Červen 2018

1. 6. 2018 - Výlet do lanového centra na Linhartu

 • v rámci oslavy Dne dětí
 • sraz u školy:  7:45
 • návrat:  12:30     

6. 6. 2018 - Zasedání školské rady

 • zasedání školské rady

14. 6. 2018 - Cyklistický výcvik

 • ukládání kol na "víceúčelovém hřišti" za prádelnou - časy ukládání a vyzvedávání budou upřesněny
 • v průběhu dopoledního vyučování

15. 6. 2018 - Poslední zvonění

 • rozloučení s žáky 5. ročníku
 • v rámci dopoledního vyučování

20. 6. 2018 - Pedagogická rada

 • zhodnocení výsledků vzdělávání za 4. čtvrtletí šk. roku 2017/2018

22. 6. 2018 - Exkurze - Černošín u Stříbra

 • v rámci environmentálního vzdělávání
 • celoškolní akce
 • bližší informace budou upřesněny

 
29. 6. 2018 - Předání vysvědčení
 • ukončení v 8:45
 • ŠD je v provozu běžně do 15:30

Slavnostní zahájení šk. roku 2018/2019 proběhne  v pondělí 3. 9. 2018 v parku pod školou.


 

Přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody:-).

Výsledek obrázku pro slunce