duben 2021

Aktualizováno: 22. 4. 2021

 

PONDĚLÍ 12. 4. NÁVRAT DO ŠKOLY

Sraz každý den všichni v 7:40

Vzhledem k počtu dětí na škole, budou děti naší školy chodit STÁLE PREZENČNĚ - BEZ ROTACÍ (bez střídání výuky online a ve škole)

Výuka dle rozvrhu. TV a HV budou vyučovány v omezené míře. Na TV, jakmile to počasí dovolí, budeme chodit ven.

S sebou 2 chirurgické roušky - jednu na sobě, druhou (náhradní) v pytlíčku v aktovce
Roušky jsou povinné po celou dobu pobytu v ZŠ, popř. ŠJ, ŠD.

 

TESTOVÁNÍ:

Ve škole bude 2x týdně probíhat povinné testování žáků i vyučujících (PO, ČT).
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem. Děti budou ve škole poučeny.

Pokud by zákonný zástupce s testováním dítěte nesouhlasil, žák se nebude moci účastnit prezenční výuky.
O nesouhlasu s testováním informuje zákonný zástupce ZŠ písemně.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Pokud má Vaše dítě příznaky nemoci, neposílejte je vůbec do školy.


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Z nařízení MŠMT musí být ve ŠD každá třída zvlášť. Provoz ŠD pro žáky 1. ročníku bude probíhat ve budově školní družiny.
Provoz funguje od 6:00 - 15:30 h. Paní vychovatelka pro 1. ročník: Mgr. Mottlová Klára

Žádáme rodiče, aby zkrátili délku pobytu svých dětí ve ŠD na nezbytné minimum. Ranní družinu využívejte, prosím, jen v nutných případech.


PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Do ŠJ budou děti chodit dle přesného harmonogramu, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly. Družinové děti po domluvě s p. vychovatelkou mají pondělní oběd přihlášen.
1. ročník bude chodit do jídelny v tomto časovém rozpětí:

PO   12:00 - 12:25
ÚT   12:50 - 13:10
ST   12:00 - 12:25
ČT   12:30 - 12:50
PÁ   12:00 - 12:25

Kroužky nadále neprobíhají.

Podrobné informace naleznete zde:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021Výuka:

 

22. 4. ČTVRTEK

ČJ - Moje první čtení s. 46 

    - DÚ - Moje první čtení s. 47

    - Písanka s. 27 - dokončit

M - Mističkové počítadlo - dej si základ 10 do růžového proužku. Přidej 1 kolečko. Kolik máš? Uber

      1 kolečko. Kolik máš? Přidej 2 kolečka. Kolik máš? Uber 2 kolečka. Kolik máš? Lze i s penízky.

     - Kartičky 11 - 20 - příklady typu 10 + 3, 6 + 10, 10 + 9, 5 + 10...

     - Opakování + a - do 10 - upevnění početních spojů

     - PS 9/2, 3

AJ - opakování otázek WHAT´S YOUR NAME? HOW ARE YOU?; pokyny; slovní zásoba - čísla 1 - 10, barvy, 

      šk. potřeby, hračky (viz píseň youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E)

 

21. 4. STŘEDA

ČJ - Moje první čtení s. 45 - povídání o příběhu, jak by to mohlo pokračovat a dopadnout?

    - Písanka s. 27 - tři řádky, DÚ - další dva řádky

M - Mističkové počítadlo - dej si základ 10 do růžového proužku. Chceme 12 koleček, co uděláš? Chceme

        15 koleček, co uděláš? Chceme 11, co uděláš? apod. 

     - Kartičky 11 - 20 - příklady typu 10 + 3, 10 + 6...

     - Opakování + a - do 10 - soutěž

     - PS 8/3, 4

VV - Květy - malba širokým štětcem přes kontury šablon květů směrem od středu ven, pod květem zbude

       bílé místo, používáme jarní barvy, střídáme je a zaplníme květy celou plochu čtvrtky

 

20. 4. ÚTERÝ

ČJ - Moje první čtení s. 41

    - DÚ - Moje první čtení s. 45 - číst 2x - 3x

    - Písanka s. 25 - dokončit, s. 26 - tři řádky

M - Rozklad čísel 11 - 20 - vždy na 10 a...; počítání s penízky - jak zaplatíš nákup za 16, 20 Kč, jaké

      mince k tomu použiješ, když máš jednu desetikorunu a deset jednotek?; počítání příkladů typu

      10 + 3, 10 + 6...

   - PS 8/2

PRV - PS s. 54 - 55; poslech Hradišťan - Měsíce

 

19. 4. PONDĚLÍ

ČJ - Moje první čtení s. 40

    - DÚ - Moje první čtení s. 41

    - Písanka s. 25 - 4 řádky

M - Rozklad čísel 11 - 20, počítání s penízky

   - PS 8/1

PRV z pátku - PS s. 52

TV - házení a chytání míče v kruhu, hra na honěnou