duben

Vážení rodiče, milé děti, předkládám vám učivo na další týden (do 9. 4. 2020)

 

ČJ - 38 - 42 (opět, prosím, společně s rodiči přečíst, splnit úkoly, články stručně rozebrat

                   - čtení s porozuměním)

PÍSANKA - 8 - 12 (nácvik písmen - a A o O) kdo ještě nezačal, pomalu, postupně přejít na pero

------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA 2 - 48, 49, 50

MATEMATIKA 3 - 3, 4

-----------------------------------------------------------------------------------------

PRV- 56,57

AJ- stále opakovat a procvičovat

----------------------------------------------------------------------------------------

AJ- na youtube písně Head and Shoulders, Knees and Toes

                               Hello for kids

                               Numbers for kids

                               Snowflakes

                               Clap your hands

                               Old MacDonald had a farm. Trénujte prosím stále dokola barvy a čísla:)

PRV- prosím do strany 53

----------------------------------------------------------------------

ČJ str. 29 - 37 (společné hlasité čtení, plnění úkolů, možnost prohlížení encyklopedií zvířat-vyhledávání informací)               

---------------------------------------------------------------------

PÍSANKA - str. 1 - 7 (zkontrolovat a dopsat strany 1 - 3, nácvik písmen s,š,i,u)

--------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA - str. 42, 43, 44, 46, 47

nový odkaz na vyzkoušení:

 Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

-----------------------------------------------------------------------------------------

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI KDY NEVÍME, KDY SE OPĚT SPOLEČNĚ SEJDEME VE ŠKOLE

JE VŠAK POTŘEBA KE ČTENÍ A POČÍTÁNÍ PŘIDAT TAKÉ PSANÍ - NÁCVIK PSACÍHO PÍSMA...

PROTO VELMI PROSÍM VŠECHNY RODIČE, ZDA BY SE MOHLI ZASTAVIT VE ŠKOLE PRO PÍSANKY

(OD ČTVRTKA 26. 3. - BUDU TENTO DEN VE ŠKOLE) A NÁSLEDUJÍCÍ DNY MEZI 9.00 - 12.00

OBDRŽÍTE PÍSANKU Č. 1 A 2, A TŘETÍ DÍL MATEMATIKY.

PODEPIŠTE MI, PROSÍM, PAPÍR O PŘEVZETÍ. PŘEDEM VELMI DĚKUJI.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁCVIK NOVÉHO PÍSMENE - každý den naučit jedno písmeno, ale nepsat hned celou stranu!

                              - písmeno nejdříve procvičte na velký papír pastelkou, pak obyč. tužkou č.2

                              - děti psaním nepřetěžujte, dávejte jim přestávky

                              - najednou napište max. tři řádky

                              - po nácviku zvládnutí písmene můžete postupně přejít na pero

                                (nechám na vašem uvážení)

                              - pokud se děti spletou písmeno podtrhnout, NIKDY NEŠKTAT ČI GUMOVAT!

                   PERO - nejlépe tornádo, ne gumovací

Děkuji Vám za plnění tohoto náročného úkolu, nebude to jednoduché. Zachovejte, prosím, trpělivost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČJ 2 - rozstřihnout přílohu uprostřed učebnice (rozcvička před čtením)

       - přiřazovat velké a malé písmeno - můžeme hrát i jako pexeso, apod.

 
        str. 21 - 23 střídavé čtení (část textu čte rodič, část dítě) rozbor textu, plnění úkolů

        str. 24 - 28 čtení básniček (jednu se naučit zpaměti), plnění úkolů

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 M 2 - str. 36 - 40

------------------------------------------------------------------------------

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro žáky prvního stupně základních škol lze využít portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče, také poprosím o dopnění učiva v prvouce.  PRV-47,48,49,50

Anglický jazyk prosím jen trénování barev a čísel. Moc děkuji za snahu atrpělivost:) Snad bude vše brzy zase v normálu a sejdeme se všichni ve zdraví.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÝ JAZYK 2 - dokončit a vybarvit podle návodu str. 5,6 

- doplnit podle zadání str. 8,9,10, str. 11 nahlas přečíst - do konce tohoto týdne

- str. 12 až 20 (dále zatím ne) do konce příštího týdne

- veškeré pohádky a básničky číst, prosím, nahlas, s použitím záložky

- hlasité čtení procvičujte denně 10 - 15 minut, přečtený text s dětmi stručně rozeberte (o čem četli)

- čtěte společně i vhodné dětské knihy, časopisy

-------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA - do konce týdne vše do str. 27 

- příští týden - vše do 34 (mimo slovních úloh) - pracujte, prosím s názorem - (počitadlo, víčka, knoflíky...)

- více zatím ne, učivo procvičováním dostatečně upevněte.

ZÁROVEŇ, PROSÍM, DOPLŇTE VŠECHNA CVIČENÍ OZNAČENÁ ZELENĚ.

--------------------------------------------------------------------------------

Děkuji Vám všem za spolupráci, přeji hodně trpělivosti při učení. M. Kindlová

-----------------------------------------------------------------

VÝHLED NA DUBEN

  2. 4. Zápis do prvního ročníku

  9. 4. Velikonoční prázdniny

10. 4. Státní svátek

13. 4. Státní svátek

15. 4. Čtenářská soutěž