ČERVEN 2021

 

 

  POVINNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ BUDE PROBÍHAT KAŽDÉ PONDĚLÍ

   - antigenní test je podmínkou přítomnosti žáka ve škole

   - pokud rodiče odmítají testovat své dítě, musí doložit prohlášení o nesouhlasu

     s testováním, žák nesmí být přítomen ve škole, nebude mu poskytována

     distanční výuka

   - testování se neprovádí u žáků kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci

     a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT - PCR testu s pozitivním výsledkem

     (tuto skutečnost musí rodiče žáka prokazatelně doložit)

 

ORGANIZACE VÝUKY

   - podle původního rozvrhu, který žáci obdrželi v září  (HV nahrazena jinými předměty)

    - při výuce ve třídě již žáci nejsou povinni nosit roušku

      o přestávkách a ve společných prostorech školy roušku mít musí

   - zájmové kroužky opět probíhají

-----------------------------------------------------------------

14.6. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

14.6. kontrolní písemná práce z ČJ

15.6. kontrolní písemná práce z M

29. 6. třídní celodenní výlet (informace v deníčku)

30. 6. slavnostní předání vysvědčení