Září 2021

Poslední aktualizace: 6. 9.

 

Vážení rodiče,

dostali jste hesla (pro rodiče, pro žáka) do programu BAKALÁŘI, kam od letošního roku budeme zapisovat dětem známky místo do tištěných ŽK. Do mobilu lze stáhnout zdarma aplikaci BAKALÁŘI. Můžete zde komunikovat s učitelem a omlouvat absenci. Absenci je však vždy nutné zapisovat do žák. průkazů! Není vhodné, aby se děti přihlašovaly přes rodiče a opačně. Návod k přihlášení naleznete na úvodní stránce našeho webu.

Dále poprosím, pokud ještě doma máte kartičky s čísly z 1. třídy na matematiku, aby je děti přinesly do školy, ještě je chvíli využijeme.

Během září budou také probíhat referáty o přečtené knize přes prázdniny. Děti si mohou přinést knihu do školy, aby ji představily spolužákům.

Na TV dětem opět připravte cvičební úbor s cvičkami (nejlépe v oddělené tašce či vaku) a pošlete je do školy v teniskách – při vhodném počasí budeme chodit ven. Hodina v takovém případě skončí před ZŠ. V případě nevhodného počasí skončíme u ŠJ, tak snad nás vždy dohledáte.

Tento školní rok již také začneme evidovat zapomínání školních pomůcek a DÚ. Každé 4. zapomenutí bude zapsáno do ŽP jako poznámka. Pokud Vaše dítě dostane 3 poznámky, bude následovat kázeňský postih. DÚ si již začnou děti zapisovat samy do úkolníčků.

Platbu za pracovní sešity vybíráme do 30. 9. 2021.

Zájmové kroužky se rozběhnou od 4. 10.


27. 9. (po) ŘEDITELSKÉ VOLNO


 28. 9. (út) STÁTNÍ SVÁTEK