červen

ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

 11. 6. MATEMATIKA

 12. 6. VLASTIVĚDA

 13. 6. ANGLICKÝ JAZYK

 15. 6. ČESKÝ JAZYK

 18. 6. PŘÍRODOVĚDA

------------------------------------------------------------------

14. 6. Cyklistika - podrobnosti v deníčku

15. 6. Poslední zvonění pátého ročníku

22. 6. Exkurze do Černošína - podrobnosti budou upřesněny

29. 6. Předávání vysvědčení (8.00 - 8.45) školní družina v provozu do 15.30