zadání

 

 

 • dnešní práci chválím

 

M hlášená kontrola, příklady, které byly včera za DÚ. Slovní úlohy ze života. 72/5 do MŠ.

 

VL Lucemburkové. Karel IV. Dobrovolný referát. Youtube.com Legenda o Karlu IV. - místo v legendě společně navštívíme, hned jak to bude možné.  Youtube.com - Kronika o Karlu IV.

 

 Jaro - živočichové a rostliny, jaro astrologické, metereologické. Chodíme s očima otevřenýma, ušima nastraženýma. DÚ DO 19.3. poslat mi fotografii i s popisem se zajímavostí z jarní přírody.

 


ČTVRTEK 11.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • při AJ jsme řešily s paní učitelkou  obtížnou práci třetiny dětí při hodině, prosím, pokud můžete, zkuste si ověřit a zkontrolovat, jak děti při hodině pracují, děkuji Vám.

 

 

 • zítra hlášená a nacvičená kontrolka z  matematiky, násobení dvojciferným činitelem

 

 • zítra M, PŘ, VL - nezapomeňte se na hodiny připravit, jako kdybychom "psali testík", "opakování je matka moudrosti"

 

 

 • žák, který měl včera ZDÚ za opakovaná porušení třídních online pravidel,  ho neodevzdal. Má ho odevzdat dnes do 14:00 spolu s úvahou na téma Proč nedodržuji pravidla a neplním své povinnosti?

 

 

 

ČJ  hlášený diktát, přepis. Čítanka strana 111, text dole o Josefu Ladovi. DÚ přečíst celý text 111 dole o Josefu Ladovi, nahrát a poslat mi. Do 12.3. do 8:00.

 

M písemné násobení dvojciferným činitelem, příprava na zítřejší kontrolku.  PS 8/5. Skolakov.eu  DÚ do DS písemné násobení dvojciferným činitelem  14 721 x 48=, 12 762 x 59=, 1 010 x 60=, 4 222x20=, poslat do 12.3. do 8:00.

 

AJ učebnice strana 96, PS 84 (viz věty v učebnici).


STŘEDA 10.3.

Zpětná vazba rodičům a žákům, zhodnocení dnešní práce:

 • připomenutí: zítra diktát/přepis ČJ, pomůcky na PČ, pátek kontrolka z M - vše naleznete v informacích z 9.3.

 

 • DDÚ z Vl do 12.3. nebo 15.3. - prezentace referátu o Karlu IV. (zdroj, informace, obrázek, zajímavost)

 

 • 1 žákyně nereaguje na výzvy, bez vysvětlení rodičů,  eviduji ji jako nepřítomnou

 

 • prosím zákonné zástupce o omlouvání absence svých dětí a dopsání do ŽK, děkuji Vám

 

 • jsme dohodnuti s žáky/němi, že je třeba, pokud jim funguje, mít zapnuté kamery, jinak se někteří nevěnují online výuce

 

 • 1 žák si vysloužil za opakované nedodržení třídních online pravidel ZVDÚ

 

ČJ -  Rod mužský životný, rod mužský neživotný. Docvičení. Zápis do sešitu, video na youtube.com Jak správně určit vzory rodu mužského. PS 40/1 dokončení.

M  Písemné násobení dvojciferným činitelem, učebnice 73/1 do ŠS, skolakov.eu. Příprava na páteční  kontrolku.

VL hlášená kontrolka, referát Václav III. Youtube.com- stream, Slavné dny Den, kdy byla svatořečena ANEŽKA ČESKÁ. DDÚ do 12.3. či 15.3. prezentace referátu o Karlu IV. (obrázek, použitý zdroj, nečíst, čím zajímavější pojetí, tím lepší, lepší i pro zapamatování pro ostatní).

ČTENÍ práce s textem, strana 111, příprava na zítřejší diktát/přepis. Otázky k textu, žáci mi zaslali ke kontrole během hodiny.


ÚTERÝ 9.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • jedna žákyně a jeden žák nereagují na výzvy k odpovědi (ani chatem), beru, prosím, tedy po opakované výzvě, a nevysvětlení, že nejsou hodině účastni, píši to TK

 

 

 • mají-li děti potíže s technickým vybavením, prosím, pomozte jim, nebo mě o tom, prosím, informujte. Děkuji Vám.

 

 

Pomůcky na čtvrteční PČ: rulička od toaletního papíru, nůžky, tužku, lepidlo, pravítko, barevný papír. Kdo nebude mít, prosím, pomůcky, nemůže dostat 1.

 

V pátek píšeme kontrolku z M- písemné násobení dvojciferným činitelem. Náhodně vybrané příklady z procvičených  cvičení  72/3, 73/1,  PS 8/2

Ve čtvrtek píšeme diktát/přepis - viz dú ze čtení, strana 111

AJ Opakování přivlastňovacích zájmen, viz sešit. PS 83

M  - Písemné násobení dvojciferným činitelem, učebnice 72/3 do ŠS, PS 8/2 první příklad společně. DÚ PS 8/2 dokončit, poslat do 10.3. do 8:00.

ČJ  Rod mužský - určování životnosti a neživotnosti. youtube.com- Jak správně určovat vzory mužského rodu. Barevná čeština 40/1 půlka cvičení. Míša, Áda V., Alča - poslat dnes zápisky v sešitě z hodiny ČJ.

ČTENÍ Čítanka strana 111 Střevlíci. Všímáme si pravopisných jevů, plynulé čtení větných celků. DÚ poslat do 10.3. do 8:00 hlasovou zprávu nebo video s minutovým čtením tohoto textu na straně 111. Ve čtvrtek z něho bude čekat děti diktát/přepis.


PONDĚLÍ 8.3.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • přeji všem ženám hezký MDŽ

 

 • chválím dnešní práci

 

 • chválím 6 dětí, které  se dobrovolně naučily báseň zpaměti

 

 • 1 žáček má v pondělí prezentovat referát z VL, který měl být na 25.2.

 

 • dnes bez písemného domácího úkolu

 

ČJ - Sloh 2 hodiny vypravování o jarních prázdninách, s cílem spisovných tvarů, bez parazitických výrazů. Aktivní naslouchání s reprodukcí. Recitace zpaměti.

Vl ústní zkoušení (2 dobrovolnice)otázky na straně 23, opakování. DÚ do 10.3. otázky na straně 23, může být kontrolka, či ústní zkoušení. Záhady Toma Wizarda- Vyvraždění Přemyslovců.


ÚNOR

Poslední aktualizace  26.2.2021 

PROSÍM, POZOR, VELMI DŮLEŽITÉ, PROSÍM O DODRŽENÍ TERMÍNŮ:

 • v pátek 26.2. od 12:00 do 14:00 výběr PS z AJ, cinknete na AP, vezme  si od Vás PS a předá Vám "šuplíky" s pomůckami na VV a PČ, budeme v online hodinách  také tvořit

 

 • v pondělí 8.3. vyzvednutí PS  z AJ a odevzdání ŽK  s dopsanými omluvenkami  osobně AP  od 12:30 do 13:30 z ruky do ruky", ŽK nemohou být ponechány ve vestibulu

 

 •  PŘÍŠTÍ TÝDEN OD 1.3. DO 5.3. JSOU JARNÍ PRÁZDNINY, TUDÍŽ BEZ DISTANČNÍ VÝUKY. ODPOČIŇTE SI VY, RODIČE, I DĚTI. Laughing

 

VÁŽENÍ RODIČE,

OMLUVENKY ŽÁKŮ JE NUTNÉ ZAPISOVAT I DO ŽK, NESTAČÍ OMLUVENKA FORMOU SMS, VIZ OPAKOVANÉ ÚSTNÍ, ALE I  PÍSEMNÉ  INFORMACE V ŽK. PROSÍM O ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY, JINAK JSME NUCENY POVAŽOVAT ABSENCI ZA NEOMLUVENOU. DĚKUJI VÁM.   


PÁTEK 26.2.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • chválím práci a dobrou náladu všech dětí
 • Užijte si prázdnin a na školu myslete až 7.3. při přípravě na pondělí. Udělám to také.Laughing
 • DDÚ recitace básně zpaměti strana 108

AJ  učivo Ŕíkáme I EAT... (Já jím...), I DON´T EAT....(Já nejím... .), I DRINK.... (Já piji...),        I           DON´T DRINK  (Já nepiji....), strana 92, 93. PS 82/5. DÚ PS 82/6

M   krátká hlášená kotrolka na  písemné násobení jednociferným činitelem, písemné dělení  jednociferným dělitelem. Procvičení. PS 7/1 první dva příklady.

krátký testík, hlášený, nacvičený, zopakovaný před testíkemLaughing. Učebnice strana 47-48 Jaro, rostliny na jaře. Chodit venku s očima otevřenýma, ušima nastraženýma. Uvidíte-li sněženky, krokusy atd., klidně vyfoťte, natočte a  klidně mi pošlete.

 


ČTVRTEK 25.2.

Zpětná vazba pro rodiče a děti, zhodnocení dnešní práce:

 • zítra od 12:00 do 14:00 předání PS z AJ do školy, vyzvednutí "šuplíků", dodržte, prosím, termín a čas, hlásily jsme dopředu. Děkuji.

 

 • zítra  krátká kontrolka z M (písemné násobení, dělení jednociferným číslem), PŘ dělení vody, využití vody, vzduch

ČJ + VL - dokončení referátů dle zadaných kritérií. Zápisy do sešitů. Odpovědi na otázky za straně 23. DÚ na 8.3. odpovědi na otázky na straně 23.

DNEŠNÍ DÚ: ústně se připravit  na zítřejší kratičký  testík z M a Př a jít načerpat ven (alespoň na chvilku) energii a dobrou náladu ze slunce.Laughing


STŘEDA 24.2.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

 • žáky a žákyně za dnešní práci chválím, práce odsýpala, docvičili jsme  chybky z DÚ
 • zítra prosím: VL+ČJ (referáty), M, PČ (barevný nebo bílý papír, lepidlo, odličovací tampón, vše, co bývá doma běžně  k dispozici)

 

ČJ diktát/přepis báseň Sněženka, strana 108. 120/6 dokončení 1. řádku, životné/neživotné vzory.

M docvičení správného zápisu a postupu písemného násobení dvojciferným činitelem. Dokončení cvičení 1 na straně 71.  Skolakov.eu

VL + ČTENÍ prezentace referátů podle zadaných kritérií. Výměna rolí "učitel, žák/yně", pokračování zítra 

 


ÚTERÝ 23.2.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

ZMĚNA JE ŽIVOT- PROSÍM PŘIPRAVIT SI NA ČTVRTEK  4. HODINU K RUCE: FIXY, BAREVNÝ PAPÍR ČI ČTVRTKU, VATOVÉ TAMPÓNY, TUHÉ LEPIDLO.


AJ učebnice 92,93. DÚ PS 80,81

M Písemné násobení dvojciferným činitelem, postup na straně 71. 71/1, první příklad společně krok za krokem. DÚ 71/1    2.  a 3. příklad. Poslat do 24.2. do 8:00. POZOR na poslední krok, sčítají se oba řádky s jednotlivými součiny. Úprava zápisu je velmi důležitá.

ČJ Skloňování podstatných jmen rodu mužského, učebnice strana 120. Skolakov.eu. 120/6 do šs. DÚ PŘEPSAT TABULKU I S NADPISEM DO ŠS, POSLAT DO 24.2. DO 8:00.

ČTENÍ  109, Sněženka, báseň Sněženka 108, přepis do sešitu čtení, BÁSEŇ  MŮŽE BÝT ZÍTŘEJŠÍM DIKTÁTEM NEBO PŘEPISEM NA ZNÁMKY, tematická kresba nebo očíslování slovních druhů,  viz PČ ve čtvrtek, PŘ - poznávání květin, skolakov.eu, HV Zdeněk Svěrák Jaro dělá pokusy. DDÚ recitace  ZPAMĚTI DO 9.3.


PONDĚLÍ 22.2.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

Chválím žáky a žákyně za dnešní práci.Wink

ČJ vypravování o  víkendu, zaměření na spisovné tvary přídavných jmen, podstatných jmen, sloves oproti hovorové češtině.

M trénování násobení, dělení, matematických pojmů, tabulkové evidence. PS 5/6, 3/1. DÚ PS 3/2 POSLAT DO 23.2. DO 8:00.

VL  Zadání referátů  "výměna rolí, děti budou učiteli, já žákem"  na středu 24.2. Přemysl Otakar I. (Nico), Václav I. (Eliška, Damča), Anežka Česká (Terka, Míša). Na čtvrtek 25.2. Přemysl Otakar II. (Máťa, Týnka), Václav II. (Áda B.), Václav III. (Tom, Amálka).  KRITÉRIA (NA 1): obrázek osobnosti, zajímavosti o osobnosti, PREZENTUJÍCÍ MLUVÍ V 1. OS. Č. JEDN. ČASU MINULÉHO, " já Přemysl Otakar I. jsem známý tím, že...", krátké zápisky pro ostatní děti ve třídě, uvedený zdroj, ze kterého děti čerpaly,  sdílení připraveného referátu (nemusí se podařit, netrvám na tom).


PÁTEK 19.2.

Zpětná vazba pro rodiče a žáky, zhodnocení dnešní práce:

Chválím dnešní práci. Přeji Vám i dětem pěkný, teplý, odpočinkový víkend bez školy až do neděle.

AJ učebnice 87, PS 77

GEO  přeměřování stran obdélníků, dosazování do vzorce pro výpočet obvodu obdélníku. Převody jednotek délky.

hlášený testík, poslat během hodiny nebo těsně po ní, prosím, apel na fair-play. Učebnice strana 19, zápis do sešitu, tematický obrázek s popisem. Poslech: youtube.com, Z. Svěrák Jaro dělá pokusy. Skolakov.eu-2.ročník, jaro v přírodě, poznávání rostlin. Na příští hodinu otázky  u vzduchu strana 19. Fotosyntéza- youtube.com


ČTVRTEK 18.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce: 

- se dvěma chlapci je práce náročnější, zpočátku se dost nesoustředí, ještě spí, trvá než se rozjedou, než pracují dle zadání, instrukce k práci je třeba několikrát opakovat,  ale nakonec se umoudří, proberou se a zamakají, což je bezva pro práci celé skupiny. Jedna dívenka je sice ve schůzce připojená, ale na výzvy k odpovědím  často nereaguje. Předem Vám děkuji za spolupráci a pomoc, aby práce co nejlépe plynula. Vím, že jsme z toho už všichni unavení, přihlížím k tomu dennodenně, beru na to odhled,  věřte mi, i  pro mě je práce náročná  a vyčerpávající. Laughing Zvládneme to, co nejlépe a co  nejpříjemněji.

- zítra PŘ, může se stát, že bude testík nebo ústní zkoušení z posledních dvou kapitol (koloběh vody, členění vody)

- zítra GEO, děti potřebují měřidla (pravítka, metry), budeme pilovat přeměřování obdélníků a dosazování do vzorce pro výpočet obvodu obdélníka

 

ČJ pokračování ve cvičení 116/9 a 10. a 11. větou, číslování slovních druhů. DÚ A skupina 12., 13. a 14. věta, skupina B zbytek cvičení. Bez číslování slovních druhů. Poslat do 19.2. 8:00.

 

znovu procvičení obvodu obdélníku, naučit vzorec pro výpočet obvodu obdélníku zpaměti. 70/4 dokončení cvičení - písemné dělení jednociferným dělitelem, ověření výpočtu zkouškou. 70/5 první řádek společně. DÚ 70/5 podle zadání 2.-4. řádek (včetně). Poslat do 19.2. do 8:00.

VL hlášený test, děti měly test odeslat během hodiny, nebo s Vaší pomocí těsně po ní, s důrazem na fair-play, děkuji Vám. Příprava na pondělní hodinu: otázky na straně 20.

ČTENÍ čítanka 166, plynulé čtení s aktivním nasloucháním. Zápis do sešitu + tematický obrázek Augustýna dle popisu v čítance. Ukázat na kameru, či poslat během hodiny.  


STŘEDA 17.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

několik chlapců bylo třeba opakovaně vyzývat k práci, jednoho velice důsledně, brzdí to prosím práci ostatních, děkuji 

- práci ostatních chválím

 

ČJ  určování slovních druhů u 116/9a- kontrola DÚ, nácvik na hlášený diktát, přepis (skupina A). POSLAT BĚHEM HODINY ČI TĚSNĚ PO NÍ, apel na fair-play. BČ 37/1.

M dovysvětlení obvodu obdélníku, viz dú. Konkrétní příklad - hřiště, plot.  Vzorec pro výpočet obvodu - jeho vyvození, naučení se zpaměti, dosazování do vzorce (rovnice), správný zápis. Dělení jednociferným dělitelem, zkouška písemným násobením jednociferným činitelem. Sjednocení zápisu.

VL + čtení   Život prostých lidí, strana 18, stručné zápisky do sešitu. Zamyšlení se nad jídelníčkem a odíváním dětí z 12. století. Porovnání s jídelníčkem současným. Mohly mít děti z 12. století k obědu brambory, rajčata? Proč? Porovnání dětství současných dětí s dětstvím rodičů. Napsat, poslat během hodiny, či těsně po ní. Cíl: zhmotnění myšlenek, správný pravopis, čitelnost zápisu.


 ÚTERÝ 16.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

- děkuji  za domácí práci, u některých žáků jde vidět zlepšení a snaha a radost, když se práce vydaří

- některým žáčkům trvá dlouho než odpoví, zareagují, prosím

- chválím dnešní práci

 

AJ učebnice strana 84, DÚ PS 76/1,2

ČJ skloňování podstatných jmen, doplňování i,í/y, ý do koncovek podle vzorů, pádové otázky.  116/9 a nácvik na diktát, první 3 věty do ŠS. DÚ skupina A 5.-7. věta do  ŠS, skupina b  5.-9. věta do ŠS. POSLAT DO 8:00 DO 17.2. Zítra diktát online, přepis online z nacvičených vět.

GEO/M  dopřipomenutí postupu písemného dělení jednociferným dělitelem,  zkouška, sjednocení zápisu do ŠS. Obvod obdélníku, strana 126. Vzorec pro výpočet obvodu obdélníku musí, prosím, umět děti zpaměti. DÚ vypočti obvod obdélníku ABCD, a = 10 cm, b = 7 cm. Poslat do 17.2. do 8:00.

ČTENÍ  strana 120 -121, zápis do sešitu, čtení s pochopením, orientace v textu. Práce na konci hodiny  stručné odpovědi na otázky na straně 120, 121/1, 2 a obrázek bezhlavého rytíře. POSLAT HNED V HODINĚ NEBO TĚSNĚ PO NÍ. České pexeso - Plzeňský kraj.


PONDĚLÍ 15.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

- chválím žáky za práci při online výuce

- pouze 1 žák a 1 žákyně se učili včera na dnešní hodinu Vl, vysvětlovala jsem dítkám, že je třeba být připraveni na každou hodinu, ne jen pokud je hlášeno ÚZ. Může se stát, ale nemusí, že budeme psát online test, nebo se může stát, ale nemusí, že budu zkoušet. Štěstí přeje připraveným na každou hodinu.

- zítra GEO (kružítko, pravítko s ryskou, ořezaná tužka nutné)

 

ČJ  Vypravování o víkendu se zaměřením na spisovné výrazy, rozvoj slovní zásoby. Mluvený projev- vlastní pocity, dojmy, pojmenování vlastních myšlenek.

M Římské číslice. Dovysvětlení chyb v DÚ, kratší zápis římskými čísly má přednost. Připomenutí písemného dělení. 70/4, první příklad spolu i se zkouškou. DÚ 70/4 zbytek prvního sloupce a druhý sloupec do ŠS i se zkouškami. Poslat do 16.2. do 8:00.

VL Kosmas - předčítání z kroniky. Učebnice strana 19, stručné, heslovité zápisky. Na další hodinu si připravit odpovědi na  otázky 17/1,2  19/1,2,3. DÚ strana 18 Sídla vzdělanosti - přečíst, stručné heslovité zápisky i s nadpisem do sešitu. Poslat do 16.2. do 8:00. 


PÁTEK 12.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:


- jedna žákyně neposlala v požadovaném termínu DÚ z M, jiná žákyňka, prosím, posílá opakovaně nečitelné rozmazané obrázky. Děkuji Vám za spolupráci.

- za dnešní práci žáky a žákyně chválím

Přeji Vám krásný slunný, i když mrazivý víkend bez školy (kromě nedělní přípravy na pondělní výuku).

 

AJ dodatečně z úterý  učebnice strana 83 tvorba otázky s ostatními slovesy. PS 74-75, dnes: opakování učebnice strana 83, zápis do sešitu - PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

Obvod obdélníku, vyvození vzorce pro výpočet obvodu obdélníku s provázkem. O = 2.(a+b), zápis do sešitu. Konstrukce obdélníku. Učebnice strana 126.

 Voda, dělení vody, skupenství vody. Zápis do sešitu ze strany 18 formou pojmové mapy. Youtube.com O vodičce. 


 

 

ČTVRTEK 11.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

dnes byl opět jeden žáček v rekordním počtu odpojován, ale zvládli jsme to 

- chválím děti při práci, někteří hned nereagují na výzvy, či  nesledují text. Prosíme o vypínání mikrofonů.

ČJ tvořivá činnost s textem. Procvičení a upevnění skloňování podstatných jmen, tvary v jednotlivých pádech podle vzorů rodu ženského, učebnice strana 113.

M souvisí i s VL. Římské číslice, učebnice strana 70/2 a, b. PS 6/1 levý odstavec, samostatná práce. První dvě čísla ve škole, zbytek za dú. DÚ 70/2 a, b. POSLAT DO 12.2. DO 8:00.

VL Románský sloh, učebnice strana 19, stručné, heslovité zápisky. DÚ překreslit do sešitu  obrázek sdruženého   románského okna i s popisem (vpravo uprostřed stránky), napsat 3 znaky románského slohu a poslat do 12.2. do 8:00.

 

ČTENÍ strana 116-117, souvisí s VL Karel IV. Práce v hodině, čtení s pochopením: písemně stručně, heslovitě, odpovědi na otázky k textu, POSLAT NA KONCI HODINY, ČI HNED PO NÍ. 1 ŽÁČEK, AŽ SE VRÁTÍ RODIČE O LÉKAŘE.


STŘEDA 10.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:


- milí žáci, pokud Vám učivo stále  i přes denní procvičování, dovysvětlování a upevňování nejde, je nutné, abyste pro to udělali i něco vy a odpoledne poprosili rodiče o pomoc, dovysvětlení a procvičení.

 

ČJ Tvary podstatných jmen v daných pádech a číslech (skloňování) podle tabulky na straně 113. Skolakov.eu. Některým žákům i přes soustavné vysvětlování  učivo nešlo, prosím o docvičení doma s rodiči. Děkuji. Zítra znovu potrénujeme, připravte si otázky.

 

Římské číslice  PS 6/2,1

VL Objasnění pojmů- skolakov.eu. Vratislav II. - stručné zápisky strana 17. Dějiny udatného národa českého 20. díl.

ČTENÍ  Čítanka 118, zápis do sešitu.  Čtení s pochopením, práce v hodině - STRUČNÉ ODPOVĚDI NA 4 OTÁZKY NA STRANĚ 118, POSLAT DO DNEŠNÍ  20. HODINY, jinak 5!


ÚTERÝ 9.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

-1 žáček neposlal DÚ

- děti pracovaly výtečně, chválím, jen opět zde "někdo řádil" a odpojoval děti ze schůzky

 

AJ PS 74

GEO  konstrukce čtverce (jako u obdélníku, jen všechny 4 strany jsou shodně dlouhé), výpočet obvodu O = a + a+ a+ a+ = 4 .a . DÚ Sestroj čtverec KLMN, a= 5 cm. Náčrt, konstrukce, postup. Poslat do 10.2. do 8:00.

ČJ docvičení  114/5, diktát/přepis  tohoto cvičení. Někteří mi diktát již poslali, někteří mi prosím DNES pošlou, prosím, nepodvádět, neopravovat chyby, děti,  chybami se člověk učí. Barevná čeština 37/1 první tři slova podle zadání. DÚ: Zopakovat na zítra pádové otázky.

ČTENÍ referát dvou žákyň o přečtené knize. Tom Wizard - Déčko.cz, díl Válka rodičů, aktivní naslouchání s pochopením, otázky k textu.


 PONDĚLÍ 8.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

- chválím dnešní práci, jen při VL si 1 žáček neopisoval zápisky, dopsal si je tudíž o přestávce

- na zítřejší Geo je nutné pravítko s ryskou a kružítko, jinak děti nemohou konstruovat obdélník

 

ČJ vypravování o víkendu, se zaměřením na spisovné výrazy, slovní zásobu. DÚ příprava na zítřejší diktát (ústní nebo písemná, nechám na dětech), A skupina bude text přepisovat, B skupina bude text psát jako diktát, obě skupiny poté pošlou.  Učebnice 114/5 a první 4 řádky, končí to slovem kruté.

M Římské číslice, PS dokončení 5/5, objasnění na číselné (časové) ose. 6/3. DÚ 6/4 poslat do 9.2. do 8:00.

VL strana 17- Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav, stručné zápisky do sešitu. DUNČ 17.   a 19. díl. 


PÁTEK 5.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

- chválím žáky  a žákyně za dnešní práci, vím, že je to pro děti již dlouhé, zpříjemňujeme si hodiny "dobrou náladou", tematickými poslechovými písněmi

- přeji Vám pěkný odpočinkový víkend

AJ učebnice strana 81 ON THE DESK - NA STOLE, slovní zásoba. PS 73/3,4

M Konstrukce obdélníku strana 122-123. Náčrt, konstrukce do sešitu.

Neživá příroda, učebnice strana 18-19, koloběh vody.  Tematický obrázek do sešitu s nadpisem Koloběh vody. Poslech Hradišťan Voda má rozcuchané vlasy. Skolakov.eu


 ČTVRTEK 4.2.

Zpětná vazba pro žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce:

- 3 děti si dnes mají vyzvednout PS z Aj, nevyzvedly si včera

- zítra GEO je, prosím,  nutné trojúhelníkové pravítko s ryskou, jinak nebudou moci žáci a žákyně konstruovat obdélník

- dnes se práce téměř vydařila, děti  byly z práce vyčerpánySmile

 

ČJ Skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzor ŽENA. 7. pád mn. čísla - ami. Učebnice strana 113, stručný zápis do sešitu. www. primauca.cz- vzory rodu ženského. DÚ Barevná čeština dokončit 36/1, poslat do 5.2. 8:00.

M Římské číslice ve slovních úlohách.  PS 5/4,5. Skolakov.eu

VL strana 17  Slavníkovci a biskup Vojtěch, stručné zápisky, objasnění souvislostí a pojmů.  DUNČ díl 15. 


STŘEDA 3.2.

Zpětná vazba pro  žáky a rodiče, zhodnocení dnešní práce: 

- dnes,  prosím,  po 13. hodině vyzvednutí PS z Aj ve vestibulu školy

- chválím děti za  aktivní práci  dle třídních pravidel  v prvních 3 hodinách

- čtvrtá hodina byla ve znamení nekázně u některých žáků (jídlo i přes opakované upozornění  jednoho žáka se jiný žák najedl, nesledování čteného textu, vypínání kamery, vykřikování, ztlumení mého mikrofonu ). REŽIM JE, PROSÍM, STEJNÝ JAKO VE ŠKOLE. Ve škole děti také  při hodině neobědváte, na občerstvení máte přestávky.  

- ostatní žáky a žákyně chválím za soustavnou práci dle třídních pravidel a pravidel slušného chování během celého dnešního online vyučování

-  "někdo" "někoho"  stále ztlumuje, vypíná, píše mi do prezentace, vše řešíme s ICT správkyní,  dotyčný bude "odměněn" opatřením k posílení kázně. Narušuje to a zdržuje výuku.

- děvčata mi, prosím, pošlou dnešní zápis z Vl ke kontrole do 20:00, prosím o dodržení termínu, jinak  bohužel 5

- chlapci mi, prosím, pošlou dnešní zápis ze sešitu čtení ke kontrole do 20:00, prosím o dodržení termínu, jinak bohužel 5

 

ČJ skloňování podstatných jmen rodu ženského, odkaz na youtube. com www.primauca.cz, Barevná čeština 36/1 zařazení a objasnění prvních 7 slov

M římské číslice PS 2. díl 5/1,2,3    6/2 rok 863 - viz vlastivěda

VL opakování, objasnění souvislostí, skolakov.eu, otázky strana 14-15, ústní zkoušení. Stručné zápisky do sešitu ze strany 16. DUNČ 13. díl.  Zítra ÚZ 14,15. 

ČTENÍ  čítanka strana 106-107, zápis do sešitu, tematický obrázek. Objasnění příbuzenských vztahů knížete Václava (matka Drahomíra, babička Ludmila, bratr Boleslav). Poslech Legendy  o sv. Václavovi, J. Nohavica (youtube.com)

AJ ze včerejšího dne učebnice 80 v lavici, PS 72


ÚTERÝ 2.2.

- SKORO všichni žáčci měli připraveny pomůcky na AJ, Geo, ČJ. Chválím 6 dětí za DDÚ z ČJ. 

GEO - Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku, 120/3 b. DÚ sestroj rovnostranný trojúhelník ABC: AB = 4 cm. Náčrt, konstrukce, postup. Poslat do 3.2. do 8:00.

ČJ - Skloňování podstatných jmen podle rodu ženského. Píseň na youtube.com - Jana Rychterová Vzory.  Učebnice strana 111. Zápis do ŠS - VZORY PRO PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO (tabulka strana 111).   DÚ 11/2 a - připravit se tabulku se 4 vzory a do tabulky k příslušnému vzoru doplnit dané slovo. Podpis, poslat do 3.2. do 8:00. ÚJČ - tvary podstatných jmen ve 2. pádě.

ČTENÍ - zkoušení z DDÚ. Čtení ukázky na straně  105 (viz VL). Plynulé čtení větných celků s porozuměním. Objasnění pojmu svrchovanost (ÚJČ). Youtube.com - Dějiny udatného národa českého, díl 12. 


PONDĚLÍ 1.2.

Připomínám, prosím:  do zítra 2.2. dobrovolný dú ze čtení, báseň strana 97 3 sloky zpaměti.

Vážení rodiče, některé děti si stále, prosím, nezvykly na důslednou práci v hodinách i  domácí přípravu. U pár dětí stále dokola řeším, bez většího efektu,  některé  či více z těchto oblastí:  neodevzdávají úkoly včas, neplní zadané úkoly, nemají podepsané domácí úkoly, nepřipravují se opakovaně na hodiny VL, nepracují v hodinách, vykřikují, reagují až na třetí výzvu apod.. Prosím, výuka pokračuje ve stejném duchu jako ve škole - práce dle třídních pravidel, či případné sankce při jejich nedodržení, které znají děti dopředu, domácí úkoly podepsané od rodičů, pravidelné odevzdávání DÚ, pravidelná školní příprava na následující den apod. Děti jsou již ve 4. ročníku, vím, že distanční výuka je náročná, ale  pracujeme takto již několik měsíců. I přesto u pár dětí nevidím změnu či  alespoň snahu o změnu. S některými jsme to prosím opakovaně řešili i individuálně.  Prosím Vás moc o spolupráci,  o důslednou kontrolu jejich práce, aby se to opravdu  již naučily, pak to  zvládnou samy. V tomto je IV. třída zlomová, ale  nyní je to o to více  ztíženo  online výukou. Vím, že musí chtít hlavně žáci sami, jinak se nic nezmění.   Předem Vám velice děkuji za pochopení, vstřícnost a pomoc. 

Musím, vážení rodiče, pochválit většinu třídy, kdy děti již pracují výtečně při distanční výuce nebo se o to dlouhodobě  alespoň snaží, plní si  své školní povinnosti, připravují se  na hodiny, jsou aktivní v hodinách. Myslím, že se již naučily, s Vaší velkou pomocí, "se učit".  Pokračují  v tomto režimu již samostatně. Děkuji Vám za spolupráci.

 

ČJ - vypravování o víkendu, spisovný mluvený projev v souvětí, spisovné skloňování podstatných jmen, spisovné tvary přídavných jmen, bez parazitických výrazů v mluveném projevu.

M - římské číslice, upevnění učiva. 68/2. 68/3 první sloupec do ŠS.  DÚ 68/2 skupina A druhý a třetí sloupec, skupina B zbytek cvičení do ŠS, POSLAT DO 2.2. 8:00.

VL - dovysvětlení pojmů Soluň, věrozvěstové, odkud přišli, kam přišli. Práce s mapou, časovou osou. Přemyslovci - strana 16, první část nahoře, čtení textu, objasnění pojmů. Dějiny udatného národa českého, díl 12.  Ve středu budou chlapci zkoušeni, protože se nepřipravili na dnešní ústní zkoušení. Bude zkoušen i ten, kdo ještě  nebyl. Učebnice strana 14, 15 (otázky prolínají).


ČTVRTEK 28.1. . pololetní vysvědčení předáno formou informací  o klasifikaci k 1. pololetí školního roku v ŽK

PŘIPOMÍNÁM, PROSÍM: 

- dnes jeden žáček ZVDÚ, poslat do dnešní 21. hodiny zápisy z M: Damča, Alča +  všichni, kteří byli na online výuce, pošlou, prosím, do dnešní 21. hodiny zápisky z VL ke kontrole. Prosím, ohlídejte si termín odevzdání.  Děkuji. 

- v pondělí 1.2. ústní zkoušení z VL, strana 14

- do 2.2. dobrovolný DÚ ze čtení, báseň na straně 97, 3 sloky s nadpisem a s autorem recitace zpaměti

 

Římské číslice, zápisky i podklady v souborech na Teamsech, učebnice strana 68, skolakov.eu - Římské číslice

VL stručné zápisky ze strany 14, jsou uloženy v souborech na Teamsech, prezentace (také v souborech na Teamsech), skolakov.eu

ČTENÍ čítanka 102-103, pověst. Youtube.com Pověst o Svatoplukovi. Rčení, pořekadla, objasnění pojmů. 


STŘEDA 27.1. - děti  si i nadále pravidelně doma  čtou knihu dle svého výběru na referát

ČJ skloňování podstatných jmen rodu středního. Učebnice 109/11a, do ŠS. ÚJČ. 9 dětí mi má poslat zápisky ve ŠS z dnešní hodiny ke kontrole.

M souhrnné opakování.  Matematické pojmy. Učebnice 84/2, 85/4 - dú pověsit ponožky  a sledovat, zda uschne jedna za jiný čas než 5 dalších.

VL  učebnice strana 13-14 Konec slovanské bohoslužby, rozvoj řemesel, zánik Velkomoravské říše. Zápis do sešitu pouze:  5.7. státní svátek C+M.  V pondělí ústní zkoušení z otázek na straně 14.

ČTENÍ mezipředmětový vztah s VL čítanka 104 Český stát - plynulé čtení s porozuměním. Objasnění pojmů. Shrnutí textu. Klasický zápis do sešitu (název ukázky, autor, z knihy, tematický obrázek).


ÚTERÝ 26.1.

Připomínám, prosím: zítra při VL budou ústně zkoušeni ti, kteří nebyli zkoušeni v pondělí, z otázek na straně 12.

AJ - učebnice 77, 79. PS 69,70
GEO - trojúhelníková nerovnost,  konstrukce trojúhelníku. 120/3

ČJ  Barevná čeština 33/2. Učebnice 109/11 a - první věta. UJČ. DÚ Barevná čeština 35/1 DNES ODEVZDAT PŘI HLÁŠENÉM VÝBĚRU PS  DO ŠKOLY. 

ČTENÍ - čítanka báseň strana 97, stručný zápis (název, autor, z knihy) do sešitu čtení. Tematická kresba ke třetí sloce. Dobrovolný domácí úkol do 2.2. recitace zpaměti první 3 sloky (+ název a autor).


 PONDĚLÍ 25.1.  - pedagogická rada

- v úterý od 12:30 do 13:30  pro ŽK s Barevnou češtinou

- pátek pololetní prázdniny, bez online výuky

ČJ - vypravování o víkendu, spisovné tvary (s městy - s kouzly). Barevná čeština 34/1 DÚ skupina  A půlku cvičení, skupina B celé. NEPOSÍLAT, ZÍTRA DĚTI DONESOU PS DO SEŠIT.

M  převody jednotek objemu, učebnice strana 84. Skolakov.eu. Názorná demonstrace učiva. Zápis do ŠS. 84/1 první sloupec  a dva příklady z druhého sloupce společně. DÚ zbytek cvičení 1/84, POSLAT DO 8:00 DO 26.1.

VL působení Konstantina a Metoděje, strana 13, stručné zápisky do sešitu. Dějiny udatného národa českého. Kdo dnes nebyl zkoušen ze strany 12, bude ústně zkoušen ve středu.


PÁTEK 22.1. 


M GEOMETRIE konstrukce trojúhelníku. Strana 119. Zadání, náčrt, konstrukce, postup.

Časstrana 46, skolakov.eu

AJ učebnice 76 dole, 78 nahoře přivlastňování, PS 68/3 celé.


 

ČTVRTEK 21.1.  -  DVĚ DĚTI MI MAJÍ POSLAT ZÁPISKY Z DNEŠNÍ HODINY VL A ČTENÍ KE KONTROLE. 

ČJ skloňování podstatných jmen rodu středního. Tematické písně na youtube.com - Jana Rychterová Vzory podstatných jmen, pádové otázky.  BČ 32/1 dokončení. DÚ BČ 32/2 + napsat vzor nad neúplná slova. Poslat do 22.1. do 8:00.

M převody jednotek času. Dokončení 85/1. Skolakov.eu. DÚ 85/2, poslat do 22.1. do 8:00. Zítra geometrie, nutné kružítko, jinak nebudou moci děti sestrojit trojúhelník, tudíž by měly zbytečně za práci 5.

VL opakování tématu, objasnění pojmu Kosmas, kronika, kronikář. Velká Morava -strana 13, stručné zápisky do sešitu. Mapa- Velká Morava.  DÚ na 25.1. ústně odpovědi na otázky na straně 12/a (nekreslit). Ústní zkoušení.


STŘEDA 20.1. -  4 chlapci mi mají poslat ke kontrole dnešní zápis do sešitu z hodiny ČJ

ČJ skloňování podstatných jmen rodu středního. Učebnice strana 104, tabulku přepsat do sešitu. Učebnice strana  106  přehled skloňování. Skolakov.eu, skloňování podstatných jmen rodu středního. UJČ. BČ 32/1 - vzor kuře. ZÍTRA ZKOUŠENÍ Z PÁDOVÝCH OTÁZEK.

M převody jednotek času. Skolakov.eu. Učebnice strana 85/1- dokončení.

 

Vl + čítanka (98) Opakování tématu, prezentace, skolakov.eu. Minulost v pověstech. Učebnice VL strana 11, čítanka strana 98. Stručný zápis do sešitu. Pojmy: kronikář, Kosmas, kronika, pověst. Poslech youtube.com- Pověst o praotci Čechovi.


ÚTERÝ 19.1. - POZOR, PROSÍM:  ŽK I S PROSPĚCHEM K 1. POLOLETÍ Š.R. 2020/2021 BUDU VRACET DĚTEM V ÚTERÝ 26.1. OD 12:30 DO 13:30. VYSVĚDČENÍ DOSTANOU DĚTI AŽ PO NÁVRATU DO ŠKOLY.

GEO- konstrukce pravoúhlého trojúhelníku. Náčrt, postup, konstrukce. DÚ  na pátek kružítko, nutné, jinak nemohou děti rýsovat. Připomínám, prosím, na zítra kalkulačky.

 

ČJ Barevná čeština 28/1. Dú Barevná čeština 33/1, poslat do 20.1. do 8:00. Odůvodnění pravopisu. Skloňování podstatných jmen rodu středního, skolakov.eu

ČTENÍ  čítanka strana 95-96,  DÚ zapsat do sešitu čtení název ukázky, autora, obsah + tematický obrázek. Poslat do 20.1.do 8:00. 


PONDĚLÍ 18.1.

Zítra prosím výuka od  8:00 (AJ, GEO - pravítko s ryskou nutné, ČJ, ČTENÍ - čítanka nutná).

ČJ vypravování o víkendu s důrazem na slovní zásobu a spisovné tvary. Vzory rodu středního- skolakov.eu

VL strana 10 Sámův kmenový svaz, stručné zápisky. DÚ písemně do sešitu VL odpovědi na otázky na straně 10, poslat do 19.1. do 8:00.

 

M docvičení převodů jednotek délky, vzájemné převodní vztahy (m-mm, km-dm apod.) Jednotky času, převodní vztahy zapsány do ŠS. 85/1 první sloupec do ŠS, písemné násobení dvojciferným činitelem na kalkulačce (zatím neumíme). DÚ v ŠS, vloženo na Teamsech, poslat do 19.1. do 8:00. Na středu prosím kalkulačky či telefon. 


PÁTEK 15.1.

Milí žáci, vážení rodiče, do souborů na Teamsech jsem vložila prosím soubory, které děti mohou používat k výuce. V pondělí budou děti mít 3 hodiny (ČJ, M, VL). Od 11:00 bude pro některé děti (dané děti to vědí) probíhat intervence. Některá dítka nemají, prosím, potřebné pomůcky, či včas neodevzdávají dú. Termín odevzdání je, prosím, potřeba dodržet. Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám příjemný víkend...

 

M Geo - pravoúhlý trojúhelník, náčrt, konstrukce, postup. Učebnice strana 118. Další geometrie v úterý. Děti potřebují trojúhelníkové pravítko s ryskou, jinak nemohou rýsovat.

PŘ DÉLKA, mezipředmětový vztah s M. Učebnice strana 44, stručné zápisky do sešitu. Skolakov.eu- převody jednotek délky.

 


ČTVRTEK 14.1.


Zítra výuka od 8:00 do 11:00. M - GEO, je nutné, aby děti měly pravítko s ryskou, jinak nemohou pracovat. Připomínám prosím, že zítra od 12:30 do 13:30 mají děti přinést do školy PS z AJ, PS z ČJ  VS, ŽK. Kdo nepřinese, má prosím bohužel za 5. Je to prosím hlášené týden dopředu, s dětmi jsem se domlouvala. Je potřeba, aby se naučily plnit své povinnosti. Děkuji Vám.

 

ČJ učebnice strana 94, podstatná jména, dovysvětlení čísla podstatných jmen hromadných a pomnožných. Vzory rodu ženského, skolakov. eu. ÚJČ. Doplnění dvou slovních spojení ve cvičení 4 na straně 54, zápis do ŠS. DÚ PS VS 14/3,6. NEPOSÍLAT, DĚTI ZÍTRA PS ODEVZDAJÍ.

 

M Převody  jednotek délky. Práce s metrem, s pravítkem. Učebnice strana 82, přepis vztahů mezi jednotkami délky do ŠS. Cvičení 1 na straně 82, první sloupec společně do ŠS. DÚ 82/1 skupina A prostřední sloupec, skupina B prostřední a třetí sloupec. POSLAT DO 15.1. DO 8:00.

 

VL opakování tématu Keltové, prezentace, vložena na Teamsech. Učebnice strana 9 Příchod Slovanů, zápisky do sešitu, vloženy na Teamsech. V pondělí ústní zkoušení z odpovědí na otázky na straně 8 a 10 (opakování tématu Keltové a Slované).


STŘEDA 13.1.

Milí  žáci, vážení rodiče, stále se nedaří  opakovaně některým dětem důsledně si plnit své povinnosti a posílat úkoly v požadovaném termínu. Je to jejich povinnost. Děti si kazí zbytečně známky. Naposledy mají  děti možnost doposlat úkoly do dnešní 13. hodiny spolu s písemným zvláštním domácím úkolem.  Od této chvíle, prosím, pokud děti nedodrží termín odevzdání (stále připomínám, píši), dostanou 5. Bez dodatečného termínu, prosím. Jinak se plnit své povinnosti bohužel nenaučí. Je to na nich.  Pouze výjimečné případy (nemoc apod.) posoudím, prosím, individuálně.

 

ČJ dokončení PS 13 D, učebnice 53/2, podstatná jména přehled strana 94, pádové otázky. Skolakov.eu, vzory rodu ženského

M převody  a porovnávání jednotek hmotnosti, 83/3

 

VL Keltové, Dějiny udatného národa českého, učebnice strana 8, stručné zápisky, objasnění pojmů oppida, druidové, Bójové, duhovky. 


 

ÚTERÝ 12.1.

M převody jednotek hmotnosti, učebnice strana 83/1, první dva sloupce do šs. Skolakov.eu. DÚ do šs, třetí sloupec ze cvičení 1 na straně 83. Poslat do 8:00.

 

ČJ spolu s mapou ČR- 53/2 první dvě věty odůvodnit, doplnit a přepsat do sešitu. Skloňování podstatných jmen, číslování slovních druhů.  Skloňování podstatných jmen. Vzory rodu ženského. Skolakov.eu. Dú z PS VS 13/g,h bez očíslování slovních druhů. NEPOSÍLAT. DĚTI DONESOU PS V PÁTEK. Zopakovat pádové otázky ze strany 94.

 


 

 

PONDĚLÍ 11.1.

V úterý a ve čtvrtek děti mohou prezentovat (ne číst) dobrovolné referáty z PŘ a Vl a vylepšit si tím případně známku.

 

ČJ vypravování o víkendu. Určování slovních druhů 68/2. Odůvodnění  a doplnění ii,í/y, ý po obojetných souhláskách. DÚ Z PS Vyjmenovaná slova 13/e,f + očíslovat slovní druhy. NEPOSÍLAT, DĚTI MI ODEVZDAJÍ V PÁTEK PS VE ŠKOLE, POTÉ SI ZKOTROLUJI.

VL opakování s ústním zkoušením. Učebnice strana 7 doba bronzová, železná. DÚ (v rámci VL i ČJ) písemně do středy 13.1. do 8:00 odpovědi na otázky na straně 7. Kresby Zdeňka Buriana jsou na straně 6. Skupina A napíše polovinu, druhou polovinu prosím může nadiktovat rodičům či sourozencům. 

 

M procvičení písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení. PS 28/17 první dva příklady i se zkouškami 


PÁTEK 8.1.

M dokončení cvičení 14/28 z PS. Jednotky hmotnosti (mezipředmětový vztah s př), učebnice strana 83. Skolakov.eu- 4.ročník, jednotky hmotnosti, převod z kg na g (násobením 1 000).

PŘ hmotnost, strana 45. Zápis do sešitu. Skolakov.eu- jednotky hmotnosti. 

TÉMATA NA DOBROVOLNÉ REFERÁTY K VYPLEPŠENÍ ZNÁMKY (ústně nebo písemně, nečíst z papíru, odkaz na literaturu či webovou stránku, tematická fotografie či obrázek):

PŘ - zima (témata k učebnici strana 42-43), hmotnost, čas, teplota, délka

VL- pravěk 


ČTVRTEK 7.1.

Kdo si chce vylepšit známku z VL či PŘ, připraví si ústně či písemně tematický referát na hodinu. Aktivita a snaha je na Vás.

ČJ kontrola Dú koleda  Tři králové, význam slov kadidlo, myrha (ne myrta), vynšovat, mysl- ÚJČ. 68/2 a první věta písemně do DS. DÚ : A skupina další 3 věty písemně z cvičení 2a/68 do DS, B skupina zbytek cvičení.

VL  Starší doba kamenná, mladší doba kamenná. Prezentace - uložená v Teamsech. Práce s učebnicí strana 5-6. Zápisky do sešitu. DÚ kouknout na DUNČ 2. a 3. díl. Zítra  si ústně ověřím. V pondělí  ústní zkoušení.

 

z PS do ŠS dokončení 28/13, 28/14.


 

STŘEDA 6.1.

ČJ pranostika ke Třím králům. Dú youtube.com-  poslechnout si koledu  My 3 králové. Vlastnosti 66/5 ústně.

M upevnění písemného dělení, násobení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování.

VL PRAVĚK zápisky z učebnice na straně 5. Doba kamenná. Dějiny udatného národa českého. Zítra ústní zkoušení z dnešní  probrané látky.

ZÍTRA VÝUKA OD 8:00 DO 11:45 (ČJ, VL, VL, M). PROSÍM, ABYSTE OMLOUVALI A ZDŮVODŇOVALI POZDNÍ PŘÍCHODY DĚTÍ NA ONLINE VÝUKU ČI OPUŠTĚNÍ ONLINE VÝUKY. ZAPISUJE SE VŠE DO TK. DÍTKA SE OMLUVILA I KONRÉTNÍ VYUČUJÍCÍ. 


 ÚTERÝ 5.1.

INFO: ve středu výuka od 8:00 do 11:45 (AJ, M, VL, ČJ)

           ve  čtvrtek výuka od 8:00 do 11:45 (ČJ, VL, VL, M)

           v pátek výuka od 8:00 do 11:00

 

ČJ SLOH - vlastnosti. Učebnice 66/5 ústně. DÚ písemně do slohu 66/6 (A skupina 2 věty, B skupina 4 věty). Poslat do 8:00.

 

M - opakování písemného dělení jednociferným dělitelem a zkouška písemným násobením (2 žáci prosím učivo stále neovládají, prosím o domácí docvičení učiva).  DÚ PS 28/13 jen součet. Poslat do 8:00.


 

PONDĚLÍ 4.1. - pozor, zítra 5.1., výjimečně výuka od 10:00 do 11:45 (ČJ, M)

ČJ - ústní vypravování o vánočních prázdninách, vánoční nadílce, stráveném Silvestru. Zaměření na slovní zásoba, neopakování se stejných výrazů, spisovné tvary, ústní projev v souvětích, aktivní naslouchání ostatních. DÚ  vybrat si jeden dárek z vánoční nadílky, písemně ho ve větných celcích popsat do slohového sešitu, bez opakování stejných výrazů. Nakreslit tematický obrázek. Poslat do 5.1. do 8:00. Návodné otázky k popisu: K čemu slouží? Jak vypadá? Jak dárek užívám? Atd.

 

VL - učebnice dějepisná část. Práce se stolním kalendářem, význam státního svátku 1.1., seznam státních svátků během celého kalendářního roku. Práce s textem z učebnice a zápis do sešitu,  strana 4- Kalendář, přerýsovat časovou osu do sešitu i  s popisem.  


 

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě jste zaznamenali, že další rok 2021 zahájíme bohužel opět distanční výukou. Zatím je plánována do 10.1., zda tomu tak opravdu bude, uvidíme.

UVIDÍME SE PROSÍM V PONDĚLÍ 4.1. OD 8:00 DO 11:00 NA TEAMSECH. NA VŠEM OSTATNÍM SE DOMLUVÍME OSOBNĚ NA TEAMSECH. 

V PONDĚLÍ  4. 1. 2021 OD11:00 DO 11:45 BUDE PROBÍHAT PEDAGOGICKÁ INTERVENCE. 

 

V ÚTERÝ 5.1. BUDE DISTANČNÍ VÝUKA VÝJIMEČNĚ OD 10:00. 


PROSINEC

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme Vám klidné a zdravé prožití svátků vánočních a klidný a zdravý rok  nový rok 2021...

Simona Šíchová Chaloupková a Jitka Drofová

 

 • středa 16.12. beseda se spisovatelkou, výběr 50 Kč
 • výuka do pátku 18.12.
 • od 21.12. do 3.1.2021 vánoční prázdniny, ZŠ i ŠD uzavřeny
 • nástup do školy 4.1.2021

 

 


LISTOPAD

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci při distančním vzdělávání. Od pondělí, návratem k prezenční výuce,  "se uleví", Vám, dětem,  i mně. MOC PROSÍM, OPĚT SE VRÁTÍME K MODELU KOMUNIKACE PŘES ŠKOLNÍ TELEFON A E-MAIL. V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH JSEM PŘÍPADNĚ K DISPOZICI NA MOBILNÍM ČÍSLE, ALE PROSÍM OPRAVDU POUZE V  MIMOŘÁDNÝCH  PŘÍPADECH. VELMI VÁM DĚKUJI ZA RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ. Hezký víkend a v pondělí s dětmi na viděnou...

 


DŮLEŽITÉ: PANÍ KUCHAŘKY ŽÁDAJÍ O NAHLÁŠENÍ OBĚDŮ OD 30.11. DO PÁTKU 27.11. DĚKUJEME. 


PLÁNOVANÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO 21.12. A 22.12. ZŮSTÁVÁ, MŮŽETE SE VÁNOČNĚ NALADIT. 


 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÁS  K NÁSTUPU DĚTÍ  ZPĚT DO ŠKOLY 30.11.:

 

 Jak to bude vypadat?

 • bez online výuky, prezenčně proběhne výuka ve škole

 

 • sraz ráno u lípy v 7:45 (prosím přesně),s sebou 2 roušky (pytlík), děti se nesmí míchat, ani v ŠD. Děti i my musíme mít celý den roušku, nařízení MŠMT.

 

 • ŠD pro žáky 4. ročníku bude u nás ve třídě (ráno i odpoledne), zvažte, jak družinu využijete a informujte nás, prosím, potřebujeme to vědět z organizačních důvodů

 

 • nedružinové děti, které chodí na oběd, půjdou na oběd se čtvrťáky, kteří chodí do ŠD

 

 • výuka dle rozvrhu, i s odpoledkou, BEZ TV A HV (místo TV bude VL, místo HV ČJ nebo M)

 

 • pedagogická intervence od 30.11.  bude přesunuta na pondělí od 7:00 ráno, a s jedním žákem ve čtvrtek od 7:00, nahlaste prosím daným 2 žákům případně oběd. Odpoledne probíhá ve škole družina.

 

 • kroužky neprobíhají

 

 • "třetí osoby" do školy nesmějí, čekejte prosím na děti před školou, či si vše domluvíme individuálně

PROSÍM VE ČTVRTEK 26.11. OD 13:00 DO 14:00 VYBÍRÁME ŽK A ŠS Z ČJ S DOPSANÝMI CVIČENÍMI Z 13.10., dvě jsme dělali při online výuce, stačí mi pouze neúplná slova, zbývající dvě cvičení chci prosím přepsat celá, A skupina půlku cvičení. Děkuji Vám.

 


PÁTEK 27.11.

ČJ psaní cizích slov, učebnice strana 39, 40. Zápis do domácího sešitu, 40/8 psaní neúplných slov

M trénování a upevnění malé násobilky. DĚTI POTŘEBUJÍ OVLÁDAT PRO NOVÉ UČIVO - PÍSEMNÉ DĚLENÍ.

VL  VODNÍ NÁDRŽE, učebnice strana 27, tvoření zápisků do sešitů. DÚ do pondělí, ústní zkoušení: otázky na straně 25 a 27.

 


ČTVRTEK 26.11. 

ČJ  vlastní podstatná jména:  do šs 38/8 a, najít na mapě. DÚ do domácího sešitu  37/6 A skupina 2 věty, B skupina 4 věty, 30.11. diktát ve škole. Poslat.

M malá násobilka, matematické pojmy, dělení se zbytkem:  do školního sešitu 55/4 3. a 4. sloupec. DÚ: 55/4 1. a 2. sloupec, ústně zkouška. 

 


STŘEDA 25.11.

ČJ: pranostika svatá Kateřina, ústně s mapou 37/7, 38/8  VLASTNÍ PODSTATNÁ JMÉNA

 

M: ČÍSLA NAD 10 000, UČEBNICE 49/1,2,3. ŠKOLÁKOV. DĚTI MUSÍ DOTRÉNOVAT MALOU NÁSOBILKU, PROSÍM, JE NUTNÉ PRO NOVÉ UČIVO- PÍSEMNÉ DĚLENÍ. JE TO NA NICH.

 PŘ  ZIMA učebnice 41-43. Opakování otázky strana 65. Školákov.eu - savci

 


ÚTERÝ 24.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ - 36/5 dú  písemně do šs 2 věty A skupina, 3 věty B skupina. S mapou, ústně 37/6.

M - malá násobilka. Písemné násobení. DÚ: 39/4

 


 PONDĚLÍ 23.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ 36/4 třetí řádek za dú, poslat prosím

M geometrie, malá násobilka, písemné násobení. JE NUTNÉ, RPOSÍM,  DOCVIČIT MALOU NÁSOBILKU PRO NOVOU LÁTKU PÍSEMNÉ DĚLENÍ.  Jinak děti učivo nezvládnou. 

VL- učebnice strana 25, zápisky = obrázek řeky i s popisem, dělení vody. Otázky dole k ústnímu opakování. PL Opakování III. - Povrch, vodstvo. Dokončit za dú, poslat prosím.


PÁTEK 20.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ Vlastní/obecná podstatná jména, 35/4, mezipředmětový vztah s Vl, práce s mapou, pojem vyhledat na mapě

VL-skolakov.eu, mapa Zlínského kraje,  práce s mapou, PL 16/2,3 vodstvo ČR, řeky, úmoří

M - geometrický diktát,  kolmice, pravý úhel, strana 116,117, 118. Skolakov.eu - zaokrouhlování.


ČTVRTEK 19.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ vlastní a obecná podstatná jména strana 35-36, 35/c, d. DÚ 35/c poslat  do 20.11. do  8:00

M rýsování kolmic strana 116,117. Dú v geo, zjistit si od spolužáků, prosím.

 


STŘEDA 18.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

ČJ  Vlastní podstatná jména (mezipředmětový vztah s Vl), str. 34,35. Zápis do sešitu: VLASTNÍ PODSTATNÁ JMÉNA - označují 1 určitou osobu, zvíře, město, řeku...(věc). Ústně 34/2 a, ukázat vlastní podstatná jména na mapě.

 

M geometrie - rýsování kolmic, uč. str. 116-117. Zápis do sešitu RÝSOVÁNÍ KOLMIC, sestrojení přímky p a přímky s, která je kolmá na přímku p.

 

PŘ  savci v okolí lidských sídel, učebnice str. 58-59. Zápisky do sešitu: SAVCI- myš domácí (všežravec), potkan obecný (všežravec, šplhá, plave), netopýr hvízdavý (kolonie, létá, loví v noci), kuna skalní (půdy domů, loví v noci). DÚ DO 25.11. STR. 59 - USTNÍ ZKOUŠENÍ


PONDĚLÍ 16.11.

PROBRÁNO, ZADÁNO

ČJ- vypravování o víkendu, přímá řeč, pročítání strana 1864

M - 37/5,2,3 slovní úlohy, matematické pojmy, skolakov- čtení čísel v řádech desetitisíců

VL - význam zítřejšího státního svátku, zápis do sešitu, DUNČ 110. díl, stream.slavné dny/17.11. DÚ  PL  z 13.11. cvičení 5,6, POSLAT DO DNEŠNÍ 21. HODINY

ZÍTRA BEZ ONLINE VÝUKY. HEZKÉ VOLNO...

 

 


 

PÁTEK 13.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO

Čj  Bajka Vlk v rouše beránčím, přímá řeč, synonyma, slovní druhy, poučení

VL pracovní listy "práce online 13.11.", práce s mapami, DDÚ cvičení 4 na PL, písemně poslat do 16.11. do 8:00. KE KONTROLE ÚPRAVY ZÁPISU  POŠLE POSLEDNÍ DVA NAFOCENÉ  ZÁPISY V SEŠITĚ : Máťa (ostatní již poslali), DO DNEŠNÍ 20. HODINY. 

M tabulková evidence, 37 4 b. Přerýsování a doplnění tabulek. Matematické pojmy součin, činitel, menšenec, menšitel, rozdíl. KE KONTROLE ÚPRAVY V SEŠITĚ POŠLE PROSÍM DO DNEŠNÍ 20. HODINY PŘEFOCENÝ  ZÁPIS TERKA, DAMČA. Adámkové poslali, ukázali.


ČTVRTEK 12.11.

PROBRÁNO A ZADÁNO:

ČJ  Bajky - pojmy Ezop, zosobnění,  poučení. Zápis do sešitu. Čtení bajky Liška a čáp. Přímá řeč. DÚ:PŘEČÍST BAJKU  ZAJÍC A ŽELVA, ZAPSAT DO SEŠITU JEJÍ NADPIS A VYPSAT 10 SLOVES Z BAJKY. ZÍTRA SE K BAJCE VRÁTÍME. POSLAT DO 13.11. DO 8. HODINY RANNÍ. MATĚJ, TÝNKA, MARŤA,  DAMČA MI POŠLOU DNEŠNÍ ZÁPISKY V SEŠITĚ ČTENÍ (KONTROLA ÚPRAVY).

 

M písemné násobení, slovní úlohy ze života. 36/2,4.  Zápis v desítkové soustavě, bankovky, mince, mezipředmětové vztahy, finanční gramotnost.  36/5, PÍSEMNĚ DO ŠS, POSLAT DO 13.11. DO 8.HODIN.


 STŘEDA 11.11. 

PROBRÁNO

ČJ 30/8 - druhá věta, očíslování slovních druhů, podmět, přísudek. 

PŘ- pranostika sv. Martin, učebnice str. 57-59, zápisky do sešitu

M- prezentace skolakov.cz- písemné násobení (123*9)

 


PONDĚLÍ 9.11.

PROBRÁNO A PŘÍPADNĚ ZADÁNO:

ČJ - vypravování o víkendu dle větných vzorců. DÚ DO 10.11. DO 8:00 POSLAT  POPIS DOMÁCÍHO MAZLÍČKA PODLE OSNOVY A S OBRÁZKEM.

 

M - porovnávání čísel nad 10 000, čtení velkých čísel 50/1, 50/5. DÚ DO 10.11. DO 8:00 POSLAT  DOKONČENÍ 50/5.

 

VL  povrch ČR, kraje a krajská města SKOLAKOV,  práce s mapou, slepá mapa, učebnice strana 22/2,3, stručný zápis do sešitu. DOBROVOLNÝ DÚ DO 13.11. DO 8:00 POSLAT PÍSEMNĚ 24/1,2,4.


PÁTEK 6.11.

ČJ sloh popis domácího mazlíčka dle osnovy (vzhled, živočišná třída, péče o něj, vlastnosti), obrázek

 

M zaokrouhlování, porovnávání čísel nad 10 000, písemné sčítání  a odčítání čísel nad 10 000, str. 50 -51

 

VL- ústní zkoušení, hlášené, otázky strana 21.Pohoří ČR a jejich nejvyšší vrcholy, 22 - 23.  Práce s mapou. Skolakov, kraje ČR, pohoří ČR slepá mapa


 

ČTVRTEK 5.11.

ČJ - slovo mnohovýznamové Lada (malíř, automobil), říkadla Josefa Lady, předpony/předložky 27/2 dokončit, písemně poslat do 6.11. do 8:00 jinak bude ohodnoceno 5. ÚJČ - trojúhelník, neúplný, neúspěch, neútulný. Skolakov.eu

 

M - písemné sčítání, odčítání, pokračování na straně 35/5, do ŠS. ZAOKROUHLOVÁNÍ - matematika.hrou.cz, DÚ PS 26/1 poslat do 6.11. do 8:00 jinak  bude ohodnoceno 5.

 


 

STŘEDA 4.11.  

DNES  4.11.  OD 14:00 DO 15:00 MI PROSÍM VY NEBO DĚTI PŘINESTE  ŽK (ZAZVOŇTE, NESMÍ ZŮSTAT NA CHODBĚ, JSOU V NICH OSOBNÍ ÚDAJE) A VYPRACOVANÉ PRACOVNÍ LISTY A PRACOVNÍ SEŠIT BAREVNOU ČEŠTINU.

 

PŘÍŠTÍ TÝDEN  SI DĚTI ŽÁKOVSKÉ KNIHY OPĚT SE ZAPSANÝMI ZNÁMKAMI VYZVEDNOU OD 11:00 DO 12:00, OBDRŽÍ I PRACOVNÍ LISTY. PŘÍŠTÍ STŘEDU MI PROSÍM DĚTI ODEVZDAJÍ ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT Z ČJ. PŘÍPADNOU ABSENCI ZAPIŠTE PROSÍM TAKÉ DO ŽK. DĚKUJI VÁM.

DNES PROBRÁNO:

ČJ UČEBNICE str. 26 dole předpony a psaní ú, 27/2 doplnění neúplných slov, zápis do ŠS

M  procvičení písemného odčítání, učebnice str. 35/5 do ŠS, matematické pojmy, zaokrouhlování

PŘ učebnice strana 54, 56 ZVÍŘATA V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ, DOMÁCÍ ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST ( toto zapsat také do sešitu), popis domácích mazlíčků i v rámci slohu

 


ÚTERÝ 4.11.

ČJ - kontrola a vysvětlení vypracovaných cvičení v Barevné češtině na straně 23,25,26

M - procvičení písemného sčítání a odčítání do 10 000, zaokrouhlování čísel.  DÚ  do středy 34/3 zbytek cvičení, součty zaokrouhlit na sta. 

 


 PONDĚLÍ 2.11.

ČJ     SLOH - ústně dle osnovy jsem trénovali vypravování o podzimních prázdninách, za dú písemně do zítřka. 

 

M - výklad písemného sčítání, odčítání, násobení. Str. 34,35,36. Zápis do ŠS. DÚ: 34/1 2. a 3. příklad, 35/3 2. a 3. příklad.

 

VL - opakování str. 11. Strana 20 -21 POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY, zápis do sešitu (obrázek uprostřed  u holčičky str. 20 i s popisem ) Do pátku odpovědi na otázky na str. 21


ŘÍJEN

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Od 2.11. do odvolání bude i nadále probíhat online výuka od 8:00 do 11:00, ÚTERÝ A ČVRTKY do 11:40, PRVNÍ DVĚ HODINY  AJ. Děti proberou učivo s vyčující, dostanou dú, který si následující den zkontroluji. Jako ve škole. Děti, které nebudou výuce přítomny, musí být rodiči omluveny a musí si samy učivo dozjistit a dopracovat. Tak jako ve škole. Velice Vám předem děkuji za spolupráci. Zdravím Vás a děti...

 


PÁTEK 23.10. online výuka od 8:00 do 11:40, 4. hodinu od 11:00 do 11:40 AJ. Připravte se prosím na hodinu, vypracujte si cvičení, která máte na papíře pro domácí práci offline. ZÍTRA PROSÍM SLOH, PŘIPRAVTE SI PŘED HODINOU SEŠIT SLOHU A NÁŠ ROZVRH (V ŽK). Prosím distanční vzdělávání je povinné jak v online (vzhledem k možnostem a připojení), tak v offline režimu. Je nutné být na hodinu připraveni předem jako ve škole, ne  si hledat pomůcky během hodiny, prosím. Brzdí to práci. Děkuji.

PROBRÁNO A ZADÁNO  - HEZKÉ PRÁZDNINY,  "CHOĎTE S UŠIMA A OČIMA NASTRAŽENÝMA " - UČÍME SE PRO ŽIVOT.   

2.11. BUĎ VE ŠKOLE NEBO OPĚT ONLINE. SLEDUJTE TYTO STRÁNKY, INFORMACE NALEZNETE DO 1.11. ZDE. 

ČJ SLOH (mezipředmětový vztah s M)- ROZVRH HODIN str. 27-28, rozpis hodin a přestávek. Zápis do sešitu.

 

VL - kalendáře, státní svátek 28.10. a jeho význam, zápis do sešitu. Dějiny udatného národa českého díl 95., práce s mapou, historické území Československa. Kontrola zadaného úkolu. Učebnice strana 11- otázky. Jsou i za dú do 2.11. Zda ústně či písemně je na dětech. Budu zkoušet. 

 

M- SLOVNÍ ÚLOHY, PRÁCE S PENĚZI, SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ- opakování matematických pojmů (menšenec, menšitel, rozdíl). Jednoduché, kombinované slovní úlohy, učebnice 21/2,3. Zápis do sešitu. Výsledek 1 157 - rozklad v desítkové soustavě, názorná ukázka na bankovkách, zaokrouhlování na tisíce, sta, desítky.

 

AJ- ZJISTIT SI OD SPOLUŽÁKŮ.


ČTVRTEK 22.10. online výuka od 8:00 do 11:00 ČJ, M, VL. Od 10:45 do 11:00 individuální konzultace. Připravte si prosím dopředu  učebnici, sešit, PČP, M PS, ŠS, VL učebnici, sešit, soubory map a psací potřeby, ať se tím nezdržujeme, prosím, "jako ve škole".

PROBRÁNO A ZADÁNO:

ČJ - PROCVIČENÍ PŘEDPONY OB- učebnice strana 26/3 ústně, 26/4 neúplná slova přepsat do sešitu.  Vyhledávání v PČP - vjezd (skloňování, 2.pád bez vjezdu jako hrad bez hradu). Skolakov.

 

M- PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ, MATEMATICKÉ POJMY MENŠENEC, MENŠITEL, ROZDÍL - učebnice strana 21, přepsat do ŠS nadpis a příklad s matematickými pojmy MENŠENEC, MENŠITEL, ROZDÍL. Do ŠS  písemně cvičení 1 na straně 21. Dopracovat za dú, zítra zkontrolujeme, budu chtít prosím vidět na kameru. Skolakov.

 

VL - učebnice strana 11 OSTRAVA, ZLÍN. Stručné zápisky zapsat do sešitu. Práce s mapkou vlevo v učebnici na straně 11, všechny pojmy objasněny. Práce s  fialovou mapou z vlastivědného souboru- kraje a krajská města. České pexeso - Zlínský a Moravskoslezský kraj. Znovu připomínám dú do zítřka, budu ho chtít, prosím, vidět na kameru. Některé ukázaly již dnes.


STŘEDA 21.10.  online výuka od 8:00 do 11:00 ČJ, M, PŘ. Po každých 45 minutách 15 minut přestávka. PŘIPRAVTE SI PČP NA ČJ. Od 10:45 do 11:00 individuální konzultace.


Probráno a zadáno:

M ps 16/1,2 DOKONČIT DO ZÍTRA JAKO DÚ, BUDU CHTÍT VIDĚT NA KAMERU, ČI POSLAT PŘES WA,  PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ, SKOLAKOV.EU, KONTROLA DÚ ZE VČEREJŠKA 34/2

 

ČJ - Předpona ob-, v-, učebnice str. 25, PČP str. 18. Do sešitu zapsáno : Předpony ob-, v-, oběd, objednávka, objezd, oběť.

 

PŘ - otázky str. 65, opakování PARK. Dnes "stálí ptáci v parku", učebnice str. 63 a 64. Zápisky do sešitu formou pojmové mapy.  Skolakov.eu - prvouka 3.ročník, prezentace ptáci, zvuky ptáků.


ÚTERÝ 20.10. práce probraná na online výuce a úkoly z ní: 

ČJ - PŘEDPONY A PŘEDLOŽKY BEZ, ROZ, VZ- projeli jsme stranu 24,  do sešitu jsme si přepsali obdélník nahoře, cvičení 24/2 ústně, cvičení 24/3 polovinu písemně skupina B do ŠS, ústně skupina A. Vysvětlili jsme si obdélník dole na straně 24.

 

M- ps 35/1 - kontrola dú, 35/2 - velikost úseček trojúhelníků, obdélníků. U obdélníků jsou protilehlé strany stejně dlouhé. Trojúhelníky rozlišujeme na rovnostranné, rovnoramenné, pravoúhlé. DÚ DO ZÍTŘKA 34/2

PŘ - str. 60,61,63. Téma PARK- ideálně jít do parku " s očima a ušima nastraženýma"


 

 

PONDĚLÍ 19.10.   dopracujte PS z M 35/3, úsečky seřaďte od nejdelší po nejkratší, zítra zkontrolujeme. DÚ z VL do pátku, stručné zápisky ze str. 10 Olomouc, Brno, budu chtít vidět na kameru. Děkuji.

online výuka od 8:00 do 10:00. ČJ (učebnice, školní sešit, psací potřeby), VL (učebnice, sešit, mapy), M (PS, pravítko, ořezaná tužka).  


 

PÁTEK 16.10.  -   se proběhla online od 8:00 do 10:00. Zvládli jsem PS z ČJ Barevná čeština 21/1,2, zopakovali jsme rozdíl mezi předponami a  předložkami.  Při  vlastivědě jsme zopakovali otázky a odpovědi ze strany 19,  ve vlastivědných soubor jsme pracovali s fialovou mapou- hledali jsem Liberecký kraj a krajské město Liberec, Královehradecký kraj a krajské město Hradec Králové, v učebnici na str. 9 jsem četli text a zapsali jsme zápisky do sešitu:  LIBEREC - řeka Nisa, Liberecký kraj    HRADEC KRÁLOVÉ - soutok Orlice a Labe, Královehradecký kraj, Petrof. KDO NEMÁ, PROSÍM DOPÍŠE SI.

Pracujte prosím dál na zadaných cvičeních, kdybyste měli otázky, připravte si je, dovysvětlím, zodpovím. Zdravím Vás a rodiče.  Hezký víkend...

 


ČTVRTEK 15.10. - pracujte prosím dle přehledu, odškrtávejte si vypracovaná cvičení.  Kdyby byl s něčím problém, dovysvětlím, probereme. Dnes se online setkáme od 10:00 do 12:00. Vezmeme si čj, m, př. K ruce prosím učebnice, pracovní sešit vyjmenovaná slova (malý zelený), pracovní sešit na M, školní sešit z čj, z m, sešit přírodovědy,  psací potřeby. Uvidíme, zda zvládneme i zápisky. Přeji Vám úspěšnou práci a hezký den. Zdravím Vás a rodiče.

 

RODIČE VŠECH ŽÁKŮ MAJÍ MOŽNOST VYZVEDÁVAT SI OBĚDY DO EŠUSŮ OD 11:30 DO 12:00. NA DANÝ DEN SI MUSÍ, V PŘÍPADĚ ZÁJMU,  OBĚDY NAHLÁSIT DO 8. HODINY RANNÍ!!!! POZDĚJI NE. 


STŘEDA 14.10. - milé děti, rodiče, děti mají zadanou domácí práci, kterou si mají rozvrhnout. Dnes cca mezi 11.-12. hodinou se zkusíme spojit online, včera jsme si ukazovali. Nedaří se mi nyní připojit se (si přetížení), stejně jako včera, snad to dopoledne půjde lépe. Kdyby ne, zkusíme zítra přibližně asi ve stejný čas. PROSÍM O SLEDOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDU SEM PSÁT INFO. Plánované plavání od 25.11. je prozatím přesunuto na neurčito.

 

Rodiče mají možnost vyzvedávat svým dětem obědy do ešusů. Týká se všech dětí, i těch které do ŠJ nedocházely.  Je třeba oběd nahlásit do 8. hodiny ranní a vyzvednout si  je mezi 11:30 - 12:00 s ešusem.

 

Ve čtvrtek proběhne online výuka od 10:00 do 12:00.


 

Vážení rodiče, z nařízení Vlády ČR je od 14.10. do 1.11. uzavřena ZŠ. Sejdeme se ve škole 2.11.  Děti dnes obdržely práci na distanční vzdělávání a budeme se setkávat online.

Případný postup jde dohledat i na youtube.com - Tomáš Jun, návod pro žáky.

 

Prosím, aby si zítra přinesly děti notebooky, telefony, pokusíme se společně přihlásit do office.com, budou mít již vygenerovaná hesla. V tomto prostředí bude probíhat online výuka. Děti dostanou ode mě i podrobný postup pro přihlášení se, zkoušeli jsme to i dnes. Je to nové i pro mě. Pokus - omyl. Prosím Vás o pravidelné sledování těchto  webových stránek. Děkuji Vám. Přeji Vám klid a zdraví. 

 

 • od  pondělí 5.10.  se omezí (prozatím na 14 dnů) rámci vyhlášeného nouzového stavu náplň hodin hudební výchovy, která  bude probíhat bez zpěvu, zejména v teoretické a poslechové rovině.   PO TUTO DOBU NEBUDE PROTO V ČINNOSTI  HUDEBNÍ KROUŽEK. Jinak se změny 1. stupně výrazně nedotknou. TV probíhá i nadále, pokud nám to dovolí počasí, budeme chodit ven.

 

 

 • dětem budou předány dotazníky, které zmapují Vaše možnosti pro "vzdělávání na dálku, z domova", v souvislosti s COVIDEM 19 či přírodních katastrof (ne běžných onemocnění).  Prosíme o jejich vyplnění a předání zpět. Jedná se nám především o Vaše možnosti či nemožnosti  práce v onlineovém prostoru,  účast na onlineových hodinách, o pravidelné sledování webových stránek školy  s informacemi a prací zadanou pro domácí samostudium apod., abychom zvážily formy práce pro případ individuální karantény či karantény třídy pouze v souvislosti s COVIDEM 19 (ne s nastydnutím apod.).  Distanční vzdělávání ("na dálku", " z domova") je nově zapracováno i do Školského zákona, je tudíž povinné pro žáky, zákonného zástupce i školu.

 

 

 

  

 • od 1.10. do 31.11. probíhá sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Každé ráno od 7:50 do 8:10 u vchodu do ZŠ ( v souvislosti s COVIDem 19).

 

 • od pondělí 26.10. do 30.10. podzimní prázdniny, 28.10. státní svátek, ŠD I ZŠ JSOU UZAVŘENY

 


ZÁŘÍ

V pátek 25.9. (viz informace v médiích), po důsledném vyhodnocení situace, naše ZŠ nevyhlásí ředitelské volno. Děti přijdou do školy.

 

ODKAZ, KDE NAJDETE  VŠECHNY ODPOVĚDI NA OTÁZKY OHLEDNĚ PRAVIDEL FUNGOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH:  www.msmt.cz

 • v úterý 1.9. bude slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 v parku pod školou od 8:00 jen pro děti a rodiče prvního ročníku (nařízení MSMT), my se sejdeme s dětmi v 7:50   u lípy před školou a půjdeme společně s dětmi hned do třídy. V 8:45 budou děti odcházet samostatně domů. Kdo si je prosím chce osobně převzít, informujte mě prosím dopředu (osobně, písemně). TENTO DEN NENÍ ŠD V PROVOZU. AŽ OD 2.9. na základě vyplněných zápisních lístků (jako každý rok).

 

 

 • středa 2.9. výuka od 8:00 do 10:45
 • čtvrtek 3.9., pátek 4.9. výuka od 8:00 do 11:40
 • od 7.9. výuka dle rozvrhu
 • činnost zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 14.9.
 • 24.9. nepřítomnost TU 
 • 28.9. státní svátek - ZŠ, ŠD UZAVŘENY

 

 

Podkategorie