Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

od nového školního roku (2021/2022) přecházíme na „elektronickou žákovskou knihu“, tedy na průběžnou klasifikaci v elektronické podobě.

Vy, jako zákonní zástupci, si otevřete program Bakaláři např. na těchto webových stránkách (bude na úvodní straně ikona + návod k přihlášení) nebo si jej stáhnete jako aplikaci do svého mobilního telefonu (tabletu). Poté budete mít možnost nahlížet do klasifikace svého dítěte.

Tento program budeme také využívat k oboustranné komunikaci mezi rodiči a školou (důležité informace, omlouvání absence, atd).

Bližší informace, přístupové údaje včas předáme:).Zahájení školního roku 2021/2022 (1. 9. 2021)

Organizace 1. školního dne

 • 1. ročník: 8:00 - 8:45 - slavnostní přivítaní žáčků v parku pod školou (testování prvňáčků proběhne až  2. 9. 2021)
 • 2. - 5. ročník: 8:00 - 8:45 - zahájení ve svých třídách - bez přítomnosti rodičů, testování na covid-19

V tento den není ještě v provozu ŠD.Organizace výuky v 1. školním týdnu (do pátku 3. 9. 2021)

2. 9. 2021 

 • 1. ročník:   8:00 - 9:40  
 • 2. - 5. ročník:  8:00 - 10:45

3. 9. 2021 

 • 1. - 5. ročník:  8:00 - 11:40

Od pondělí 6. 9. 2021 výuka již podle rozvrhu.Testování žáků na Covid-19 bude zatím probíhat ve dnech:

 • 1. 9. 2021 - pouze 2. - 5. ročník
 • 2. 9. 2021 - pouze 1. ročník
 • 6. 9. 2021 - 1. - 5. ročník
 • 9. 9. 2021 - 1. - 5. ročník 


Testování žáků na covid-19

Testovat se nemusejí žáci, kteří prodělali covid-19 (180 dní od prvního pozitivního PCR testu), jsou plně naočkovaní (14 dní po plném očkování), doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platnost antigenního testu je 72 hodin, PCR testu 7 dní).

Pokud žák test nepodstoupí (odmítne testování), pak se na něj vztahují omezující opatření, protože není naplněn ani minimální předpoklad toho, že není nemocen COVID-19:

 • Tito žáci budou povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, v ŠD a dále se na ně vztahují některá další omezující opatření.

 

 • Při konzumaci potravin a nápojů  mají povinnost být od ostatních osob vzdáleni 1,5 m (bez ochrany úst). To je jediný okamžik, kdy si žák sundá ochranu dýchacích cest, a z tohoto důvodu je pro tuto dobu stanoveno, že sedí s odstupem od ostatních osob. Při všech ostatních činnostech mohou být tito žáci spolu s ostatními žáky. 

 

 

 • Netestovaní žáci mají také zákaz cvičení v hodinách TV a zpěvu.  


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Všichni testovaní žáci (očkovaní, po prodělané nemoci v ochranné lhůtě) jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech školy (chodby, jídelna apod.) a výjimku mají pouze na případy, kdy jsou usazeni ve třídě apod.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.


Podrobné informace lze nalézt na: 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf