ZÁŘÍ

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - úterý 1. 9. 2020 v 8.00

POZOR - zahájení v parku před školou je pouze pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče

            - žáci 2. ročníku přijdou (bez rodičů) do třídy

UKONČENÍ - 8.45 (žáci odcházejí domů v doprovodu rodičů)

                  Školní družina nebude tento den v provozu!

-------------------------------------------------------

ORGANIZACE VÝUKY PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

(ŠD v provozu od 6.00 - 15.30)

2. 9. výuka od 8.00 - 10.45 (přinést s sebou: svačinu, pití, psací potřeby, sešity, přezůvky)

3.a 4. 9. výuka od 8.00 - 11.40 (svačina, pití, přezůvky, výtvarné potřeby, obaly)

Od 7. 9. výuka dle rozvrhu

Zahájení zájmových kroužků od 14. 9. 2020

--------------------------------------------------------